Ammatilliset tutkinnot

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala I Uusimaa

Tiedätkö mitä asiakas oikeasti haluaa ja kuinka tavoitat hänet tehokkaasti nopeasti muuttuvassa maailmassa ja sen digitaalisissa kanavissa? Haluatko edistää oman organisaatiosi menestystä ja samalla oppia lisää kehittämällä myynnin ja markkinoinnin toimintatapoja omassa organisaatiossasi?

 

Jos vastasit kyllä, tämä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto voi sopia juuri sinulle.

Käytännönläheistä opiskelua ja kehittämistä samaan aikaan

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto eroaa esimerkiksi perinteisistä korkeakouluopinnoista sen vahvan käytännön painotuksen vuoksi.  Tenttien, teoreettisten opintojen ja erillisen lopputyön sijaan sovellat oppimaasi koko ohjelman ajan omassa työssäsi, yhdessä työpaikkaohjaajasi kanssa määriteltävien tavoitteiden kautta.  Tutkinnon vaatiman osaamisen osoitat käytännön työtehtävissäsi, joiden kautta kehität vastuualueesi liiketoimintaa

Kenelle myynnin ja markkinointiviestinnän liiketoiminnan erikoisammattitutkinto sopii?

Ohjelma soveltuu sinulle, jos sinua kiinnostaa vahvistaa ja kehittää omaa sekä organisaatiosi myynnin ja markkinointiviestinnän osaamista arjen toiminnan tasolla. Toimit tällä hetkellä

vastuullisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, niitä tukevissa toiminnoissa tai olet juuri siirtymässä näihin. Ohjelma sopii yksityisen, kolmannen sektorin, ja julkisen puolen organisaatioissa työskenteleville sekä yrittäjille.

Sisältö

 Sinä päätät mikä on sinulle ja organisaatiolle tärkeää. Me autamme sinua tavoitteesi saavuttamisessa tarjoamalla erilaisia myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoiden vetämiä inspiraatiopäiviä, yhdessä oppimista kollegoiden kanssa sekä henkilökohtaista tukea.

 

Ohjelman aikana esimerkiksi

  • suunnittelet, toteutat ja kehität yrityksen markkinointi- ja myyntitoimintaa asiakaslähtöisesti ja monikanavaisesti
  • analysoit ja arvioit muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen aiheuttamia muutostarpeita
  • tunnistat kehittämiseen tarvittavia yhteistyötahoja
  • tehostat sisäisiä toimintoja ja ohjaat kehittämistä aktiivisen palautetiedon avulla
  • sitoutat ja viestit myynnin ja markkinoinnin tavoitteista, tehtävistä ja tuloksista selkeästi ja motivoivasti
  • suunnittelet ja toteutat strategiaa tukevan, tuloksellisen asiakkuuksien hoitomallin
  • seuraat, sovellat ja kehität digitaalisen asiakasviestinnän vaikuttavuutta

 

 

Ohjelman tavoitteet ja aihealueet

Ohjelman tavoitteena on kehittyä oman työn asiantuntijana tarkemmin ohjelman alussa henkilökohtaisesti kanssasi määritettävillä painopistealueilla. Liiketoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen yleistaitojen lisäksi valitset kaksi, oman työsi kannalta keskeistä kehittämisaluetta. Voit keskittyä esimerkiksi asiakkuusmarkkinointiin, brändin kehittämiseen, digitaaliseen markkinointiviestintään tai digitaaliseen myynnin kehittämiseen, markkinointiviestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen, myynnin johtamiseen tai vaikka yksikkösi myyntityöhön ja valikoiman kehittämiseen.

Aikataulu

Toteutusaikataulu 15.5.2023 - 30.9.2024.
Ohjelma järjestetään yhteistyössä StadinAO:n kanssa.
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin ohjelma on osallistujille maksuton.

SATSAA MENESTYKSEEN – HAE MUKAAN VIIMEISTÄÄN 27.4.2023


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!