Sote-uudistuksessa onnistumisen määrittelee asiakas. Tavoitteet saavutetaan vain kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja prosesseja sekä osallistamalla kaikki
toimijat kehitystyöhön. Yhteisenä tavoitteena on kehittämisosaamisen kasvattaminen ja toiminnan systemaattinen uudistaminen.

Asiakasta kuunnellen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuna

Sote-Lean-Master–Tuotekehitystyön-erikoisammattitutkinto-TKEAT-mif.fi

Haluatko vahvistaa osaamistasi projektien läpiviennissä? Tehostaa palvelujen kehitystä? Oppia hyödyntämään Lean-ajattelutapaa?

SOTE Lean Master -valmennuksessa kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi prosesseja. Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä, jonka ammattitaitoa tarvitaan vielä pitkään ohjelman päättymisen jälkeenkin.

Saat valmiuksia todellisiin asiakastarpeisiin pohjautuvien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Keskeistä tässä valmennuksessa ovat sinun ja organisaatiosi todelliset prosessien tai palveluiden  kehitystarpeet, joiden pohjalta sinä suunnittelet ja toteutat kehittämistyötä. Lisäksi ohjelma antaa sinulle valmiuksia vuorovaikutustaitoihin, joiden avulla motivoit ja osallistat muita tekemään parhaansa yhteisen päämäärän eteen.

Kenelle Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT on tarkoitettu?

Kehitysohjelma soveltuu yksityisen ja julkisen puolen sote-organisaatioissa työskenteleville. Voit toimia esimerkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Osallistumisen edellytyksenä on se, että sinulla tulee olla paitsi vahva oma sisäinen motivaatio kehittämiseen, mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työsi ohella ja avulla, mutta myös lupa kehittää – License to Develop!

SOTE Lean Master -valmennuksen aikataulu ja sisältö

SOTE Lean Master -valmennus toteutetaan 22.5.2018–30.10.2019 Salo-Loimaa-Uusikaupunki alueella ja koulutuspaikka on Turku. Se koostuu 12 lähipäivästä, joiden teemoina ovat:

 • Johdanto kehittämiseen
 • Kehittämisen menetelmät
 • Kehittämisen soveltaminen
 • Kehittämisen tuloksellisuuden tarkistus
 • Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Ohjelman rakenne muodostuu moduleista, jotka sisältävät valmistautumispäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sote-palvelujen sisäisiä kehittäjiä, joilla riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät kehitystyöhön.

Osallistumalla SOTE Lean Master -ohjelmaan saat:

 • Lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • Ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämisjohtamiseen
 • Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • Monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen
 • Ohjausta systemaattiseen organisaatioanalyysiin ja strategian terävöittämiseen
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT.

Asiakaspalautteita Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT:sta

Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä:

Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä:

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä
 • Parempi kilpailukyky

Saadaan aikaan kulttuurin muutos:

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa → jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä
 • Kehittämisinnostus ja -motivaatio kasvaa
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat:

 • Lean-ajattelutavan soveltaminen terveydenhuollon prosessien kehittämiseen mahdollistuu
 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä
 • Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto

Sote LeanMaster -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi:

 • Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

Esimerkkejä SOTE Lean Master -valmennuksen aikana tehdyistä projekteista:

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kehittäminen asiakasnäkökulmasta – huostaanotot vähenivät olennaisesti
 • Osaston kehittäminen ja avosairaalatoiminnan aloittaminen – merkittävä kustannussäästö
 • Terveyskeskysvastaanoton lääkärin työn kehittäminen – jonojen olennainen lyheneminen
 • Terveyskeskussairaalan kuntoutuspotilaan hoitoprosessi. Fysioterapeutin ja hoitajien toimintamallin kehittäminen
 • Terveyskeskuksen avovastaanoton asiakaspalvelun kehittäminen, perehdytys ja vastaanottohuoneen leanaaminen – asiakaspalvelu parani selvästi
 • Kotikuntoutuksen kehittäminen, kotikuntoutustiimin perustaminen – merkittävä kustannussäästö, kotihoidon tarve väheni

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email