Arvokas asiantuntijuus, Vaikuttava viestintä

Projektipäällikön vaikuttamistaidot

Remote – osallistu etäyhteydellä! Projektipäällikkö lisää vaikuttamiskykyäsi! Saat projektin sidosryhmät paremmin innostumaan ja sitoutumaan mukaan yhteiseen tekemiseen.

 

Projektipäällikön vaikuttamistaidot

Projektin onnistuminen on paljon kiinni sen vetäjästä. Ei kuitenkaan riitä, että projektipäällikkö hallitsee projektisuunnittelun, substanssin ja oman ajankäyttönsä. Onnistuakseen projektipäällikön pitää kyetä myös aktivoimaan muita ihmisiä yhteiseen tekemiseen. Vieläpä ilman esimiesasemaa. Tässä ratkaisevia ovat projektipäällikön vaikuttamistaidot ja vuorovaikutustaidot.

Tarvitsetko apua ja tukea projektin viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Projektiviestintä koulutuksessa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka tunnistan projektin viestinnän kannalta tärkeimmät kohderyhmät?
  • Miten teen toimivan projektiviestintäsuunnitelman?
  • Miten viestin ja vuorovaikutan projektin eri vaiheissa vaikuttavasti?

Projektipäällikön vaikutustaidot koulutuksessa saat neuvoja ja työkaluja mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat sinun vuorovaikutustyylisi vahvuudet?
  • Miten sinun tulisi muokata omaa tyyliäsi kommunikoidessasi projektin eri sidosryhmien kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi?
  • Miten myyt ideoita ja saat muut mukaan yhteiseen tekemiseen projekteissa?

Valmennus auttaa sinua kehittymään entistä vaikuttavammaksi ja vakuuttavammaksi projektin vetäjäksi. Saat runsaasti tehokkaita neuvoja ja työkaluja miten työskennellä projektin eri sidosryhmien kanssa. Valmennus räätälöidään asiakaskohtaisesti.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!