Koulutuksessa perehdyt työhyvinvoinnin laajaan viitekehykseen sekä opiskelet työhyvinvoinnin johtamista strategisesta suunnittelusta itsensä johtamiseen. Sisältöjä ovat: ihminen, ympäristö ja työ, ihminen psykofyysis-sosiaalisena kokonaisuutena ja työyhteisön jäsenenä, työyhteisö ja organisaatiokulttuuri, työhyvinvoinnin analysointi-ja kehittämismenetelmät, työsuojelu ja – turvallisuus sekä työelämän normitausta.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma | Johtamistaidon opisto JTO

Kenelle

Nimikkeesi voi olla mm. työhyvinvointijohtaja, -päällikkö tai asiantuntija, työsuojelupäällikkö, tyky-toiminnan asiantuntija. Voit myös työskennellä HR:ssä tai linjaorganisaation esimiehenä tai esimerkiksi työterveyshuollossa työterveyshoitajana tai -lääkärinä.

Sisältö – työhyvinvointikoulutus

1. jakso 8.11.2017

Työhyvinvointi kokonaisuutena: kehitysaskeleet ja esteiden voittaminen (1 pv)

 • Ohjelmaan virittäytyminen ja osallistujien verkostoituminen
 • Työhyvinvointi, katsaus historiaan, käsitteen syntyyn ja sisältöön

2. jakso 13.-14.12.2017

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen – SHJ (2 pv)

 • Työhyvinvoinnin ja terveyden johtamisen asema ja merkitys strategisessa henkilöstöjohtamisessa
 • Strateginen johtaminen ja sen käytäntöön vienti
 • Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimusta ja peruselementit
 • Strategisen hyvinvoinnin johtaminen esimiestyössä, HR:ssä ja tukitoiminnoissa

3. jakso 30.-31.1.2018

Johda työhyvinvointia: työturvallisuus ja riskien hallinta, normitausta, yksilön ja yhteisön kehittäminen, ihminen muutoksessa (2 pv)

 • Työturvallisuus ja riskien hallinta (henkilöstöriskit), työsuojelun toimintaohjelma
 • Oman persoonallisen toimintatyylin tunnistaminen, vahvuudet ja haasteet
 • 360˚ Palaute ja analysointi omasta asiantuntijaroolista, kehittymissuunnitelma

4. jakso 14.-15.3.2018

Osaamisen johtaminen, työhyvinvointipäällikön rooli ja identiteetti (2 pv)

 • Työhyvinvointipäällikön roolit yksilön ja yhteisön identiteetin tukijana sekä oman työidentiteetin vahvistuminen
 • Osaamisen johtaminen:käsitteet ja näkökulmat,aineeton pääoma, strategianäkökulma
 • Osaamisen johtamisen parhaat käytännöt

5. jakso 10.-11.4.2018

Työhyvinvoinnin johtaminen ja henkilöstötuottavuus (2 pv)

 • Työhyvinvoinnin mittaaminen ja kannattavuus
 • Työelämän laadun parantaminen
 • Työkyvyn johtamisen ja mittaamisen käytännön haasteet
 • Näkökulmia työkyvyn johtamiseen ja mittaamiseen (kolme case-esimerkkiä kolmesta eri näkökulmasta)

6. jakso 22.-23.5.2018

Työyhteisön erityistilanteiden hallinta, konfliktien synty, hallinta ja sovittelu (2 pv)

 • Työyhteisön yksilöön kohdistuvaa toimintaa säätelevät normit työyhteisön erityistilanteissa
 • Työhyvinvointipäällikkö neuvottelijana
 • Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu

7. jakso 22.8.2018

Päätösseminaari (1 pv)

 • Projektitöiden esittely
 • Ohjelman opit ja oivallukset sekä soveltaminen

Edistyksellinen oppimisympäristö

Digitaalinen oppimisympäristö Työhyvinvointipäällikön koulutuksessaKäytämme tässä koulutuksessa erittäin edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille – myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti
  niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

 • alustukset
 • yritysesimerkit
 • yhteiset keskustelut
 • alan kirjallisuuteen perehtyminen
 • tietoiskut
 • ryhmätyöt
 • 360-arviointi, persoonallisuus- ja identiteettityökalut
 • välitehtävät
 • kehittämistyö

Projektityö organisaatiosi tueksi

Valmennusohjelman aikana teet omaan työhösi liittyvän projektityön. Suosittuja projektityöaiheita ovat olleet mm.työhyvinvointisuunnitelma, esimiestyön tukeminen, varhaisen välittämisen malli, työilmapiirikyselyjen analysointi, muutoksen johtaminen ja työterveyshuollon rooli esimiesten tukena.

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle ammatilliset valmiudet

 • johtaa ja toimia työhyvinvoinnin asiantuntijana
 • ymmärtää ja kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointi- ja työkykytoimintaa
 • seurata, mitata ja arvioida työhyvinvoinnin nyky- ja tavoitetilaa
 • laatia strateginen työhyvinvoinnin johtamisen ohjelma (työhyvinvointistrategia)
 • selventää eri toimijoiden roolit työhyvinvoinnin johtamisessa
 • integroida työhyvinvointitoimenpiteet esimiesten päivittäisjohtamiseen.

Aika, paikka ja hinta

Koulutusohjelma alkaa 8.11.2017 ja päättyy elokuussa 2018.
Hinta on 5.600 € (+ alv. 24 %). Hinta sisältää

 • 12 koulutuspäivää
 • oppimismateriaalit
 • 360-arvioinnin
 • projektityön ohjauksen
 • sähköisen verkko-oppimisalustan käytön
 • lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä

Seuraava koulutus toteutetaan 19.11.2018-19.8.2019

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen

Kouluttajat

Matti Ylikoski
 • Matti Ylikoski
 • Erityisalana työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen johtaminen
Tiina Alahautala
 • Tiina Alahautala
 • HR Business Partner Oy:n toimitusjohtaja ja johtava konsultti. Vankka osaaminen henkilöstöjohtamisesta ja johtoryhmätyöstä
Ossi Aura
 • Ossi Aura
 • Tietokirjailija, tutkija, konsultti, FT
Marita Hyttinen
 • Marita Hyttinen
 • Johtava (työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin) asiantuntija 3T:llä
Pirjo Jääskeläinen
Pauliina Airaksinen-Aminoff
Hanna-Leena Livio
Tarja Lindholm
 • Tarja Lindholm
 • Diplomi-insinööri, opettaja ja näyttötutkintomestari
Ari Heiskanen
 • Ari Heiskanen
 • Tietokirjailija, strategia- ja tuloskonsultti, valmentaja, CEO, KTM
Mikko Pihlajamäki
 • Mikko Pihlajamäki
 • Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari. Erikoistunut liike-, sopimus- ja työjuridiikkaan
Timo Pehrman

Löydät samankaltaisia koulutuksia: