Valmistuskustannusten ja riskien hallinta tuotekehitysprojektissa | JTOKahden päivän koulutus toteutetaan aihepiiriin johdattavilla alustuksilla sekä koulutustehtaassa toteutettavalla pilottuotteen tuotekehitys- ja tuotantoonvientiharjoituksella.

Teoriaosuudessa tutustutaan menetelmiin, joiden systemaattisella käytöllä hallitaan kustannuksia ja riskejä. Käytännön harjoituksessa sovelletaan teoriaosuudessa esitettyjä menetelmiä pilottuotteen tuotekehitysprojektissa.

Asetamme pilottuotteen valmistuskustannustavoitteen Design for Manufacturing/Assembly menetelmien avulla ja seuraamme niitä tuotekehitysprojektissa konseptoinnista massatuotantoon. Valmistukseen liittyvien riskien seurannassa sovelletaan systemaattista FMEA ja palautemenetelmää. Valmistusprosessin vaiheet dokumentoidaan sujuvan tuotannon aloituksen varmistamiseksi.

Kenelle

Koulutus soveltuu tuotannon ja tuotekehityksen johto, projektihenkilöstö, menetelmäsuunnittelijat, tuotesuunnittelijat, tuotannonsuunnittelijat, työjohtajat jne.

Sisältö

1. Päivä: Valmistuskustannusten asetus ja riskien hallinta

 • Valmistuskustannustavoitteet uudelle tuotteelle
 • Kilpailijatuoteanalyysillä tavoitekustannuksiin
 • Valmistettavuuden analysointi
 • Systemaattinen riskien hallinta
 • Tuotteen valmistuksen ja kokoonpanon suunnittelu
 • Valmistusprosessin dokumentointi

2. Päivä: Proto- ja NPI-sarjojen valmistus

 • Pilottituotteen kokoonpanoprosessin toteutus
 • Työaikamittaukset koetuotannossa
 • Palaute proto- ja NPI-valmistuksesta tuotekehitykseen
 • Tuotteen ja prosessin viimeistely massatuotantoa varten
 • Vastuun siirto tuotekehityksestä tuotanto-organisaatiolle

Hyödyt ja tavoitteet

 • Systemaattinen lähestyminen tuotteen valmistuskustannusten asetantaan ja analysointiin.
 • Käytännön menetelmiä kustannusten ja riskien hallintaan uuden tuotteen kehityksessä: Tuotantokustannuskalkyyli, Design for Assembly, FMEA
 • Omakohtaisen tekemisen myötä käytännön tuntumaa valmistuksen hallittuun suunnitteluun

Aika, paikka ja hinta

Hinta: 1180 € (+ alv. 24 %)/osallistuja, sisältää kokoustarjoilut ja materiaalit

Koulutuspaikka: JTO Lean Learning Center Oy, Riihimiehentie 7 Vantaa

Yrityksen sisäisenä koulutuksena

Järjestämme tätä koulutusta myös yrityksen omissa tiloissa. Tällöin pilottuotteena voidaan käyttää yrityksen omaa tuotetta.

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

 

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email