Osaava viestinnän ammattilainen on varsinainen monitaituri. Hän pitää langat käsissään. Hän hallitsee viestinnän ydinkysymykset suunnittelusta toteutukseen. Hän huolehtii sisällöntuotannosta ja rakentaa brändiä yhteistyössä markkinoinnin kanssa. Oman työnsä kehittämisen lisäksi hän vie tarmokkaasti eteenpäin koko organisaation viestintää.

Tiedottajan koulutusohjelma | Infor

Kenelle Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille on tarkoitettu?

Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille soveltuu sinulle, joka

 • toimit viestintätehtävissä tai olet siirtymässä niihin
 • hoidat monenlaisia tehtäviä viestintä- tai markkinointitiimissä tai vastaat itsenäisesti jostain viestinnän osa-alueesta tai viestintähankkeesta
 • tarvitset lisäpotkua tai päivitystä työhösi viestinnän tekijänä.

Tehtävänimikkeelläsi ei ole väliä, vaan nimikkeesi voi vaihdella esimerkiksi viestinnän tai markkinoinnin assistentista asiantuntijaan tai projektipäälliköstä johdon assistenttiin.

Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille – hyödyt

 • Saat kattavan ja tuoreen kuvan viestinnän tehtävistä ja työyhteisöviestinnästä.
 • Opit sekä teoriaa että hyviksi havaittuja käytäntöjä.
 • Ammatillinen identiteettisi viestijänä kirkastuu.
 • Saat ideoita ja konkreettisia työkaluja viestinnän ja työsi kehittämiseen.
 • Kehität myös omaa viestintäosaamistasi ja saat lisää valmiuksia huolehtia vastuullisemmista viestintätehtävistä.
 • Verkostoidut viestinnän asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.
 • Saat koulutusohjelmasta todistuksen sekä Inforin myöntämän Tiedottajan Diplomin.

Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille koostuu

 • 8 lähipäivästä
 • DiSC®-analyysista
 • blogin tai oppimispäiväkirjan pitämisestä ja sen henkilökohtaisesta palautteesta.

Koulutusohjelman lähipäivät (8 pv)

 • ke 12.9.2018 – to 13.9.2018 klo 9–16
 • to 11.10.2018 – pe 12.10.2018 klo 9–16
 • ke 7.11.2018 – to 8.11.2018 klo 9–16
 • ti 11.12.2018 – ke 12.12.2018 klo 9–16

Lähipäivät pidetään Helsingissä.

Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille – teemat

 1. päivä: Viestinnän työ ja tekijä 2020-luvulla

Viestinnän kenttä ja vaatimukset muuttuvat nopeasti. Mistä viestinnän työssä on nykyisin oikein kysymys? Mitä viestinnän tekijän on osattava ja ymmärrettävä alasta 2020-luvulle tultaessa?

Lähipäivän 1 aiheita ovat mm.

 • viestinnän iso kuva, trendit ja osaamisvaatimukset
 • organisaatioviestinnän tehtävät ja mahdollisuudet
 • viestinnän tekijät monet roolit ja uudet työnkuvat.

2. päivä: Kehity työyhteisöviestinnän guruksi!

Viestinnän tekijän tärkeimpiä tehtäviä on organisaation perustavoitteiden tukeminen. Miten autat työyhteisöäsi menestymään ja kehität omia toimintatapojasi?

Lähipäivän 2 aiheita ovat mm.

 • työyhteisöviestintä (sisäinen viestintä) 2020-luvulla
 • tiedon jakamisen, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • yhteisöllisyyden ja eettisen vuorovaikutuskulttuurin vahvistaminen
 • yhteistyö viestinnän kumppanien kanssa (HR, markkinointi, myynti, viestintätoimistot).

3. päivä: Vuorovaikutusosaaminen ja oma viestintätyyli

Vuorovaikutusosaamisen merkitys viestinnän tekijöiden työssä on korostunut entisestään. Millainen on oma vuorovaikutustyylisi? Osaatko esiintyä vakuuttavasti? Miten voit kehittyä vaikuttajana?

Lähipäivän 3 aiheita ovat mm.

 • työelämän esiintymis- ja vaikuttamistaidot
 • omat vahvuudet ja kehittymiskohteet vuorovaikutusosaamisessa
 • DiSC®-analyysin purkaminen ja oman vuorovaikutustyylin tunnistaminen.

4. päivä: Muutosviestintä ja mittaaminen

Viestinnän tekijä on myös muutoksen tekijä. Onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta. Miten viestintää kannattaa suunnitella ja mitata? Mitä erityistä pitää huomioida muutosviestinnässä?

Lähipäivän 4 aiheita ovat mm.

 • viestinnän suunnittelu ja organisointi
 • viestinnän arviointi, analysointi ja mittaaminen
 • muutosviestintä ja muutoskyvyn ylläpitäminen.

5. päivä: Onnistu ja innostu mediayhteistyössä!

Miten syvällisesti ymmärrät median toimintaa ja murrosta? Tiedätkö, mitä mediavaikuttamisen keinoja sinun kannattaa käyttää työssäsi? Entä miten median kanssa kannattaa toimia mainetta koettelevissa kriisitilanteissa?

Lähipäivän 5 aiheita ovat mm.

 • median toimintalogiikka, kiinnostuksen herättäminen ja hyväksyttävät yhteistyötavat
 • mediasuhteiden pitkäjänteinen rakentaminen ja ylläpito
 • mediahaastattelut ja kohtaaminen toimittajien kanssa
 • vaikeat tilanteet ja median kanssa toimiminen kriisitilanteissa
 • mediaseurannan merkitys viestinnän kehittämisessä.

6. päivä: Kukoista kirjoittajana!

Yksi viestinnän tekijän tärkeimmistä taidoista on edelleen kirjoittaminen. Millainen on hyvä teksti? Miten vangita lukija tarinalla? Miten kirjoittaa luovasti ja vuorovaikutteisesti erilaisia työelämän tekstejä?

Lähipäivän 6 aiheita ovat mm.

 • ryhdikkäät raportit, toimivat tiedotetekstit
 • blogit, tviitit ja somettaminen
 • luova ja vuorovaikutteinen kirjoittaminen
 • tarinallinen kirjoittaminen
 • raivaa oma polkusi, kirjoita omalla äänelläsi.

7. päivä: Digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media

AI, VR, AR, IoT ja big data? Mihin digitaalinen viestintä on kehittymässä? Osaatko viestiä tehokkaasti verkossa ja rakentaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa? Tiedätkö, miten lisätä näkyvyyttä verkossa? Kaipaatko tukea organisaatiosi somekanavien kehittämiseen?

Lähipäivän 7 aiheita ovat mm.

 • digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median trendit
 • organisaation verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja muut digiratkaisut
 • digiviestinnän ja somen strategiat ja mittaaminen
 • vuorovaikutus verkossa ja viestinnän tekijä yhteisömanagerina.

8. päivä: Markkinointiviestintä ja visuaalisuus

Viestinnän ja markkinoinnin rajat ovat muuttuneet entistä limittyneemmiksi ja viestinnän visuaalisuus on korostunut. Oletko organisaatiosi visuaalisen ilmeen ja brändin vaalija? Tunnetko markkinointiviestinnän ja palvelumuotoilut uusimmat salat?

Lähipäivän 8 aiheita ovat mm.

 • sisältömarkkinointi, Inbound-markkinointi ja brändin rakentaminen
 • asiakaskokemus ja palvelumuotoilu
 • visuaalisuuden mahdollisuudet ja muodot viestinnässä (esim. kuvat, mobiilivideot)
 • tiedon visualisointi ja infografiikka
 • tekijän oikeudet, ilmaiset kuvapankit sekä palveluiden ostaminen.

Oppimismenetelmät ja materiaalit

Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille sisältää kahdeksan käytännönläheistä koulutuspäivää, jotka toteutetaan neljässä kahden päivän jaksossa. Ohjelmassa valmentavat Inforin verkoston huippuasiantuntijat. Työskentelymenetelmiämme ovat

 • vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
 • ajankohtaiset case-esimerkit edelläkävijöiden tavasta toimia
 • pienryhmäkeskustelut ja reflektointi muiden osallistujien kanssa
 • käytännön harjoitukset ja simulaatiot
 • aiheeseen orientoivat ennakkokyselyt ja -tehtävät, tausta-artikkelit sekä oheislukemisto
 • DiSC®-analyysi
 • blogin tai oppimispäiväkirjan pitäminen ja sen henkilökohtainen palaute.

DiSC®-analyysi – tunnista vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylisi

Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen DiSC®-analyysi, joka auttaa

 • tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa
 • mukauttamaan omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla
 • tunnistamaan omat viestinnän vahvuudet ja kehityskohteet
 • rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä
 • synnyttämään yhteisen kielen keskustella erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista.

Analyysi puretaan koulutuksessa, ja siitä saa kirjallisen raportin omaan käyttöön. Analyysi tehdään yhteistyössä MLP Modular Learning Processes Oy:n kanssa.

Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille – hinta

Ohjelman hinta on 4 295 € (+ alv. 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit, DiSC®-analyysin sekä lounaat ja taukotarjoilut Helsingin lähipäivissä.

Osallistujien palautteita koulutusohjelmasta

”Parasta koulutusohjelmassa oli ehdottomasti asiasisällön monipuolisuus, joka kaikki liittyi kiinteästi aiheeseen sekä verkostoituminen.”

”Koulutus oli kokonaisuutena erittäin onnistunut ja monipuolinen. Hyvät luennoitsijat, case-esimerkit ja tietysti hyvä ryhmähenki jäivät hyvin mieleen.”

”Erittäin antoisa koulutus itselle, joka tarvitsi vähän potkua työuralleen. Sopivassa määrin asiaa, kouluttajat erittäin hyviä, materiaalit erinomaisia.”

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email