Pelastuslaitoksissa toivotaan uudenlaista johtamista

Marjaana Suutarinen

Toisin kun monella muulla alalla työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen näyttäisi pelastusalalla toimivan muita toimialoja paremmin. Lisäksi oma osaaminen koettiin tehtävien vaatimusten mukaiseksi, mikä on avainasia puhuttaessa yksilön työhyvinvoinnista.

Pelastuslaitosten henkilöstö näyttäisi tulosten perusteella toivovan oikeudenmukaista ja avointa johtamistyyliä. Nuoren ikäpolven (< 35–vuotiaiden) määrän edelleen lisääntyessä myös toiveet omasta, yksilöllisestä urakehityksestä ja valmentavasta leadership-johtamisesta kasvavat entisestään. Näin on käynyt monella alalla aikaisemmin ja trendi näyttäisi nyt olevan sama pelastusalalla. Tilaus avoimempaan, keskustelevaan, ihmiset huomioivaan johtamiseen on jo olemassa.

Miten pelastusoperaation jälkeen esimiehet vaihtavat johtamistyyliään käskyttävästä valmentavaan suuntaan? Operatiivisessa hälytystehtävässä käskynjako on päivänselvä juttu – jokaisen täytyy tietää paikkansa ja tehtävänsä ja tehtävien välinen järjestys. Haasteena näyttäisi kyselyn tulosten perusteella olevan, että käskyttävä tyyli jää päälle asemalle palattua. Voisiko pelastusoperaation jälkeen äijäkulttuurin heittää sivummalle yhdessä nurkkaan heitettävien haalareiden kanssa? Miten tämä käytännössä tehdään? Yhdessä.

Marjaana Suutarinen

Kirjoittaja on ollut johtajana Management Institute of Finland MIF Oy:ssä

Pelastuslaitosten valtakunnallinen työhyvinvointikysely valmistui – 14.2.2014, tiedote, sisäministeriö

Työhyvinvoinnin laajaan viitekehykseen saat opit ja käytännönläheiset työkalut Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelmasta. Henkilöstön kehittämisen avaimet puolestaan saat Henkilöstönkehittäjän valmennusohjelmasta.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email