Toimitusten hoitaminen Venäjälle on haastavaa. Muuttuvat tullikäytännöt ja yllättävät viranomaisvaatimukset mm. sertifioinneissa muuttavat tilanteita nopeasti ja lisäävät kaupan vaativuutta. Kesken toimituksen asioiden muuttaminen on vaikeaa, joten on tärkeää tehdä asiat alusta lähtien mahdollisimman oikein. Tämä koulutus keskittyy siihen, miten parhaiten varmistat toimitusaikataulujen pitämisen, toiminnan sujuvuuden ja kauppasuhteen säilymisen.

Kenelle Venäjän kaupan käytäntöjen koulutus on suunnattu

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hoitavat yrityksen viennin prosesseja ja toimituksia Venäjälle. Koulutus sopii erityisesti vientisihteereille ja vientiassistenteille ja niihin tehtäviin siirtyville.

Sisältö Venäjän viennin ja tuonnin käytännöt -koulutuksessa

Sertifiointivaatimukset Venäjällä

 • Venäjällä vaadittavat tyypillisimmät asiakirjat, mm. pakolliset sertifikaatit
 • Muut vaadittavat todistukset ja luvat
 • Asiakirjojen käyttötarkoitukset niitä koskevat määräykset
 • Miten ja miksi vientituotetta varten on hankittava sertifikaatteja, todistuksia ja muita viranomaisasiakirjoja
 • Olennaisimmat muutokset serfioinnissa, mihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota?

Tullaus Venäjän ja Suomen välillä

 • Vientiprosessi
  • tuonti Suomesta Venäjälle – miten vältän tullausongelmat rajalla?
 • Mitä rajatullissa ja määrätullissa todella tapahtuu?
 • Kriittisimmät tulliasiat, mihin suomalaisen viejän kiinnitettävä huomiota
 • Käydään läpi vienti-/tuontitapahtuma prosessikuvausten avulla

Sertifiointiosuudessa tarkastellaan sekä Venäjän että Tulliliiton näkökulmasta vaadittavia tuotekohtaisia pakollisia vastaavuusasiakirjoja, todistuksia ja lupia sekä niitä koskevia määräyksiä ja käyttötarkoituksia. Lisäksi sertifiointiosuudessa selviää, miten ja miksi vientituotteita varten on hankittava sertifikaatteja tai muita Tulliliiton/Venäjän viranomaisten vaatimia tuotekohtaisia vastaavuusasiakirjoja.

Tullausosuudessa käsitellään vientiä ja tuontia Suomen ja Venäjän välillä. Sisällön pääpaino on tuonnissa Venäjälle, koska käytännön tullausongelmat kohdataan yleensä Venäjän puolella.

Päivän aikana keskustellaan mm. prosessikuvausten avulla siitä, mitä rajatullissa ja määrätullissa todellisuudessa tapahtuu ja mitkä ovat koko prosessin kannalta kriittisimmät asiat eli mihin suomalaisen viejän on erityisesti kiinnitettävä huomiota ja miten mahdollisia ongelmatilanteita voidaan välttää. Lisäksi tarkastellaan WTO-jäsenyyden vaikutuksia Venäjän tullimuodollisuuksiin.

Venäjän vienti ja tuonti -koulutuksen paikka ja aika

Koulutus toteutetaan Helsingissä.
Koulutuspäivä alkaa klo 9:00 ja päättyy klo 16:00, aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.

Hinta Venäjän kaupan käytäntöjen koulutukselle

650 € (+ alv. 24 %) Hintaan sisältyy koulutuksen lisäksi materiaali sekä lounas ja kahvit koulutuspäivänä.

Kouluttajat Venäjän vientikäytäntöjen koulutuksessa

Anne Alho

Anne Alholla on vankka asiantuntijakokemus yritysten kansainvälistymisestä ja erityisesti Venäjän-kaupan logistiikasta, tullauksesta ja sertifioinnista. Hän on toiminut Venäjän-kaupan parissa yhteensä yli 25 vuotta, mm. Karelia Trade Oy:n vientiassistenttina ja huolintaliike John Nurminen Oy:n huolitsijana Vainikkalassa sekä erilaisissa yritysten kansainvälistymiseen ja Venäjän-kauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hän on asiantuntijana kirjoittanut vienti- ja tuontitullauksesta Venäjän-kaupan oppaissa ja toiminut kouluttajana lukuisissa tullaus- ja logistiikkaseminaareissa.

Victoria Lindqvist

Victoria Lindqvist on toiminut yli 10 vuotta SGS Inspection Services Oy:n palveluksessa vastaten erityisesti Venäjälle vaadittavista sertifikaateista ja muista asiakirjoista. Varsinaisen sertifiointiasiantuntijan työn ohella hän on pidetty Venäjän serfioinnin kouluttaja. Hän on myös kirjoittanut opasartikkeleita sertifioinnista.

ilmoittaudukysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Heidi Leidenius
Tauno Taajamaa