Sosiaali-, terveydenhoito- ja hyvinvointialan toimintojen tehostaminen

Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Tartu nyt tilaisuuteen ja vahvista osaamistasi vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan muuttuviin tarpeisiin!

Sote Lean Master -valmennusohjelma | MIF

Kenelle

Valmennus soveltuu yksityisissä hyvinvointi- ja hoivapalveluyrityksissä sekä julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhoito-organisaatioissa työskenteleville esimiehille sekä asiantuntijatehtävissä, erityisesti toimintojen ja prosessien kehittämisestä vastuussa oleville avainhenkilöille.

Esimerkkejä valmennuksen sisällöstä

• Toimintaympäristön muutokset ja alan kilpailukyky
• Asiakaskokemus ja sen merkitys – miksi toimintaa ylipäätään kannattaa tehostaa ja kehittää
• Sosiaali-, terveydenhoito- ja hyvinvointialan suorituskyvyn ja palvelun kehittäminen ja siihen tarvittavat työkalut
• Kokonaispalvelun tuottamisen periaatteet ja toteutus
• Muutosten johtaminen ja vuorovaikutustaidot
• Henkilökohtaisen kehittämisprojektin toteuttaminen.

Valmennusohjelma sisältää 12 lähiopetuspäivää.

Hyödyt

Valmennus antaa valmiuksia asiakastarpeisiin pohjautuvien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Valmennuksessa kehitetään organisaation sisäisiä Lean asiantuntijoita ja toimintojen kehittäjiä.

Valmennuksen sisältö keskittyy prosessien määrittelyyn, niiden johtamiseen, tuottavuuden ja palvelujen kehittämiseen sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin luomiseen. Keskeistä valmennuksessa on kehittämisprojekti, jonka osallistuja ja hänen organisaationsa suunnittelee ja toteuttaa valmennuksen aikana. Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Hinta

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € / osallistuja.

Aika ja paikka

12.9.2017 – 31.12.2018, Oulu Teknologiantie 1

Hakeutuminen

Hakeutuminen viimeistään 30.8.2017.

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

MIFin erittäin suositussa Sote Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä yli 300 osallistujaa.

TOTEUTUNEITA PROJEKTEJA SOTE LEAN MASTER VALMENNUKSISSA YMPÄRI SUOMEA:
Potilaan kuntoutuksen ja hoitotyön kirjaamisen kehittäminen neurologian osastolla
Ohjeet vastuutehtävien hoitamiseen neurologian ja kuntoutuksen osastolla
Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo yhteistyössä kuntoutusosaston kanssa -viestinnän ja ennakoinnin kehittämisellä sujuvuutta kotiutukseen.
Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito ja ohjaus terveyskeskussairaalan osastolla.
Infektiopotilaan hoitopolku kotisairaalassa.
Effica ensihoidossa
Geriatrian yhteispäivystys
Geriatria potilaan päivystyksen rajapinnat
Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju
Haavahoitoon liittyvän osaamisen vahvistaminen
Palvelutalosta senioriasumiseen
Asiakkaan polku ennakoivassa avopalvelussa
Palvelutarpeen arviointi ikääntyneitten hoidossa.
Kotihoidon esimiesten työn kehittäminen, vastuut ja valtuudet.
Palveluohjauksen kehittäminen ikäihmisten palveluissa.
Palveluketjun johtamisen mallin suunnittelu.
Paljon palveluja käyttävien palveluprosessin kehittäminen.
Asiakasprosessin kuvaaminen yli hallintorajojen, palvelujen laadun arvioiminen, asiakastyytyväisyys.
Palvelulupaus, asiakkaiden profilointi/yksiköiden erikoistuminen.
Arviointimittarit kuntoutustyössä ja tuloksen mittaamisessa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Rauno Logrén
Arja Halonen-Sunnari

Löydät samankaltaisia koulutuksia: