Tiivis koulutuspaketti siitä, miten viennistä taloudellisesti vastaava minimoi vientikaupan kulut ja riskit. Koulutuksen tavoitteena on kannattava kaupankäynti: vientiyrityksen kaupan katteiden parantaminen ja riskien minimointi ennakolta.

Varmista että käytätte viennin prosesseissanne riittävästi tietoa, oikeassa muodossa, ja että ne toimivat EU:ssa valitsevien sääntöjen mukaisesti. Koulutuksen avulla tunnistat tilanteita, jotka tarvitsevat parannusta. Saat myös toteuttamiskelpoisia ajatuksia korjausten tekemiseksi, mikä takaa yrityksen hyvinvoinnin jatkossakin. Piilevistä virheistä voi tulla lisäkuluja taannehtivasti jopa usean vuoden ajalta.

Koulutuksen jokainen päivä muodostaa oman aihekokonaisuutensa. Jokaisen päivän vetäjänä on alansa kokenut osaaja, joten voit halutessasi tuoda päiviin ryhmänä käsiteltäviksi myös omia haasteellisia tilanteitasi.

Vientikaupan talousriskien hallinta | MIF kansainvälisen toiminnan koulutukset

Kenelle koulutus viennin riskien hallinnasta on suunnattu

Vientikaupan talousriskien hallinta -koulutus on tarkoitettu kansainvälistä myyntiä tekevien suomalaisyritysten talousjohtajille, talouspäälliköille ja muille viennistä taloudellista vastuuta kantaville: vientijohtaja, toimitusjohtaja ja vientipäälliköt.

Yritykset, jotka osallistuvat Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelmaan, saavat tästä koulutuksesta alennuksen. Katso lisätietoja Finnveran ohjelmasta: Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma.

Sisältö vientiriskien koulutuksessa

Kansainvälisen kaupan juridiikka, 14.6.2017

Kouluttaja käy tehokkaasti ja käytännönläheisesti läpi eri sopimustyypit, sopimusten keskeiset sisällöt ja niiden tulkinnat. Mitä on hyvä tietää kansainvälisestä kauppalaista (CISG) ja eri oikeusjärjestelmistä? Päivän aikana opit myös kansainvälisen kaupan tyyppisopimukset ja vakioehtojen haasteelliset kohdat. Yrityksen sopimusstrategiasta keskityt erityisesti lainvalintaan ja riitojen ratkaisuun sekä näiden merkityksestä kustannuksiin.

Sisältönä:

 • yhtenäisten sopimuskäytäntöjen merkitys yrityksen ja omien työtehtäviesi kannalta
 • sopimusten hallintaan ja tulkintaan liittyvät keskeiset asiat
 • sopimusten yleinen rakenne sekä eri sopimusosien keskinäinen riippuvuus
 • yrityksen kannattavuuteen vaikuttaminen sopimusriskejä minimoimalla

Kansainvälisen kaupan kannattava maksuliikenne, 30.8.2017

Koulutuspäivän jälkeen hallitset ja tiedostat oman yrityksesi mahdollisia maksuliikenteen riskitilanteita. Tiedät myös, mitä instrumentteja kannattaa käyttää eri tilanteissa. Saat rahan arvoisia neuvoja asiantuntijalta, jolla on pitkä kokemus sekä yritys- että pankkimaailmasta.

Sisältönä:

 • vientikaupan riskit: oikean maksutavan ja -ehdon valinta
 • miten rahoitusta myös ostajalle – viennin rahoitus: forfaiting (vekselirahoitus), ostajaluotot, maksuajallinen remburssi
 • top 10 maksuliikennevinkkiä
 • sujuva remburssikäytäntö (documentary credit)
 • standby letter of credit – kustannustehokas vaihtoehto remburssille?
 • perittävä (documentary collection)
 • katteiden varmistaminen ennakoimalla maksuliikenteen karikot
 • sanktioiden huomioiminen vientikaupassa

Viennin prosessit oikein ja tehokkaasti, 27.9.2017

Koulutuspäivän tavoitteena on yrityksen vientiprosessien sujuvuuden varmentaminen, riskien eliminointi ja sitä kautta myös uusien strategisten päätösten tukeminen. Erityisesti keskitytään siihen, mikä vaikutus eri osien yhteispelillä on kaupan kannattavuuteen sekä miten eliminoidaan piilevät isoimmat karikot. Kokemuksen kautta huomattavan haasteellisiksi aiheiksi on todettu mm. arvonlisäveron määräytymiseen liittyvät kysymykset sekä tähän linkittyvät varastoinnit eri maissa, joko viejän tai asiakkaan toimesta. Myös kaupallisten asiakirjojen (ml. tarjous, tilausvahvistus, lasku) tiedoissa on usein merkittäviä puutteita, joihin viranomaiset tarkistuksissaan tarttuvat.

Sisältönä:

Kaupantekovaiheeseen liittyvät sopimukset ja riittävät tiedot riskien välttämiseksi

 • kauppasopimuksen vaikutukset riskeihin, logistisiin ratkaisuihin, viranomaisvelvoitteisiin, hinnoitteluun ja katteeseen
 • yleisten kaupan ehtojen hyödyntäminen riskitilanteiden varalta
 • kauppatapahtuma tarjouksesta toimitukseen ja jälkihoitoon sekä tapahtuman osien keskinäiset riippuvuudet
 • EU:n raportointivaatimukset yrittäjälle ja yrityksen eri prosesseille / raportoinneille

Tarjous, tilausvahvistus, lasku – onko kaikista oleellisista asioista sovittu

 • sisä- ja ulkokaupan keskeiset dokumentit ja dokumenttien tietovaatimukset
 • kauppalaskun merkitys sisä- ja ulkokaupassa: lisääntyneet tietovaatimukset

Arvonlisäveroon liittyvät asiat määritetään jo kauppaa tehtäessä

 • kuka on todellinen asiakas arvonlisämielessä, mitä vaikuttaa asiakastietoihin
 • mitä tekemistä arvonlisäveron määräytymiselle on sillä, mistä tavara lähtee ja mihin se kulkee (onko tieto kirjanpitäjällä – jos laatii alv-raportteja)
 • mitä erilaiset varastot tarkoittavat arvonlisämielessä
 • mikä on triangulation vaikutus

Toimitusehto yrityksen prosesseissa

 • mitkä seikat vaikuttavat toimitusehdon valintaan, mitä riskitekijöitä eri ehdoissa
 • miten toimitusehto määrittää kuljetusvakuutusta – kuka hakee korvausta, jos tapahtuu haveri
 • soveltuuko valitsemasi maksutapa valittuun toimitusehtoon
 • mitä vaatimuksia viranomaiset asettavat toimitusehdon prosesseille

Erilaisten varastojen hyödyntäminen: nopeampia, edullisempia toimituksia – ja parempi asiakaspalvelu

 • mitä eroa talousmielessä on erilaisilla varastoilla, kuten: kaupintavarastolla, konsignaatiovarastolla, vapaavarastolla
 • mikä varastotyyppi olisi sopivin yrityksesi tarpeisiin
 • mitä tulee huomioida varastoa perustettaessa

Oppimismenetelmät ja -materiaalit vientiriskien koulutuksessa

Koulutus on hyvin vuorovaikutteinen:

 • tietoiskut, alustukset
 • harjoitukset
 • yhteiset keskustelut

Hyödyt ja tavoitteet vientikaupan talousriskien hallinnan koulutuksessa

 • opit hallitsemaan ja ehkäisemään ennalta vientitoiminnan taloudellisia riskitekijöitä
 • ymmärrät kauppatapahtuman osien väliset riippuvuussuhteet ja niiden vaikutukset yrityksen kannattavuuteen
 • kiinnität tarkemmin huomiota sekä suoriin että välillisiin kustannuksiin viennissä
 • varmistat että yrityksesi toimintatavat viennissä ovat ajan tasalla ja vaatimusten mukaiset
 • saat toimivia käytännön ratkaisuja omaan työhösi
 • verkostoidut muiden samaa työtä tekevien kanssa

Hinta Vientikaupan talousriskien hallinta -koulutukselle

2.010 € (+ alv. 24 %), yksittäinen päivä 750 € (+ alv. 24 %)
Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelmaan osallistuville 1.810 € (+ alv. 24 %). Edun saadaksesi mainitse ilmoittautumisen yhteydessä lisätiedot kentässä osallistumisestasi Finnveran ohjelmaan. Hinta sisältää:

 • 3 koulutuspäivää
 • koulutusmateriaalin

Lounas- ja kahvitauot:
Tiloissa toimii Sodexhon lounasravintola, joista voit koulutuspäivän taukojen aikana ostaa lounasta, kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa.

Kokemuksia vientiriskien hallinnan aiemmista koulutuksista

”Kouluttajalle suurkiitos siitä, että haluaa jakaa vuosien varrella keräämäänsä kokemusta ja vankkaa asiantuntemustaan eteenpäin. Saadut ohjeet ovat kullanarvoisia ja auttavat meitä kehittämään toimintaamme.”

”Parasta valmennuksessa oli käytännönläheisyys. Sain mukaan hyviä mallisopimuksia ja käyttökelpoisia lakitekstejä.”

”Kouluttajan asiantuntemus ja selkeys välittää sitä olivat aivan huippuluokkaa.”

”Asiansa osaava valmentaja antoi yrityksemme tarpeisiin sopivia käyttökelpoisia työkaluja.”

”Vaikea asia esitettynä mielenkiintoisessa ja hyödyllisessä muodossa.”

”Vuorovaikutteinen päivä antoi vastaukset kaikkeen mitä osasi kysyä. Hyvä käytäntöön liitetty valmennus.”

kysy_lisaa

Fintra-koulutukset jatkuvat MIFillä
Tämä on alunperin Fintran koulutus. Fintran kansainvälisen toiminnan koulutukset jatkuvat MIFillä

 

 

 

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone