Blogi

MITÄ YHTEISTÄ ON HUUMEKAUPPIAALLA JA JOHTAJALLA?

Steven Levitt on yksi aikamme puhutuimpia ja seuratuimpia ekonomisteja. Hän on kansantaloustieteilijänä sikäli poikkeuksellinen, että itse talouden ilmiöiden tutkiminen ei juuri kiinnosta häntä. Sen sijaan hän käyttää kansantaloustieteen malleja ja työkaluja tutkiakseen ’paljon kiinnostavimpia ja merkityksellisimpiä ilmiöitä’ kuten huumekauppaa, terrorismia, kiinteistönvälitystä ja rikollisuutta.

 

 

Levitt on päässyt hämmästyttäviin tuloksiin tuoreella lähestymistavallaan ja pystynyt tuomaan uusia toimivia toimintamalleja aiemmin ratkaisemattomina pidettyihin ongelmiin. Samalla hän on popularisoinut tutkimustyötään suurelle yleisölle kansantajuistettujen best-sellereiden kautta (mm. Freakonomics). Levittin lähestymistapa herättää kysymyksen, voisiko vastaavaa käyttää johtamisen tutkimiseen.

Johtaja luupin alla hyvässä ja pahassa

LEAN-ajattelu, jatkuvan kehittämisen filosofia, on erittäin ajankohtainen kehitysteema organisaatioissa. LEANin perusfilosofiana on poistaa kaikki hukka toiminnasta. Hukan määritelmänä käytetään yleensä toimintaa, joka ei tuota suoraa asiakaslisäarvoa. Jokaisen työvaiheen osalta katsotaan, onko se kriittisesti arvioituna tarpeellinen palvelun tai tuotteen käyttäjälle. Samalla mietitään voiko asiakkaalle tarpeelliset työvaiheet korvata tekemällä asian vähemmällä tai helpommin.

LEAN-ajattelun toimeenpanevat organisaatiot huomaavat tyypillisesti tuottavansa 20–50% hukkaa. Kun hukan muuttaa rahaksi, on helppo ymmärtää miksi nämä neljä kirjainta ovat tällä hetkellä useimpien päättäjien huulilla. Olisiko tämän ajatusmallin kautta mahdollista tarkastella johtamista?

Tarpeeton johtaja?

Onko johtamistyössä hukkaa? Kestääkö se kriittisen arvioinnin asiakaslisäarvon näkökulmasta? Millaisista työvaiheista johtaminen koostuu? Millainen on hyvä johtaja? Vastausta voi hakea kaikkein edistyneimmistä LEAN ajattelua toteuttavista organisaatioista.

Suomessa pisimmällä näyttäisivät olevan nuoret, nopeasti kasvaneet it-yritykset kuten esim. Futurice, Siili Solutions ja Vincit. Heidän antamansa viitekehyksen mukaan jopa 80% perinteisestä johtamistyöstä on asiakaslisäarvon perspektiivistä hukkaa.

Esimerkiksi suorituksen johtaminen, toiminnan kontrollointi, tiedottamis- ja hyväksyntäprosessit eivät kuulu johtajan tehtäviin ja rooliin. Nämä funktiot ovat paljon tehokkaampi hoitaa vertaiskontrollilla, itseohjautuvilla työryhmillä ja muuttuvilla vastuilla. Näissä esimerkkiyrityksissä päätyönään johtamista tekevien osuus on murto-osa nk. normaaleista organisaatioista.

Tässä maailmassa johtajan ainoa asiakaslisäarvoa luova funktio on organisaation merkityksen ja suunnan miettiminen sekä oivalluttaminen viestinnän kautta. Tosin ei tässä mitään uutta ole. Samaa hokevat kaikki modernit johtamisoppaat ja liikkeenjohdon tutkimukset. Rohkaisevaa on se, että on olemassa yrityksiä, jotka ovat vieneet ajatukset menestyksellä käytäntöön. Mikä on oman organisaatiosi tilanne?

 Johtamistyön hukka

Oman kokemukseni mukaan esimiesten ja johtajien päivittäisestä työstä löytyy ainakin kaksi isoa hukkaa. Ne ovat organisaation järjestelmät ja palaverikäytännöt.

  • JärjestelmätJärjestelmien tarpeellisuus lähtee tyypillisesti organisaation tuottaman tiedon systematisoinnin ja hallinnan ajatuksesta. Oikea, kattava ja jalostettu tieto antaa jokaiselle (ensisijaisesti johdolle) organisaatiossa mahdollisuuden tehdä liiketoiminnan kannalta oikeita ratkaisuja. Toinen järjestelmien tarpeellisuutta tukeva peruste on niiden avulla ylläpidettävä yhdenmukainen, tasakorkea toiminnan laatu.Järjestelmätodellisuus johtamisen näkökulmasta usein kuitenkin on, että ne ovat mekaanisia tietokaatopaikkoja. Johtajien työ on huolehtia siitä, että järjestelmiin kirjataan sovitut asiat ja kirjaamista seurataan. Järjestelmien tuottama numeraalinen tieto asiakastyytyväisyydestä, myyntiaktiivisuudesta ja taloudesta tuottavat illuusion kontrollista. Haasteellisempaa on kuitenkin vedenpitävästi todistaa datan ja asiakaslisäarvon tuottamisen yhteys.
  • Palaverit
    Oletko eri mieltä? Haluatko näyttää viikkokalenterisi? Pahimmillaan palaverit ovat monologisia tiedon- ja toimintasuunnitelmien tunkioita, ja parhaimmillaan perusteltuja, ratkaisukeskeisiä yhteisöjen kohtaamispaikkoja. Valitettavasti huonosti suunnitellut, puutteellisesti johdetut, mielikuvituksen ja työmotivaation latistavat palaverit ovat edelleen osa organisaatioarkeamme ja yksi suurimmista globaalinkin johtamistyön yksittäisistä hukista.

Jatkuvasti tehokkuutta ja tuottavuutta hakevassa ajatusmaailmassa on hyvä tutkia ja kyseenalaistaa myös organisaation johtamistyö. Ovatko kalleimmat ja kokeneimmat resurssimme suurinta mahdollista lisäarvoa tekevässä työssä? Happotestinä voi miettiä, miten paljon organisaatiosi taloudellinen tulos ja kilpailukyky muuttuisivat, jos johtajista 2/3 yhtäkkiä vain katoaisi.

Johtajan osaaminen koetuksella

Tyypillisellä johtavalla huumekauppiaalla oli alueorganisaatiossa keskimäärin n. 2-3 vuoden elinajanodote (usein kirjaimellisesti), jonka jälkeen hän sai joko enemmän vastuuta tai hänen tehtävänsä kaappasi joku toinen. Kuulostaa samalta kaavalta kuin nykypäivän johtajilla: heillä kummallakin on kova kiire onnistua nopeasti ja luovia ratkaisuja tarvitaan.

Johtamistyön luovuutta voi kehittää

MIFin EMBA ohjelmassa kasvatetaan osaamista ja taitoa löytää uusia näkökulmia johtamiseen kansainvälissä ilmapiirissä. Luovuus, innovaatiot, digitalisaation ymmärtäminen ja verkostoituminen korostuvat tässä ohjelmassa.

Tutustu myös Transformationaalisen johtamisen ohjelmaamme. Tutkimusten mukaan transformationaalisen johtamisen on todettu lisäävän työmotivaatiota, sitoutumista työhön sekä vähentävän johtajien altistumista stressiin ja burn-outiin.

Energista johtamiskevättä,

Tauno Taajamaa

Liiketoimintajohtaja
Lähetä sähköpostia
Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja mielenkiintoisia blogikirjoituksia. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje