Ammatilliset tutkinnot

Nuorten hyvinvoinnin kehittäjä – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Kemi-Tornio

Nuoret kohtaavat elämässään erilaisia haasteita, jotka voivat vaihdella kulttuurista ja ympäristöstä riippuen. Mielenterveysongelmat, kuten masennus ja ahdistuneisuus, ovat yleisiä ja ne voivat vaikuttaa nuorten kykyyn toimia arjessa täysipainoisesti. Myös nuorten päihdeongelmat ovat merkittävä kansanterveyden haaste. Päihteiden käytöstä aiheutuvat haitat voivat olla fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia.

Monet ammattiryhmät eri sektoreilla toimivat nuorten parissa. Näiden toimijoiden ajantasainen tieto nuorten haasteista ja taito kohdata nuoria on merkittävä tekijä nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisessä. Päihde- ja mielenterveyteen liittyvien haasteiden ennaltaehkäisemiseksi on tehtävissä paljon jo varhaisessa vaiheessa, kun toimitaan moniammatillisesti nuorta tukien.

Kenelle tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sopii?

Tutkinto sopii sinulle, jos

  • toimit lasten ja nuorten parissa esim. opinto-ohjaajana, kuraattorina, opettajana, koulunkäynninohjaajana, nuoriso- ja harrasteohjaajana tai nuoriso- ja sosiaalityöntekijänä
  • haluat tietoa lasten ja nuoren mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvistä haasteista sekä nuorten kohtaamisesta

Tavoite

Osallistujana

  • kehityt ja kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi prosesseja mm. leanin ja palvelumuotoilun keinoin
  • verkostoidut, jaat kokemuksia muiden osallistujien kanssa
  • saat osaamista proaktiivisesta hyvinvoinnin kehittämisestä nuorten parissa

 

saat myös

  • tukea ja tietoa teorioista sekä ideoita kehittämiseen
  • monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen
  • tukea henkilökohtaisen kehittämisprojektin läpiviemiseen
  • osaamista ja valmiuksia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoihin
  • Opetushallituksen virallisen tutkinnon

Aikataulu

Toteutusaika: 30.3.2023 - 10/2024
Toteutus: Luokassa ja/tai etäyhdeydellä
Paikka: Kemi-Tornio alueella
Toteutus oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Ammatiopisto Lappian kanssa, jolloin koulutus on maksuton.

Hakeutumiset viimeistään 12.3.2023.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!