Koulutuksen rakenne

Koulutusohjelmaan sisältyy 40 pv koulutusta, josta on 12 pv ryhmäopetusta, 4 pv välitehtävien tekemistä: ohjattuja tehtäviä palautteineen ja 24 pv projektityön tekemistä yrityksessä: ohjattua työskentelyä.

Tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutus | Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen | Soprano

Kenelle

Koulutus soveltuu mm. asiantuntijoille, luottamushenkilöille, työnjohdolle, keskijohdolle, tuotanto-, toimisto- ja palvelupäälliköille, tuotanto-, kehitys- ja projektihenkilöstölle sekä julkisen sektorin esimiehille.

Koulutus on suunnattu myös yrittäjille ja muille yritysten omistajajohtajille, joiden osalta koulutus sisältää de minimis -tukea.

 

Ryhmäopetuksen sisällöt

1. jakso: Tunnista tuottava työ

 • Ohjelman orientaatio: koulutuksen sisältö, aikataulutus, eteneminen
 • Tuottavuus osana kannattavuutta
 • Tuottavuuden tunnusluvut
 • Työntutkimus kokonaisuutena: käsitteet ja aikalajit

2. jakso: Tuottavuuden tutkiminen, osa I

 • Havainnointitutkimus
 • Työmenetelmien kehittäminen ja standardisointi

3. jakso: Tuottavuuden tutkiminen, osa II

 • Normaaliaikatutkimus
 • Jatkuva ajankäyttötutkimus

4. jakso: Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen esim. Lean-menetelmällä

 • Johdanto Lean-ajatteluun
 • Toiminnan suunnittelu
 • Menetelmätekniikka ja menetelmäkehittäminen
 • Ergonomia ja työturvallisuus
 • Työnopastus

5. jakso: Työhyvinvointi ja voimavarat työelämän muutoksissa

 • Työhyvinvointi
  • Työhyvinvoinnin arviointi ja kehittäminen
 • Muutosprosessien hallinta
  • mistä muutoksessa on kyse?
  • muutostyypit
  • muutoksen seuraukset, muutos voimavarana

6. jakso: Yhteenveto koulutuksesta

 • Lopputöiden esittely
 • Jaksolla esitellään lopputyöt sekä pohditaan niiden avulla yhteisesti opitun käytäntöön soveltamista ja jatkuvuuden varmistamista.
 • Koulutuksen opit ja oivallukset
  • millaista osaamisen kehittymistä ja ammattitaidon päivittymistä on tapahtunut koulutuksen aikana
 • Jatkosuunnitelmien toteuttaminen
  • miten tuottavuuden toimenpideohjelman käytäntöön vienti jatkuu yrityksessä

Hyödyt ja tavoitteet

 • Osallistuvien yritysten ja työyhteisöjen oman osaamisen ja kehittämisvalmiuksien edistäminen tukemaan tuottavuutta, työelämän laatua ja henkilöstön työuria.
 • Antaa valmiuksia suunnitella, tutkia, kehittää ja toteuttaa organisaation sisäistä tuottavuutta ja työhyvinvointia edistävä tuottavuudentoimenpideohjelma.
 • Työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ja työhön kiinnittymisen edistäminen. Työuraa pidennetään parantamalla koko työyhteisön työhyvinvointia ja työelämän laatua.

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Lähipäivien sisältö koostuu luennoista, käytännön yksilö- ja ryhmäharjoituksista, simulaatioista, opittuja tietoja ja taitoja mittaavasta kokeesta, jaksojen välillä tehtävien välitöiden käsittelystä sekä niiden esittelystä. Koulutukseen kuuluu lisäksi projektityö, joka on omaan yritykseen tehtävä tuottavuus- ja työhyvinvointisuunnitelma.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Koulutus alkaa 28.3.2017 Kokkolassa.

Hinta

Osallistumishinta 1800 € (+ alv. 24%)/henkilö.

Yrittäjien ja muiden yritysten omistajajohtajien osalta koulutuksen kustannukset kuuluvat de minimis -tuen piiriin.

 

Kouluttajamme Anja Hännisen ajatuksia tuottavuudesta ja työhyvinvoinnista:

”Tuottavuus ja kilpailukyky ovat yrityksille elinehto. Viime aikoina on kuulutettu ns. yhteiskuntasopimuksen perään, jonka toivotaan tuovan helpotusta yleisesti näihin asioihin. Yritys voi myös itse tehdä aktiivisia toimia asioiden kohentamiseksi. Tuottavuuden parantamiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi yrityksessä tulee tehdä jatkuvaa ja järjestelmällistä kehittämistä henkilöstön kanssa yhteistyössä. Samalla selvitetään ja analysoidaan mihin oikeasti työaika kuluu. Teemmekö sellaista työtä, mistä asiakasta voidaan laskuttaa, vai onko suuri osa ajasta hukkaa, odottelua, korjaamista ja muita häiriöitä? Näiden asioiden selvittämiseen ja avaamiseen on työntutkimus ja -mittaus oiva työkalu. Työntutkimuksen avulla tekemiselle voidaan määrittää tavoitteet, saadaan luotettava pohja työn osuuden hinnoittelulle, apua työnsuunnitteluun, resurssien mitoitukseen jne. Työntutkimusten yhteydessä tarkastellaan työpaikan ergonomiaa, turvallisuutta ja kuormitusta. Työnmittauksen pelisäännöt on luotu yhdessä työmarkkinaosapuolten kesken ja ne ovat yleisesti hyväksyttyjä.”

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Jaana Parkkila
Tuoteryhmäpäällikkö
jaana.parkkila@soprano.fi
puh. +358 (0)50 408 8044

Lisätietoja Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen -hankkeesta

Iiris Niemonen
projektipäällikkö
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, yrityspalvelut:
iiris.niemonen@kpedu.fi
GSM +358 (0)44 725 0801

www.kpedu.fi/eve

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Jaana Parkkila

Kouluttajat

Anja Hänninen
 • Anja Hänninen
 • Tuottavuusasiantuntija, ratinalisointiopettaja, ergonomiaopettaja ja työnohjaaja
Pentti Halme
 • Pentti Halme
 • Insinööri, tuottavuusasiantuntija, toimintojen kehittäjä ja tuottavuusopettaja
Tarja Lindholm
 • Tarja Lindholm
 • Diplomi-insinööri, opettaja ja näyttötutkintomestari
Pekka Innanen
 • Pekka Innanen
 • FK, NLP Trainer, työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja

Löydät samankaltaisia koulutuksia: