Tartu nyt tilaisuuteen ja vahvista osaamistasi vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan muuttuviin tarpeisiin!

MIFin Sote Lean Master -ohjelmasta saat uutta näkökulmaa toiminnan kehittämiseen ja opit myös soveltamaan kehittämisessä tarvittavia menetelmiä ja työkaluja.

Sote Lean Master -valmennusohjelma | MIF

Kenelle

Kehitysohjelma soveltuu yksityisen ja julkisen puolen sote-organisaatioissa työskenteleville. Osallistuja voi toimia esimerkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella – ja sen avulla.

Valmennuksen sisältö

  1. Perusta kehittämiseen
  2. Kehittämisen ajattelutapa ja menetelmät
  3. Kehittämisen soveltaminen
  4. Kehittämisen tuloksellisuuden tarkistus
  5. Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Ohjelman rakenne muodostuu moduuleista, jotka sisältävät valmistautumispäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Arjessa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä tuetaan aika ajoin pidettävillä yksilö- tai pienryhmäsparrauksilla. Ohjelman kesto on n. 1½ vuotta ja tavoitteena on n. 20 henkilöä.

Organisaatioissa tunnistetut kehittämistavoitteet pilkotaan osakokonaisuuksiksi ja näiden parissa tapahtuvaa systemaattista ja suunnitelmallista työskentelyä tuetaan valmistautumispäivien ja niiden jälkeen tapahtuvan ohjatun välityöskentelyn avulla.

Hyödyt

Saat tukea oman organisaatiosi toimintatapojen selkiyttämiseen sekä asiakasprojekteissa vaadittavan erityisosaamisen vahvistamiseen. Osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useamman valitsemansa kehittämisprojektin omassa organisaatiossaan.

Kaikille osallistujille nimetään organisaatiosta mentori (työpaikkaohjaaja). Hänen tehtävänään on mahdollistaa, tukea, ohjata ja koordinoida osallistujan tekemää kehitystyötä. Mentorilla on siten keskeinen rooli kehittämistyön mahdollistajana ja kehittämistyön tulosten käytäntöön viemisen tukijana organisaatiossa.

Osallistujana saat

  • lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
  • kehittämisjohtamiseen ideoita, tukea ja tietoa teoriasta
  • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
  • monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen
  • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, TKEAT.

kysy_lisaa

MIFin erittäin suositussa Sote Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä yli 300 osallistujaa.

TOTEUTUNEITA PROJEKTEJA SOTE LEAN MASTER VALMENNUKSISSA YMPÄRI SUOMEA:
Potilaan kuntoutuksen ja hoitotyön kirjaamisen kehittäminen neurologian osastolla
Ohjeet vastuutehtävien hoitamiseen neurologian ja kuntoutuksen osastolla
Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo yhteistyössä kuntoutusosaston kanssa -viestinnän ja ennakoinnin kehittämisellä sujuvuutta kotiutukseen.
Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito ja ohjaus terveyskeskussairaalan osastolla.
Infektiopotilaan hoitopolku kotisairaalassa.
Effica ensihoidossa
Geriatrian yhteispäivystys
Geriatria potilaan päivystyksen rajapinnat
Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju
Haavahoitoon liittyvän osaamisen vahvistaminen
Palvelutalosta senioriasumiseen
Asiakkaan polku ennakoivassa avopalvelussa
Palvelutarpeen arviointi ikääntyneitten hoidossa.
Kotihoidon esimiesten työn kehittäminen, vastuut ja valtuudet.
Palveluohjauksen kehittäminen ikäihmisten palveluissa.
Palveluketjun johtamisen mallin suunnittelu. 
Paljon palveluja käyttävien palveluprosessin kehittäminen.
Asiakasprosessin kuvaaminen yli hallintorajojen, palvelujen laadun arvioiminen, asiakastyytyväisyys.
Palvelulupaus, asiakkaiden profilointi/yksiköiden erikoistuminen.
Arviointimittarit kuntoutustyössä ja tuloksen mittaamisessa

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone