Pätevyyskurssit

Nostoapuvälineiden tarkastaja verkkokurssi

Nostoapuvälineiden tarkastaja verkkokurssilla perehdytään nostoapuvälineen valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja vaurioiden syntyyn. Samalla opetellaan tarkastuksen kulku, toiminta ja kirjanpito tarkastuksesta. Saat Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus -kortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta.

Nostoapuvälineitä ovat mm. kettinki-, teräs- ja tekstiiliraksit, taljat, tarraimet, nostopuomit ja nostohaarukat, henkilönostokorit ja nostoruuvit.

Esitiedot

Antaako Nostoapuvälineiden tarkastaja -verkkokoulutus riittävän pätevyyden tarkastajaksi?

Tarkastuksen suorittajan on oltava työvälineen rakenteeseen, käyttöön, tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitsemaan työvälineen mahdolliset viat ja puutteet. Tarkastuksen suorittajan tulee pystyä itsenäisesti arvioimaan työvälineessä havaittujen vikojen ja puutteiden vaikutukset työturvallisuuteen.

Koulutus antaa hyvät pohjatiedot tarkastuksen tekemiseen, mutta tämän lisäksi tarkastavan henkilön tulee olla perehtynyt tarkastuksen kohteena olevan nostoapuvälineiden käyttöön, valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja käyttövirheisiin. Tarvittaessa tarkastuksen suorittajan on lisäksi hyödynnettävä asiantuntija-apua tarkastusmenetelmien käytössä sekä vaarojen arvioinnissa. Viime kädessä vastuu siitä, kenelle lupa tarkistaa apuvälineitä annetaan, on työnantajan.

Kohderyhmä

Nostotyöskentelyyn osallistuvat henkilöt, nostotyön valvojat ja nostoapuvälineiden tarkastajat.

Sisältö

Työnantajalla on vastuu siitä, että nostotöissä käytettävät nostoapuvälineet tarkastetaan pätevän henkilön toimesta määräajoin ja ne täyttävät voimassa olevat määräykset. Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta on määrätty Valtioneuvoston asetuksessa 403/2008. Laki velvoittaa, että työväline on pidettävä turvallisena koko sen käyttöiän säännöllisellä huollolla sekä kunnossapidolla.

Nostoapuvälineiden tarkastaja verkkokurssilla käydään lävitse seuraavat asiat:

  • Lainsäädäntö ja vastuut
  • Nostoapuvälineiden tarkastaminen ja kirjanpito
  • Kettinki- ja teräsköysiraksit
  • Nostoliinat
  • Päällysteraksit
  • Koukut ja muut nostoapuvälineet
  • Nostotarvikkeet

Aikataulu

Voit suorittaa Nostoapuvälineiden tarkastaja verkkokurssin helposti verkossa oman aikataulusi mukaan.

Hinta 229 € (+ alv 24%)

Hinta sisältää ladattavan kurssitodistuksen ja kortin ilmoitettuun osoitteeseen postitettuna.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!