Mitä on valmentava johtamisote?

Miten saada ihmiset ratkomaan, innostumaan ja sitoutumaan?
Mitä kysymällä johtaminen tarkoittaa?
Miten löytää tukemisen ja vaatimisen tasapaino?
Kuinka hyödynnän oman persoonani valmentavana esimiehenä?

Valmentava johtaminen | Johtamistaidon opisto JTO

Kenelle koulutus sopii?

Esimiehet, projektipäälliköt sekä muut johtamistehtävissä olevat ja valmentavasta johtamisotteesta kiinnostuneet henkilöt

Koulutuksen sisältö

Johtaminen ja coaching

 • Oikean johtamisotteen valinta eri tilanteissa
 • Valmentavan johtamisotteen määrittely
  • Lähtökohtana tukemisen ja vaatimisen tasapaino
  • Tuloksena tuloksellinen ja tilanneherkkä johtaminen

Valmentavan johtamisen ydintaidot

 • Kuuntelu ja läsnäolo
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Itsetuntemus ja erilaisuuden arvostaminen
 • Palautteen antaminen ja saaminen

Valmentava keskustelu

Koulutuksessa opitaan GROW-mallin ja avoimien kysymysten käyttö valmentavan keskustelun perusteella. Keskustelun aiheet tulevat osallistujilta itseltään, jolloin osallistujat pääsevät ratkomaan aitoja ajankohtaisia asioitaan.

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • Ymmärrät valmentavan johtamisotteen perusidean ja osaat käyttää kysymyksiä toisen ajattelun kirkastamiseksi
 • Pystyt soveltamaan valmentavaa otetta erilaisissa esimiestilanteissa, kuten tuki ongelmanratkaisussa, vuorovaikutustilanteet, palautteen antaminen ja rohkaisu
 • Sisäistät valmentavan esimiehen roolin: Kysyt ennemmin kuin tarjoat valmiita vastauksia
 • Saat toimivia käytännön työkaluja johtamisen tueksi
 • Tulet tietoisemmaksi omista toimintatavoistasi, tunteistasi ja ajattelumalleistasi, jolloin voit toimia johdonmukaisemmin ja tehokkaammin esimiehenä

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email