Tulossa 2018!

Menestyvä tiedottaja ja viestinnän suunnittelija on varsinainen monitaituri. Hän pitää langat käsissään ja huolehtii operatiivisten viestintätehtävien nivoutumisesta suunnitelluksi kokonaisuudeksi strategiselle tasolle. Hän hallitsee viestinnän ydinkysymykset suunnittelusta ja kohderyhmien valinnasta mediayhteistyöhön. Hän hoitaa sisällöntuotannon someen ja printtiin ja rakentaa brändiä yhteistyössä markkinoinnin kanssa.  Oman työnsä kehittämisen lisäksi tiedottaja vie tarmokkaasti eteenpäin koko organisaation viestintää.

Tiedottajan koulutusohjelma | Infor

Kenelle tämä viestintäkoulutus sopii?

Tiedottajan koulutusohjelma soveltuu sinulle,

 • joka toimit kokopäiväisissä viestintätehtävissä tai olet siirtymässä niihin.
 • hoidat monenlaisia tehtäviä viestintä- tai markkinointitiimissä tai vastaat itsenäisesti jostain viestinnän osa-alueesta tai viestintähankkeesta.
 • tarvitset lisäpotkua tai päivitystä työhösi.

Nimikkeesi voi olla esimerkiksi tiedottaja, viestinnän suunnittelija tai koordinaattori, johdon sihteeri, viestintäassistentti, toimitussihteeri, markkinointikoordinaattori, informaatikko, projektisuunnittelija tai -päällikkö.

Tiedottajan koulutusohjelman sisältö

Lähipäivät alkavat klo 8.30 aamukahvilla ja 
päättyvät klo 16.00.

Tiedottajan monet roolit, työyhteisöviestintä ja luovat sisällöt

Tiedottajan tärkeimpiä tehtäviä on organisaation perustavoitteiden tukeminen. Miten autat työyhteisöäsi menestymään ja kehität omia toimintatapojasi? Miten vangita lukija tarinalla? Miten kirjoittaa luovasti ja vuorovaikutteisesti?

Lähipäivien aiheita:

 • yhteisöviestinnän tehtävät ja mahdollisuudet
 • sisäinen viestintä (työyhteisöviestintä) 2010-luvulla
 • yhteistyö muiden tukifunktioiden kanssa (HR ja markkinointi)
 • omat toimintatavat ja työtyylin arviointi
 • toimivat tiedotetekstit
 • luova ja vuorovaikutteinen kirjoittaminen
 • tarinallinen kirjoittaminen
 • raivaa oma polkusi, kirjoita omalla äänelläsi

Viestinnän suunnittelu, muutos- ja talousviestintä

Miten viestintää kannattaa suunnitella ja mitata? Mitä erityistä pitää ottaa huomioon muutosviestinnässä? Miten viestiä taloudesta mielenkiintoisesti ja selkeästi?

Lähipäivien aiheita:

 • viestinnän suunnittelu ja organisointi
 • viestinnän tulosten arviointi, analysointi ja mittaaminen
 • muutosviestinnän ydinasiat
 • talous- ja vastuuviestintä.
 • kriisiviestintä, mediasuhteet ja työelämän esiintymisen haasteet

Ymmärrätkö median toimintaa ja sen murrosta? Hallitsetko kriisiviestinnän? Osaatko esiintyä vakuuttavasti?

Lähipäivien aiheita:

 • mediasuhteiden rakentaminen ja ylläpito
 • miten ylittää uutiskynnys?
 • milloin lehdistötilaisuus on tarpeen?
 • kriisiviestintä
 • työelämän esiintymisen haasteet
 • oman viestintätyylin löytäminen
 • sanaton viestintä

Tiedottaja digiaikakaudella somessa vuorovaikutuksen rakentajana sekä markkinointiviestinnän tekijänä

Osaatko viestiä tehokkaasti verkossa ja sosiaalisessa mediassa? Oletko visuaalisen ilmeen ja brändin vaalija? Tunnetko tulevaisuuden haasteesi?

Lähipäivien aiheita:

 • digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media
 • sisältömarkkinointi, Inbound, brändi
 • visuaalisuus tiedottajan työssä (kuvat ja videot)
 • erilaiset raportit ja julkaisut sekä palveluiden ostaminen
 • viestinnän uudet uramahdollisuudet.

Oppimismenetelmät ja materiaalit viestijän koulutuksessa

Tiedottajan koulutusohjelma sisältää 8 käytännönläheistä koulutuspäivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa. Päivien caset räätälöidään ryhmän toiveiden mukaan. Työskentelymenetelmiämme ovat:

 • vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
 • case-esimerkit ja pienryhmäpohdinnat
 • pienimuotoiset kirjalliset pohdinnat
 • käytännön harjoitukset ja simulaatiot
 • itsearviointi henkilökohtaisista oppimis- ja työtavoista.

DiSC®-analyysi – tunnista vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylisi

Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen DiSC®-analyysi, joka auttaa:

 • Tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa
 • Mukauttamaan omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla
 • Tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet
 • Rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä
 • Synnyttämään yhteisen kielen keskustella erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista

Analyysi puretaan koulutuksessa ja siitä saa kirjallisen raportin omaan käyttöön. Analyysi tehdään yhteistyössä MLP:n kanssa.

Tiedottajan koulutuksen hyödyt

 • ammatillinen identiteettisi viestijänä kirkastuu
 • saat lisää valmiuksia huolehtia vastuullisemmista viestintätehtävistä ja opit kehittämään työtäsi
 • saat ideoita ja konkreettisia työkaluja viestinnän kehittämiseen
 • opit sekä teoriaa että hyviksi havaittuja käytäntöjä
 • saat kattavan kuvan viestinnän tehtävistä ja työyhteisöviestinnästä
 • kehität henkilökohtaisia viestintätaitojasi
 • verkostoidut asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa
 • saat Inforin myöntämän Tiedottajan Diplomin.

Osallistujien palautteita Tiedottajan koulutusohjelmasta:

”Parasta koulutusohjelmassa oli ehdottomasti asiasisällön monipuolisuus, joka kaikki liittyi kiinteästi aiheeseen sekä verkostoituminen.”

”Koulutus oli kokonaisuutena erittäin onnistunut ja monipuolinen. Hyvät luennoitsijat, case-esimerkit ja tietysti hyvä ryhmähenki jäivät hyvin mieleen.”

”Erittäin antoisa koulutus itselle, joka tarvitsi vähän potkua työuralleen. Sopivassa määrin asiaa, kouluttajat erittäin hyviä, materiaalit erinomaisia.”

mif-koulutusneuvoja

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone