Kenelle

Ohjelma soveltuu isoissa ja pienemmissä organisaatioissa tuote- ja palvelukehityksen parissa työskenteleville henkilöille, myös yrittäjille toimialasta riippumatta.

Koulutus antaa valmiuksia asiakastarpeisiin pohjautuvien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseen. Keskeistä ohjelmassa on osallistujan ja hänen yrityksensä todellinen tuote-, palvelu- tai prosessikehitysidea, jonka hän suunnittelee ja vie ohjatusti toteutusasteelle.

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa käytännönläheisiä menetelmiä ja välineitä tuote- ja palvelukehityksen toteuttamiseen, oman organisaation toimintatapojen ja prosessien selkiyttämiseen sekä asiakaspro-jekteissa vaadittavan erityisosaamisen vahvistamiseen.

Osallistujana saat:

 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden tuote- ja palveluprosessien kehittämiseen ja johtamiseen
 • ohjausta systemaattiseen yritysanalyysiin ja oman yrityksen strategian terävöittämi-seen
 • lisää tehokkuutta yrityksen sisäiseen toimintaan
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Ohjelman sisällöt

 • Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset palveluun
 • Asiakkaiden odotukset palvelulta
 • Palveluprosessien arviointi ja uudistusten vaikuttavuus
 • Asiakaslähtöisen palvelun suunnittelu ja selvitykset
 • Asiakaslähtöinen palvelukehitys
 • Prosessien kehittäminen
 • Toiminta kumppanuuksissa ja verkostoissa
 • Tuote- ja palveluinnovaatiot ja niiden kaupallistaminen
 • Projektin suunnittelu, hallinta ja johtaminen
 • Talouden suunittelu, kannattavan liiketoiminnan kehittäminen

Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan yritykselle tai yksikölle merkittävä kehittämisprojekti.
TKEAT MIF -ohjelmat kestävät noin puolitoista vuotta ja sisältävät yhteensä 12–18 lä-hipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • pienryhmäsimulaatiot ja -harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • suunnitelmat
 • workshopi
 • sähköinen oppimisympäristö.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan lähijaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä. Osallistujan kehittyminen TKEAT MIFissä nähdään aktiivisena ja suunni-telmallisena prosessina, joka tapahtuu lähijaksojen ja työssä kehittymisen yhdistämisellä.

Ohjelman aikana tarjotaan mahdollisuus ohjauskeskusteluihin, joissa paneudutaan osallistujan henkilökohtaisten taitojen karttumiseen ja kehittämistöiden edistymiseen tutkinnossa määri-teltyjen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi.

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat

Valmennuspaikka

TKEAT MIF -ohjelmia alkaa vuosittain ympäri Suomea, sekä avoimina että yrityskohtaisina to-teutuksina.

Hinta ja hakeutuminen

Hinta ja hakeutumisaika vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. TKEAT MIF -ohjelmia järjestetään myös oppisopimuskoulutuksina.

Seuraa koulutuskalenteriamme.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Katriina Karjalainen

Löydät samankaltaisia koulutuksia: