Suosituimmat valmennusteemamme ovat:

Ymmärrä Venäjää, bisnes, kieli ja kulttuuri, 1 pv

Opit ymmärtämään venäläisen tapa- ja businesskulttuurin toimintatavat sekä saat venäjän kielen perusteet, jolla selviät arkielämän tilanteissa.

Ymmärrä Venäjää – business- ja tapakulttuuri

 • historialliset, hallinnolliset ja kulttuuriset taustatekijät
 • miten historia vaikuttaa nykypäivän liike-elämään
 • tapa- ja businesskulttuuri Venäjällä’
 • henkilökohtaisten suhteiden ja verkostojen merkitys ja rakentaminen
 • lahjat ja niiden merkitys
 • suhtautuminen Suomeen ja suomalaisiin
 • suomalaisten vahvuudet ja haasteet Venäjänkaupassa

Ymmärrä Venäjää – venäjän kieli

 • katsaus kieleen ja kulttuuriin
 • venäjän kielen aakkoset ja ääntäminen
 • arkielämää Venäjällä: kyltit, kuulutukset, kartat, aikataulut, liikkuminen kaupungilla (taksi, metro), rahanvaihto
  ostoksilla, hotellissa ja ravintolassa asioiminen tullissa
 • hyvä tietää: venäläiset nimet, esittäytyminen ja tervehtiminen, itsestä kertominen

Venäjän yritys- ja tapakulttuuri, 0,5 pv

Ymmärrät mikä ohjaa venäläisten käyttäytymistä ja osaat toimia oikein Venäjän toimintakulttuurissa.

Sisältö:

 • venäläinen sielunmaisema
 • venäläinen organisaatiokulttuuri, johtamiskulttuuri, työntekokulttuuri
 • verkostojen merkitys venäjällä
 • miten ja milloin toimia viranomaisten kanssa
 • tapakulttuuri ja sen merkitys liiketoiminnalle
 • käytännön neuvoja ja esimerkkejä miten toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa Venäjällä

Venäjä Liiketoimintaympäristönä, 0,5 pv

Saat käsityksen Venäjän liiketoimintaympäristöstä, Venäjän yhteiskunnan muutoksesta nyky-Venäjäksi ja muutoksen vaikutuksesta yrityksen toimintaan ja toimintatapoihin.

Sisältö:

 • Venäjän talousmaantieto ja yhteiskuntarakennetausta: Venäjän maantiede, historia ja uskonto
 • kieli- ja uskontoryhmät: alueellisuus, erot, ristiriidat
 • viranomaistoiminnot ja lupakäytännöt
 • yritysten maksuliikenne Venäjällä
 • harmaa talous ja miten yritysten tulee toimia sen suhteen
 • lahjonta ja miten toimia lahjontatilanteissa
 • Riskien hallinta Venäjän liiketoiminnoissa, 0,5 pv

Tunnistat Venäjän liiketoimintariskit ja opit välttämään ne ja löydät niihin käytännön ratkaisut omassa työssäsi

Sisältö:

 • Sopimusriskit: venäjän siviililain alaiset sopimukset, erilaisten sopimusten pääsisällöt ja huomiot,
  työsopimukset ja työn verotus
 • Liiketoimintariskit: henkilöriskit, vastuuriskit
 • Keskeytys- ja riippuvuuskeskeytysriskit
 • Turvallisuusriskit

Neuvottelut Venäjällä, 0,5 pv

Opit neuvottelemaan venäläisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ja saat selkeän käsityksen sopimuskulttuurista ja alueellisista eroista.

Sisältö:

 • neuvottelut venäläisen kumppanin kanssa
 • neuvottelujen sopiminen
 • valmistautuminen neuvotteluihin (osapuolet, asiat, aineisto, kieli ym.)
 • neuvottelutilanteiden hallinta (neuvotteluiden aloitus, eteneminen, argumentointi ja referenssit)
 • miesten ja naisten roolit
 • alueelliset yleispiirteet
 • sopimuskulttuuri (sopimusvapaus, allekirjoitukset, sopimuksen kunnioitus, sopimuksen muutokset)
 • sopimuskumppanin taustojen tarkistus

Neuvottelut Venäjällä, syventävä, 0,5 pv

Saat syvempää tietoa erilaisista neuvottelustrategioista eri kohderyhmien kanssa. Opit lobbaustaitoja ja hallitsemaan haastavat neuvottelutilanteet ja hoitamaan homman kotiin.

 • erilaiset neuvottelut – miten valmistautua, suunnitella strategia ja roolit
 • erilaiset asiakas & sidosryhmätyypit, joiden kanssa neuvotellaan – mikä strategia kullekin tyypille
 • sidosryhmävaikuttaminen ennen neuvotteluita – kuka on tärkeä tuntea ja saattaa toisen osapuolen tietoon
 • vaikeat neuvottelutilanteet ja niiden hallinta
 • asiakirjat, sopimukset, pöytäkirja- ja muistiokäytännöt

Venäläinen asiakkaana, 1 pv

Opit ymmärtämään miten Suomen ja Venäjän väliset kullttuurierot ilmenevät venäläisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisessä. Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuluttaja- ja palveluyrityksille, mutta siinä voidaan halutessa nostaa esiin myös b2b-yritysten tarpeita ja kokemuksia.

Sisältö

 • asiakaslähtöisyys käsitteenä ja käytännössä
 • kohderyhmien määrittely
 • palveluiden muotoilu ja asiakkuus eri tilanteissa
 • venäläinen kulttuuri ja kulutuskäyttäytyminen
 • kulutustottumukset
 • rationaalisuus vs emotionaalisuus
 • aikakäsitys: suunnittelu vs impulsiivisuus
 • perhekäsitys, sukupuoliroolit ja ostopäätökset
 • visuaalinen kulttuuri

Palvelujen tuotteistaminen venäläisille asiakkaille, 1 pv

Opit keräämään yksityiskohtaista tietoa yrityksesi venäläisistä asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä ymmärrät tuotteistamisen prosessin ja sen merkityksen venäläisten tavoittamisessa.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuluttaja- ja palveluyrityksille, mutta siinä voidaan halutessa nostaa esiin myös b2b-yritysten tarpeita ja kokemuksia.

Sisältö:

 • asiakaslähtöisyys tuotteistamisen perustana
 • venäläinen asiakas ja tuotteistamisen tavoitteet
 • tuotteistamisen prosessi: 4M (mitä, missä, milloin, miksi)
 • markkinatutkimuksien ja mediaseurannan hyödyntäminen Venäjällä
 • venäläisten asiakkaiden segmentointi
 • kulttuurillisten erityispiirteiden hyödyntäminen tuotteistamisessa

Markkinointiviestintä ja myynti Venäjällä, 1 pv

Opit ymmärtämään venäläisen median ja viestintäkulttuurin ominaispiirteitä sekä hyödyntämään niitä yrityksesi markkinointiviestinnässä ja myynnissä. Opit ymmärtämään myös Venäjän aktiivisen blogikulttuurin ja muun kansalaismedian kasvavaa merkitystä.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuluttaja- ja palveluyrityksille, mutta siinä voidaan halutessa nostaa esiin myös b2b-yritysten tarpeita ja kokemuksia.

Sisältö:

 • markkinointiviestintä, asiakaslähtöisyys ja tuotteistaminen
 • markkinointiviestintä ja venäläinen kuluttaja
 • venäläisen median erityispiirteitä
 • perinteinen media: radio, tv ja lehdistö
 • digitaalisen median kuluttajapalvelut: Yandex, Vkontakte, Odnoklassiki, yms.
 • blogikulttuuri ja kansalaismedia
 • suosittelukulttuuri osana markkinointia ja myyntiä
 • venäläinen kulttuuri ja markkinointiviestinnän sisällöt: tarinat, visuaalisuus, emootio
 • asiakkuudenhallinta ja myynti Venäjällä
 • digitaalisen viestinnän ja asiakaspalvelun synergia

Johtaminen Venäjällä – Russia Business Leadership, 1 pv

Opit ymmärtämään venäläistä työnteko- ja johtamiskulttuuria ja miten se eroaa suomalaisesta ja länsimaisesta johtamiskulttuurista. Valmennuksessa tunnistat keinoja ja harjoittelet tehokkaan vuorovaikutuksen ja johtamisentaitoja venäläisten alaisten ja kollegojen kanssa. Saat myös viimeisintä tietoa Venäjän työlainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta päivittäiseen johtamiseen ja työntekoon Venäjällä.

Sisältö:

 • venäläisen toimintaympäristön muutoksen vaikutus johtamiseen
 • venäläinen vs suomalainen businesskulttuuri ja maidemme arvot
 • johtamisen suurimmat haasteet Venäjällä
 • suomalaisen ja venäläisen johtamisen erot
 • mitä hyvältä johtajalta odotetaan Venäjällä
 • venäläisten kanssa toimiminen ja heihin vaikuttaminen ilman asema-arvovaltaa
 • miten venäläinen työlainsäädäntö vaikuttaa päivittäiseen työntekoon ja johtamiseen
Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Tuija Eloranta
 • Tuija Eloranta
 • Projektipäällikkö ja asiakkuuspäällikkö, Venäjä
 • 040 822 8252
 • tuija.eloranta@mif.fi

Löydät samankaltaisia koulutuksia: