Henkilöstötyön osaamisalassa kehitetään työ- palvelussuhdeasioiden osaamista. Keskeistä on henkilöstön tilan ja henkilöstöasioiden analysointi sekä henkilöstösuunnitelmien laadinta ja esimiesten tukeminen henkilöstötyössä.

 

 

HOT-Henkilöstötyötä oman toimen ohella | Johtamistaidon opisto JTO

Henkilöstötyön osaamisalan lisäksi valitaan valinnaiseksi tutkinnon osaksi yksi seuraavista kolmesta: työsuojelu ja työhyvinvointi, henkilöstön osaamisen kehittäminen tai henkilöstötyöhön liittyvä kehittämistyön suunnittelu ja toteuttaminen.

Kenelle

Koulutus soveltuu muutaman vuoden henkilöstöhallinnon assistenttina, asiantuntija- ja tai/esimiestason tehtävissä toimineille sekä muille oman työnsä ohella henkilöstöasioita hoitaville.

Hyödyt

Koulutuksen aikana saat laaja-alaisen kuvan henkilöstön ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista. Analysoit omia toimintamallejasi eri menetelmien avulla ja saat vahvistusta vastuualueesi toiminnan kehittämiseen. Rungon koulutukselle antaa talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä menetelmiä ja välineitä toimintatapojen kehittämiseen sekä projektien läpiviemiseen.

Osallistujana

• Tuot esille henkilöstön osaamisen merkitystä organisaation tavoitteiden saavuttamisessa
• Toimit esimiesten tukena henkilöstöprosessien kehittämisessä
• Kehität asiantuntijuuttasi työ- ja palvelussuhdeasioissa
• Saat koulutuksen päätyttyä Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Koulutusohjelma sisältää 12 lähiopetuspäivää, jotka jakaantuvat vajaan kahden vuoden ajalle.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä

• Toimintaympäristön muutokset ja osaajien kilpailukyky
• Osaamisen johtaminen osana yrityksen strategiaa
• Henkilöstöprosessien kehittäminen
• Osaamisen nykytila ja sen kehittäminen
• Vuorovaikutustaitojen ja viestinnän kehittäminen
• Muutosten johtaminen

Hinta

Oppisopimusopiskelijalle maksuton, vain Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.

Aika ja paikka

18.9.2017 – helmikuu 2019, Turku

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email