Sote-ala on Suomessa tilanteessa, jossa vaaditaan erittäin voimakkaita toimintaa tehostavia toimenpiteitä.
Samalla asiakkaan kokemaa palvelua halutaan entisestään parantaa.

Sote Lean Master Varsinais-Suomi | MIF

Sote-uudistuksen määrittämien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaatioilta uudistamista ja uudistumista sekä asiakkaille arvoa tuottavan toimintakulttuurin rakentamista. Lisäksi kaikilta sote-alan toimijoilta edellytetään saumatonta yhteistoimintaa koko verkoston ja yhteiskunnan laajuudelta.

KENELLE

Kehitysohjelma soveltuu yksityisen ja julkisen puolen sote-organisaatioissa työskenteleville. Osallistuja voi toimia esimerkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella – ja sen avulla.

Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista Varsinais-Suomen ikäihmisten sote-palvelujen sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät kehitystyöhön.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

1. Perusta kehittämiseen

2. Kehittämisen ajattelutapa ja menetelmät

3. Kehittämisen soveltaminen

4. Kehittämisen tuloksellisuuden tarkistus

5. Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Ohjelman rakenne muodostuu moduleista, jotka sisältävät valmistautumispäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Arjessa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä tuetaan aika ajoin pidettävillä yksilö- tai pienryhmäsparrauksilla. Ohjelman kesto on n. 2 vuotta ja tavoitteellinen ryhmäkoko on n. 20 henkilöä.

HYÖDYT

Saat tukea oman organisaatiosi toimintatapojen selkiyttämiseen sekä asiakasprojekteissa vaadittavan erityisosaamisen vahvistamiseen. Osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useamman valitsemansa kehittämisprojektin omassa organisaatiossaan.

Kaikille osallistujille nimetään organisaatiosta mentori (työpaikkaohjaaja). Hänen tehtävänään on mahdollistaa, tukea, ohjata ja koordinoida osallistujan tekemää kehitystyötä. Mentorilla on siten keskeinen rooli kehittämistyön mahdollistajana ja kehittämistyön tulosten käytäntöön viemisen tukijana organisaatiossa.

OSALLISTUJANA SAAT

• lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
• kehittämiseen ideoita, tukea ja tietoa teorioista
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
• monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen
• Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, TKEAT.

KUSTANNUS

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € / osallistuja.

HAKUAIKA

Hakeutuminen viimeistään 26.5.2017

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

MIFin erittäin suositussa Sote Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä yli 300 osallistujaa.

TOTEUTUNEITA PROJEKTEJA SOTE LEAN MASTER VALMENNUKSISSA YMPÄRI SUOMEA:
Potilaan kuntoutuksen ja hoitotyön kirjaamisen kehittäminen neurologian osastolla
Ohjeet vastuutehtävien hoitamiseen neurologian ja kuntoutuksen osastolla
Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo yhteistyössä kuntoutusosaston kanssa -viestinnän ja ennakoinnin kehittämisellä sujuvuutta kotiutukseen.
Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito ja ohjaus terveyskeskussairaalan osastolla.
Infektiopotilaan hoitopolku kotisairaalassa.
Effica ensihoidossa
Geriatrian yhteispäivystys
Geriatria potilaan päivystyksen rajapinnat
Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju
Haavahoitoon liittyvän osaamisen vahvistaminen
Palvelutalosta senioriasumiseen
Asiakkaan polku ennakoivassa avopalvelussa
Palvelutarpeen arviointi ikääntyneitten hoidossa.
Kotihoidon esimiesten työn kehittäminen, vastuut ja valtuudet.
Palveluohjauksen kehittäminen ikäihmisten palveluissa.
Palveluketjun johtamisen mallin suunnittelu. 
Paljon palveluja käyttävien palveluprosessin kehittäminen.
Asiakasprosessin kuvaaminen yli hallintorajojen, palvelujen laadun arvioiminen, asiakastyytyväisyys.
Palvelulupaus, asiakkaiden profilointi/yksiköiden erikoistuminen.
Arviointimittarit kuntoutustyössä ja tuloksen mittaamisessa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Ritva Ranta

Löydät samankaltaisia koulutuksia: