Osaamiskartoitukset

Osaamisvaltaisilla markkinoilla ilman osaamisen johtamista ei uusia liiketoiminnallisia tuloksia pystytä saavuttamaan. Systemaattinen osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä ja se vaatii kehittämispanosten onnistumisen arviointia.

Osaamisen ennakkokartoitus

Osaamiskartoitus toteutetaan sähköisen kyselyn ja haastatteluiden avulla organisaationne avainhenkilöiden keskuudessa. Kartoituksen avulla selvitämme organisaationne osaamisen kehittämistarpeita ja laadimme kanssanne valmennussuunnitelman, jonka avulla löydätte lisätehoa tähän päivään ja päivitätte tuloksekkaan osaamisen myös tuleviin haasteisiin.

Osaamiskartoitukseen liittyvinä lisäpalveluina tarjoamme mm. konsultointia koulutussuunnitelman laatimisen avuksi. Organisaatiokohtaisen osaamiskartoituksen lisäksi teemme myös henkilökohtaisen osaamisen arviointeja sekä esimerkiksi tiimiä koskevia arviointeja.

Osaamistestit

Tuotamme esimerkiksi rekrytoinnin tueksi toiveidenne mukaan erilaisia mallitehtäviä, joiden avulla on mahdollista testata hakijoiden osaamista sekä soveltuvuutta avoinna olevaan tehtävään. Hakijan palautettua mallitehtävät, asiantuntijamme tekee arvioinnin. Mallitehtävien avulla asiantuntijamme voi myös esittää rekrytoidulle hakijalle valmiin oppimispolun.

Koulutuksen vaikuttavuusarviointi

Koulutuksella on vaikutusta liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja sen kannattavuutta voidaan mitata vaikuttavuuden arvioinnilla. Koulutuksen vaikuttavuusarviointi pohjautuu nykyaikaisiin oppimisteorioihin. MIFillä sovellettava arviointimenetelmä ottaa huomioon opitun siirtymisen organisaation osaamiseksi. Arvioinnista saavat palautetta niin oppija itse kuin organisaation edustajakin. Näin syntyy pohja arvioida organisaation oppimista ja organisaatiossa tarvittavan osaamisen soveltamista.

Koulutukseen osallistuva oppija voi

  • nähdä onnistumisensa koulutuksessa (oppiminen)
  • todeta kuinka hyvin hän on työssään soveltanut uutta oppimaansa (siirtovaikutus).

Henkilöstön kehittäjä, esimies ja organisaatiossa osaamisen kehittämisestä vastaava johto saa

  • tiedon koko koulutuksen siirtymisestä osaamiseksi työhön
  • listan kehittämiskohteista
  • työvälineen kehityskeskusteluun
  • perusteen arvioida koulutuksen vaikutusta tavoiteltuun kulttuurinmuutokseen käytännössä.

Toteutamme koulutuksen vaikuttavuusarvioinnin yhdessä asiakkaan kanssa, ja varmistamme näin asiakkaan onnistumisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tarjoamme osaamisen analysointia sekä ennen koulutusta että sen jälkeen.

Kysy lisää

Tauno Taajamaa
Timo Huuskonen
MENU