Oppimatkani digimaailman pyörteissä

Ilmoittauduin digitaalisen viestinnän kurssille esimieheni toiveesta, joka toivoi kurssin antavan eväitä tulevaan verkkosivujen uudistusprojektiin. Lähdin kurssille hieman epävarmana, olenhan koulutukseltani uskontotieteilijä, jolla sivuaineopintojen lisäksi ei ole alan koulutusta, vaan kaikki on opittu käytännössä. Tunsin aluksi epävarmuutta kokeneiden viestintäammattilaisten joukossa, olihan kurssitovereina useampi viestintäpäällikkö joilla on kokemusta alalta jo useammalta vuosikymmeneltä!

Pelkoni osoittautuivat kuitenkin turhiksi. Oli erittäin mukavaa ja hyödyllistä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden kurssilaisten kanssa. Oli myös helpottavaa kuulla, että kokeneetkin ammattilaiset kamppailevat ihan samojen asioiden kanssa: miten saada uutiskirjeestä kiinnostava, asiantuntija kirjoittamaan blogia ja päivittämään Facebookia, missä kaikissa sosiaalisen median kanavissa pitäisi olla ja kenen äänellä siellä tulisi puhua.

Mukavien kurssitoverien lisäksi olin erittäin tyytyväinen kouluttajiin. Kukin heistä oli oman alansa asiantuntija ja kertoi digitaalisen viestinnän haasteista ymmärrettävällä tavalla. Ohjaajan ja kollegoiden kommentit ja ennen kaikkea kannustus olivat ensiarvoisen tärkeitä kokemattomalle tekijälle. Uskon, että tulen vielä monessa asiassa palaamaan kouluttajien materiaaleihin ja omiin muistiinpanoihini – monta kehittämiskohdetta on jo mielessä, vaikka kaikkea en varmaan millään ehdi toteuttaa!

Monet, itseni mukaan lukien, tuntuvat kamppailevan resurssien ja samalla myös omien riittämättömyyden tunteidensa kanssa. Välineitä, kanavia, mahdollisuuksia, haasteita tuntuu riittävän loputtomiin. Kun jonkin asian oppii, on siitä tullut jo seuraava päivitys tai parannus tai sitten jo jotain kokonaan ihan uutta. Digimaailmassa onkin tärkeintä se, että ei jää laakereilleen makaamaan, olettaa että asiat pysyvät samanlaisina, koska sitä ne eivät todellakaan tee!

Nykypäivänä jokaisen on helppo olla viestijä. Sillä viestijöitähän olemme me kaikki organisaation jäsenet. Facebook on monelle jo niin tuttu, ettei enää ole välttämättä vaikeaa saada koko työyhteisöä mukaan viestimään, jos heitä vain saa rohkaistua oikealla tavalla. Tärkeää on kuitenkin huolellinen suunnittelu ja perinpohjainen mietintä siitä missä kaikessa haluaa olla ja on edes järkeä olla mukana. Kuitenkaan kokeilevuutta ja seikkailunhalua unohtamatta!

Laura Sahamies
Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton yleishyödyllinen organisaatio, jonka tavoitteena on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.

Laura suoritti 2014 Digitaalisen viestinnän koulutusohjelman.

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone