Kansainvälisen kaupan käytännöt ovat kokeneet suuria muutoksia viime vuosina. Varmistu, että toimitukset tehdään määräysten ja yrityksesi edun mukaisesti. Muuttuneet toimintatavat ja määräykset esimerkiksi toimitusehdoissa, tullauksessa, arvonlisäveroasioissa, maksuliikenteessä, lainsäädännössä ja asiakirjakäytännöissä asettavat uusia vaatimuksia kaikille vientitehtävissä toimiville.

Vientiassistentti toimitusten ja maksusaatavien varmistajana_ MIF kansainvälisen toiminnan koulutukset

Kenelle koulutus maksusaatavista ja vientitoimituksista on suunnattu

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka hoidat

 • yrityksen viennin prosesseja
 • kansainvälisiä toimituksia tai
 • niihin liittyviä raportointeja viranomaisille (alv- tai tulliraportit).

Jos tehtäväsi liittyy tilaus-toimitus-raportointi ketjuun tai sen johonkin vaiheeseen, tarjoaa koulutus sinulle runsaasti tietoa ja antaa eväitä riskikohtien kartoittamiseksi ja eliminoimiseksi. Ohjelma sopii erityisesti vientisihteereille ja vientiassistenteille sekä niihin tehtäviin siirtyville.

Viennin käytännöt -koulutuksen sisältö

1. päivä 25.9.2017
Kaupan eri funktioiden keskinäiset riippuvuudet, toimitusehto ja kuljetusvakuutus

Kaupan eri prosessit lyhyesti

 • Yrityksen eri funktioiden vaikutukset toisiinsa ratkaisevat kaupan onnistumisen ja katteen
 • Kauppasopimuksen vaikutus riskeihin, logistisiin ratkaisuihin, viranomaisvelvoitteisiin ja hinnoitteluun
 • Yleiset kaupan ehdot (general terms of conditions) hyödyntäminen riskitilanteiden varalta
 • Toimiva vientiprosessi: input data, itse prosessi, output data

Toimitusehto ja kuljetusvakuutus

 • Toimitusehdon valintaan vaikuttavat seikat, mitä riskitekijöitä eri ehdoissa
 • Kuinka toimia eri toimitusehtojen osalta haveritilanteessa
 • Soveltuuko valitsemasi maksutapa valittuun toimitusehtoon
 • Mitä vaatimuksia viranomaiset asettavat toimitusehdon prosesseille

2. päivä 26.9.2017
Maksuliikenne ja yrityksen prosessit, EU-vaatimukset, alv- ja tulliraportointi

Maksuliikenne

 • Luotonvalvontapolitiikka
 • Erilaiset maksumetodit ja niiden vaikutukset
 • Maksuehdot ja valitun maksumetodin hinta
 • Pankkisopimukset, luottovakuudet
 • Miten edelliset vaikuttavat päivittäiseen luotonvalvontaan

Arvonlisäveron käsittely ja siihen liittyvät riskit

 • Arvonlisäveron määräytyminen:
  • suorat toimitukset, kolmikantakauppa
  • varastotoimitukset (konsignaatio-, vapaa-, tansiittovarasto)
  • mistä mihin tavarat menevät (onko tieto alv-raporttien laatijalla)
 • Kuka on todellinen asiakas arvonlisämielessä, mitä vaikuttaa asiakastietoihin
 • EU:n asettamat vaatimukset kaupan dokumentoinnille, löytyvätkö kaikki tarvittavat tiedot asiakirjoilta, vuoden 2013 tarkentuneet tietovaatimukset

Tullilaitoksen raportointi, tullaus

 • Intrastat ja tulliselvitykset

Hyödyt ja tavoitteet viennin käytäntöjen koulutuksessa

 • saat kokeneelta ammattilaiselta toimivia työkaluja ja neuvoja yrityksesi vientitapahtuman kokonaisvaltaiseen hallintaan ja riskikohtien tunnistamiseen
 • oikeat toimitusehdot eri alueille, toimitusehdon prosessit, vaadittavat raportoinnit
 • oikeat maksuliikenne-ehdot eri alueille, yrityksen erilaiset maksuliikenneprosessit
 • kuinka tehdä viennin dokumentointi – uudet tarkentuneet vaatimukset
 • erilaisten varastointien hyödyntäminen ja niiden käyttö (siirrot varastoihin, myynnit niistä)
 • yrityksen yleiset kaupan ehdot: kuinka hyödyntää niitä riskien eliminoimisessa?
 • yrityksen tuotteista johtuvat vaatimukset ja selvitykset esim. tullille
 • työkaluja, linkkejä ja vinkkejä logistiikan nopeuden ja sujuvuuden takaamiseksi, asiakaspalvelun parantamiseksi ja ennen kaikkea turhien ja kuluja aiheuttavien riskikohtien eliminoimiseksi
 • saat runsaan materiaalipaketin toimituksissa tarvittavista dokumenteista ja asiakirjoista, joita hyödynnät heti omassa työssäsi

Kouluttaja

Pirjo Leinolla on 35 vuoden käytännön kokemus suomalaisyritysten kansainvälisen kaupan prosessien ja käytäntöjen kehittämisestä.

Laaja toimenkuva kansainvälisessä konsernissa business process development -tehtävässä on tuonut Pirjolle osaamisen siitä, kuinka yksittäiset päätökset ja ehdot vaikuttavat toisiinsa ja kuinka prosessien keskinäiset liitynnät on rakennettava, jotta vientiprosessien kokonaisuus toimii. Konsernin trade and tax adviser -roolissa Pirjo on aktiivisesti työskennellyt kaikkien kaupallisiin prosesseihin liittyvien henkilöstöryhmien kanssa: myynti, rahoitus, logistiikka, hankinta, laki-asiat, verotus. Pirjoa on kiitetty erittäin vankasta ammattitaidosta sekä mielenkiintoisesta ja käytännönläheisestä koulutustavasta.

Paikka, aika ja hinta

Koulutus pidetään Tampereella 25.-26.9.2017 klo 9-16 (aamukahvit klo 8.30 alkaen).

Koulutuksen hinta on 1.150 € + alv 24 % sisältäen

 • 2 koulutuspäivää
 • koulutuspäivän materiaalin
 • lounaat ja taukokahvit
Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email