Sote-selonteon punainen lanka on palvelujen kehittäminen, siihen palataan yhä uudelleen ja siihen kannustetaan kaikkea osapuolia panostamaan.

Tavoitteena on koko sote-organisaatioiden läpi kulkeva palvelujen integraation ja asiakaspalvelukeskeisen prosessien kehittämisen kulttuurin aikaansaaminen.  Tämä saavutetaan määrätietoisella muutosjohtamisella.

 

SOTE kokonaiskehittäminen | Varsinais-Suomi | MIF

Tarjoamme käyttöönne alustan, jolloin suunnitelmallisella johtamistyöllä kehitetään palveluja ja toimintatapoja.

Mitä tehdään?

Johto tekee omalle vastuualueelleen strategiat, miten ja mitä palveluja ja prosesseja hänen omassa yksikössään kehitetään.

Keskijohdon tehtävänä taas on ottaa koppi ylemmän johdon suunnitelmista ja tehdä käytännön kehittämistyötä.Näistä toteuttajista kasvaa organisaation sisäisiä kehittäjiä.

Lähiesimiesten tehtävänä taas on luoda mahdollisuuksia työntekijöille toteuttaa nuo suunnitellut muutokset, olla toteuttajien tukena ja auttaa heitä viemään arjen käytäntöön uusia toimintatapoja.

YJEAT Sote johtaminen

TKEAT Sote Lean Master, kehittäjä

LAT Sote Lähiesimies

Hyöty ja tavoitteet

  •  Toiminta- ja palveluprosessien sujuvoittaminen
  •  Asiakas saa oikeaa hoitoa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.
  • Yhteistyön syventäminen, kun valmennusryhmissä on mukana toimijoita erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, sosiaalitoimesta, kolmannelta sektorilta ja yksityiset toimijat sekä asiakkaat
  • Yhteistyön parantaminen ja yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen palveluketjuihin
  • Toimivat palveluketjut.

Kenelle

  • Tulevan maakunnan/itsehallintoalueen/sairaanhoitopiirien henkilöstö
  • Tulevan itsehallintoalueen perusterveydenhuollon/terveyskeskuksen henkilöstöä sekä sosiaalipuolen henkilöstö
  • Yksityiset yritykset sote-puolella
  • Kolmannen sektorin toimijat sote-puolella.

Hanke suunnitellaan kokonaisvaltaisesti kaikki toimijat ja erityisesti asiakaslähtöisyys huomioiden.

Tulevilla itsehallintoaluilla tehdään kokonaisvaltainen kehittämishanke Sote-uudistuksen läpiviemiseen.

Johto tekee strategiat uudistuksen toteuttamiseen ja keskijohdon edustajat Lean master-valmennuksessa ottavat kopin johdon suunnitelmista. Yhdessä luodaan kehittämispaletti, jonka avulla suunnitelmat viedään käytäntöön.

Lean masteriin osallistujat kasvavat organisaatioon sisäisiksi kehittäjiksi, kehittämisammattilaisiksi. Hankkeet toteutetaan ja viedään arjen käytäntöihin. Heidän tehtävänään on suunnitella ja toteuttaa kehittämishankkeita, joissa palveluprosessit sujuvoitetaan lean-menetelmällä, asiakas on keskiössä.

Lähiesimiesten tehtävänä taas on saada työntekijät mukaan muutokseen, asiakaslähtöiseen ajatteluun ja toimintaan sekä toteuttamaan johdon suunnitelmia.  Valmennuksessa he saavat tukea ihmisten johtamiseen ja lähiesimiestyöhön. Lähiesimiehet motivoivat oman työryhmänsä henkilöt kehittämishankkeiden käytännön toteuttamiseen.
kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email