Kehittävät analyysit ja työkalut

Onnistunut vuorovaikutus ja toimintatyyli DiSC

Remote – osallistu etäyhteydellä! Osana tai omana valmennus- ja koulutuskokonaisuutena Everything DiSC käyttäytymisprofiili auttaa parantamaan kommunikaatiota, vähentämään ristiriitoja ja turhautuneisuutta sekä kehittämään esimiehiä ja tiimejä.

Onnistunut vuorovaikutus ja toimintatyyli DiSC

DiSC® on johtava vuorovaikutustyökalu maailmassa. Sillä on jo yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää ja sen tutkimushistoria yltää 30 vuoden taakse. Everything DiSC® on tuoteperheen uusin, vahvaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva henkilöprofiili.

DiSC käyttäytymistyylin arvioinnit soveltuvat erinomaisesti työyhteisöjen arviointiin. Jokainen osallistuja tekee itsestään arvion verkossa. Kaikkien tulokset voidaan myös ajaa yhteen kuvaan, jolloin saadaan koko ryhmästä tai eri tiimeistä yleisnäkemys.

Tätä koulutusta toteutamme erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteesta riippuen.

Kenelle?

Everything DiSC Workplace - Työyhteisöprofiili - Soveltuu erinomaisesti työyhteisöjen arviointiin. Jokainen osallistuja tekee itsestään arvion verkossa. Kaikkien tulokset voidaan myös ajaa yhteen kuvaan, jolloin saadaan koko ryhmästä tai eri tiimeistä yleisnäkemys.

Everything DiSC Work of Leaders - Johtajuusprofiili - Kuvaa ainutlaatuisella tavalla johtajan tai esimiehen tapaa johtaa. Samalla se antaa konkreettisia ehdotuksia, miten ja mihin suuntaan johtajuutta tulisi kehittää.

Ohjelmasisältö - esimerkki

  • Erilaisuuden riemu ja riesa vuorovaikutuksessa
  • Johdanto ihmisten erilaisuuteen
  • Oma toiminta – miten muut näkevät minut
  • DiSC® viitekehys käyttäytymisen hahmottamisessa
  • Oman toimintatyylini ominaispiirteet
  • Mikä on minulle tyypillistä toimintaa, mitä odotan muilta, miten voin auttaa muita onnistumaan
  • Ryhmän vahvuudet yhteistyössä, yhteistyön kehittämiskohteet, pelisäännöt
  • Oma toimintasuunnitelma – nämä vien käytäntöön

Koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti.

Tavoitteet

Tavoitteena on nostaa esiin erilaisten toiminta- ja/tai persoonallisuustyylien keskeisimmät piirteet sekä niiden vaikutukset erilaisissa työ- ja vuorovaikutustilanteissa, lisätä erilaisuuden - itsen ja toisten tuntemista hyödyntäen DiSC-analyysiä.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!