Koulutuksen aikana saat laaja-alaisen kuvan taloushallinnosta ja sen kehittämis-
mahdollisuuksista. Analysoit omia toimintamallejasi ja kehität taloutta yrityksen strategian mukaisesti. Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä menetelmiä, välineitä ja vertaiskeskusteluja toimintatapojen
kehittämiseen ja projektien läpivientiin.

Osallistujana

• analysoit talouden eri osa-alueita
• kehität johdon laskelmia sekä kustannuspaikkaseurantaa
• saat tietoa yritysjärjestelyihin liittyvistä asioista ja olet niitä
toteuttamassa
• kehität toiminnan ohjaukseen liittyviä mittareita
• kehityt asiantuntijaroolissa tiedostaen oman roolisi
vaikutuksen organisaatiossa
• ymmärrät viestinnän merkityksen ja muutoksen haasteet
• saat koulutuksen päätyttyä Opetushallituksen virallisen
tutkinnon.

Kenelle

Koulutus soveltuu taloushallinnon asiantuntijatehtävistä kokemusta omaaville henkilöille. Toimit talouden analysointi-, suunnittelu- ja seurantatehtävissä ja työtehtäviisi sisältyy budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa. Koordinoit tilinpäätösprosessia ja veroasioita (yksityinen sektori) tai huolehdit kauden
päätöksestä ja rahoituksen käytöstä (julkinen sektori).

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä

• budjetointi ja sen merkitys
• talousosaajan viestintäosaaminen – onko sitä?
• toiminnan kannattavuus ja mittaaminen
• muutoksen johtamisen haasteet
• investointilaskelmat ja niiden arviointi
• tilinpäätös ja sen kirjanpidolliset suunnittelumahdollisuudet
• yritysjärjestely.

Hinta

Oppisopimusopiskelijalle maksuton, vain Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.

Aika ja paikka

20.9.2017 – 31.5.2019, Rovaniemi / Tornio

Hakeutuminen ja tiedustelut

Anne Puroaho, Lapin oppisopimuskeskus
p. 020798 4192, 040 778 6372
anne.puroaho@lapinoppisopimus.fi

Maija Hakala, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Oppisopimustoimisto
p. 040 513 5296
maija.hakala@lappia.fi

 

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Sirpa Tulimaa
Arja Halonen-Sunnari

Löydät samankaltaisia koulutuksia: