Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Lupa kehittää – rattaat pyörimään? Teollisuus Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Uusimaa

TKEAT Teollisuus Lean Master on alusta systemaattiselle ja osallistavalle kehittämistyölle. Tavoitteena on kasvattaa osallistujista sisäisiä kehittäjiä, jossa lean-menetelmien avulla kyetään kehittämään toimintaa.  Sisäisten kehittäjien avulla luodaan elinvoimainen ja kilpailukykyinen jatkuvasti kehittyvä organisaatio sekä rakennetaan muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.
Paikka: Helsinki

Kenelle TKEAT Lean Master - Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu?

Kaikille, jotka toimivat esimerkiksi tuotekehityksessä, kokoonpanijana, asiantuntijana tai esimiehenä. Tärkeintä on, että sinulla on työssäsi halu ja mahdollisuus kehittää. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella – ja sen avulla.

Tavoitteena on jatkuvasti uudistuva organisaatio, joka toteuttaa uusia toimintatapoja arjen työssä

Asiakasta kuunnellen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuna 

 • Tavoitteet saavutetaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja prosesseja
 • Jatkuvassa parantamisessa on ominaista osallistaa kaikkia toimijoita, myös verkostoa kehitystyöhön 
 • Yhteisenä tavoitteena on kehittämisosaamisen kasvattaminen, toiminnan systemaattinen uudistaminen ja asiakasakokemuksen parantaminen 

Haluatko vahvistaa osaamistasi kehittämisessä teollisuudessa? Oppia Lean-menetelmiä, työkaluja ja omaksua jatkuvan parantamisen ajattelutavan? 

 • TKEAT Lean Master -ohjelmassa kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi prosesseja. Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä, jonka ammattitaitoa tarvitaan vielä pitkään ohjelman päättymisen jälkeenkin. 
 • Saat valmiuksia todellisiin asiakastarpeisiin pohjautuvien toimintatapojen kehittämiseen. Keskeistä ohjelmassa ovat sinun ja organisaatiosi todelliset prosessien tai palveluiden kehitystarpeet, joiden pohjalta sinä suunnittelet ja toteutat kehittämistyötä.
 • Lisäksi ohjelma antaa sinulle valmiuksia vuorovaikutustaitoihin, joiden avulla motivoit ja osallistat muita tekemään parhaansa yhteisen päämäärän eteen. 
 • Osallistujilla tulee olla paitsi vahva oma sisäinen motivaatio kehittämiseen, myös lupa kehittää – License to Develop! 

TKEAT Lean Master kehittymisohjelman sisältö 
Kehittymisohjelma sisältää 12 opiskelupäivää ja sen kokonaiskesto on noin 1½ vuotta. 
TKEAT Lean Master -ohjelman rakenne muodostuu moduuleista, jotka sisältävät valmennuspäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät tähän kehitystyöhön. 
Moduulien teemat: 

 • Johdanto asiakaskokemuksen kehittämiseen 
 • Kehittämisen menetelmät 
 • Kehittämisen soveltaminen 
 • Kehittämisen tuloksellisuuden varmistus 
 • Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen 

Asiakaspalautteita TKEAT Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta 
Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä: 
Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä 

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta 
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä 
 • Parempi kilpailukyky 

Saadaan aikaan kulttuurin muutos 

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa, jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä. 
 • Kehittämisinnostus ja motivaatio kasvaa. 
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu 

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat 

 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä 
 •  Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto 

 Lean Master -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi 

 •  Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen 
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

Hyödyt Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Lean Master kehittymisohjelmassa

Osallistujana saat 
•    lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan 
•    ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämiseen 
•    mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia 
•    monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien kehittämiseen 
•    ohjausta strategisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen 
•    Opetushallituksen virallisen tutkinnon. 
 
Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT. 

MIF Tutkintojen erittäin suositussa TKEAT Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä tai jo valmistunut noin 1400 osallistujaa! 

Aikataulu

Toteutusaika: 17.6.2022 - 30.11.2023

Hakeutumiset viimeistään 31.5.2022
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, mikäli edellytykset
täyttyvät, jolloin se on pääosin maksuton. Opiskelijamaksu määräytyy
kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan. MIF auttaa
oppisopimusten haussa.Hakuaika on käynnissä.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!