Yritystalous haltuun on havainnollinen, hyödyllinen, hauska ja haastava talousvalmennus. Kahden päivän aikana edetään omasta taloudesta yrityksen/organisaation lukuihin – innostavasti, motivoivasti ja osallistujien silmiä avaavasti.

Valmennuksessa talouden perusteet ja vaikutussuhteet avautuvat joukkueissa yritystä johtamalla ja tuloslaskelman ja taseen koukerot muuttuvat selkokielisiksi.

Yritystalous haltuun | Johtamistaidon opisto JTO

Kenelle

Yksikön johtajat, tulosvastuulliset johtajat, tiiminvetäjät, tuotantopäälliköt, palvelupäälliköt ja myyntipäälliköt. Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää talouslukuja.

Yritystalous haltuun -koulutuksen voit ottaa osaksi Matkalla huippuesimieheksi – Syvennä esimiestaitojasi -koulutusta. Lue lisää tästä.

Sisältö

  • Oma talous vs. yritystalous – yhtäläisyydet ja erot
  • Johdanto yritystalouteen – tase, tulos ja tunnusluvut
  • Tietokoneavusteisia talouspeliharjoituksia
  • Talouspelin oppien soveltaminen
  • Johtopäätökset ja oma kehittyminen

Oppimismenetelmät ja materiaalit

Opiskelu etenee tavoitteellisena prosessina kouluttajan ja opiskelijoiden vuoropuheluna. Apuna käytetään roolipelimuotoista Rodeo®-taloussimulaatiota ja tietokonegrafiikkaa.

Hyödyt ja tavoitteet

  • Osallistujat innostuvat uudella tavalla talouden seuraamisesta
  • Osallistujat ymmärtävät oman vaikutuksensa talouslukuihin
  • Esimiesten kyky perustella talouslukuja kehittyy
  • Talouden perusteiden ja asioiden vaikutussuhteiden oivaltamisella on myönteinen vaikutus yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen

kysy_lisaa

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen
Ilse Vilkman

Kouluttajat

Heikki Rannikko

Löydät samankaltaisia koulutuksia: