Arvokas asiantuntijuus, Tehokas työskentely, Tuloksellinen johtaminen, Vahvistava henkilöstötyö

Palkkauksen ja palkitsemisen kehittäminen

Yksilölliset arvot korostuvat palkitsemisessa entistä enemmän. Palkkauksen ja palkitsemisen tulee olla yrityksen johtamisideologian mukaista ja strategiaa tukevaa. Palkitsemisen muuntuminen yhä enemmän yrityskohtaiseksi ja paikallisiin sopimuksiin perustuvaksi lisää näiden asioiden osaamistarvetta ja asiantuntijuutta.

Koulutusohjelma koostuu neljästä tiiviistä ja käytännönläheisestä lähikoulutuspäivästä ja yrityskohtaisesta projektitöiden ohjauksesta. Lähiopetusjaksojen välillä teet harjoitustehtäviä, perehdyt alan kirjallisuuteen sekä teet omaa organisaatiotasi hyödyntävän projektityön ajankohtaisesta palkitsemiseen liittyvästä aiheesta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka nykyisin tai jatkossa vastaavat yritysten ja organisaatioiden palkkaus- ja palkitsemispolitiikasta ja palkka-asioiden hoidosta. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka asiantuntijoina arvioivat ja kehittävät palkitsemismenettelyjä ja haluavat syventää palkitsemiseen liittyvää osaamistaan. Voit olla esim. henkilöstö- tai talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, henkilöstön kehittämispäällikkö, HR-koordinaattori tai linjaesimies, joka vastaa palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvistä päätöksistä. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös liittojen palkkausjärjestelmäasiantuntijoille.

Sisältö

1. päivä: Palkitsemisen kokonaisuus ja palkitsemisen toimivuus

 • Henkilöstöjohtaminen, palkitseminen ja strategia: palkitseminen osana johtamista
 • Palkitsemisen osa-alueet ja kokonaisuudet
 • Palkitseminen motivaation näkökulmasta
 • Eri palkitsemistavat osana palkitsemisen kokonaisuutta
 • Palkitseminen johdon näkökulmasta
 • Palkitsemisesta viestiminen
 • Palkitsemisjärjestelmien toimivuus ja vaikutukset

2. päivä: Palkitsemisen ja palkkiojärjestelmien kehittäminen

 • Palkitsemisstrategian laatiminen
 • Palkitsemisjärjestelmän valmisteleminen, rakentaminen, arviointi ja kehittäminen
 • Palkitsemismittariston rakentaminen
 • Yrityksen toimintakulttuurin muutos

3. päivä: Palkkausjärjestelmät

 • Palkan määräytymisen perusteet
 • Perus- ja täydentävät palkkaustavat
 • Palkkalajit ja palkan sivukulut
 • Tes-perusteiset ja paikallisesti sovitut palkkausjärjestelmät
 • Palkankorotusmekanismit

4. päivä: Projektitöiden esittely ja koulutusohjelman päätös

Tavoite

 • Käsityksesi palkkauksen ja palkitsemisen kokonaisuuksien merkityksestä työyhteisöjen menestykselle syvenee
 • Tutustut viimeisimpiin palkitsemisen suuntauksiin
 • Opit käyttämään erilaisia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä johtamisen ja muutoksen tukena
 • Teet asiantuntijan ohjauksessa palkitsemisen kehittämishankkeen, josta on konkreettista hyötyä organisaatiollesi
 • Saat käytännönläheiset työvälineet palkkauksen tilan arviointiin ja kehittämiseen
 • Omaat valmiudet vastata organisaation palkka-asioista ja palkitsemispolitiikasta
Koulutuksen hinta sisältää materiaalit, aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin lähipäivinä sekä projektityön ohjauksen.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!