Pätevyyskurssit

Putoamissuojainten tarkastaja verkkokurssi

Putoamissuojainten tarkastaja verkkokurssi on kaksiosainen. Perusosiossa käsitellään korkealla työskentelyyn liittyviä ohjeita, lakeja ja määräyksiä. Koulutuksessa käydään läpi putoamissuojainten turvallinen käyttö sekä soveltuvat kiinnityspisteet ja -järjestelmät. Lisäksi perehdytään putoamistapahtumaan sekä vaadittavaan riskianalyysiin ja pelastautumissuunnitelmaan.

Ensimmäisellä osuudella varmistetaan putoamissuojaimien käyttöön liittyvä teoriapuoleinen osaaminen. Kurssin toisessa osuudessa paneudutaan putoamissuojaimia koskeviin vaatimuksiin sekä perehdytään putoamissuojainten tarkastukseen ja hylkäysperusteisiin.

Putoamissuojaimia ovat mm. kokovaljas, vaimennin, tuki- ja varmistusvyö (köysi, hihna, kiinnityslenkki), liitosköysi, tarrain, laskeutumislaite, ja erilaiset kiinnityslaitteet.   

Kuinka usein putoamissuojaimet on tarkastettava?

Putoamissuojaimia koskevat toimialakohtaiset säädökset. Kaikki suojaimet on tarkastettava määrävälein. Suojaimen valmistaja määrittää tarkastusvälin ja sen on käytävä selväksi putoamissuojaimen käyttöohjeessa. Yleisin tarkastusväli on vuosi, mutta vaativissa olosuhteissa käytettävällä suojaimella tarkastusväli voi olla lyhyempikin.

Miksi putoamissuojainten tarkastajan on suoritettava koulutus?

Laki ja standardit velvoittavat työnantajan varmistamaan putoamissuojainten hyvän toimintakunnon. Putoamissuojaimet on tarkastettava säännöllisesti. Työntekijä voi tarkastaa putoamissuojat ammattitaitoisesti, kun hän on tutustunut putoamissuojainten rakenteeseen ja oikeaoppiseen käyttöön.

Antaako verkkokurssi riittävän pätevyyden putoamissuojaintarkastajaksi?

Tarkastuksen suorittajan on oltava työvälineen rakenteeseen, käyttöön, tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitsemaan työvälineen mahdolliset viat ja puutteet. Tarkastuksen suorittajan tulee pystyä itsenäisesti arvioimaan työvälineessä havaittujen vikojen ja puutteiden vaikutukset työturvallisuuteen.

Kurssi antaa hyvät pohjatiedot tarkastuksen tekemiseen, mutta tämän lisäksi tarkastavan henkilön tulee olla perehtynyt tarkastuksen kohteena olevan nostoapuvälineiden käyttöön, valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja käyttövirheisiin. Tarvittaessa tarkastuksen suorittajan on lisäksi hyödynnettävä asiantuntija-apua tarkastusmenetelmien käytössä sekä vaarojen arvioinnissa. Viime kädessä vastuu siitä, kenelle lupa tarkistaa apuvälineitä annetaan, on työnantajan.

Hyväksytystä suorituksesta myönnetään Putoamissuojainten tarkastaja -kortti, joka on voimassa viisi (5) vuotta.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu työmailla toimiville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu tarkastaa putoamissuojaimia. Kurssi sopii niin tuleville putoamissuojainten tarkastajille kuin kertauskoulutukseksikin.

Sisältö

Tämä verkkokurssi sisältää seuraavat opittavat asiat:

  • Johdanto, tarkoitus ja tavoitteet
  • Putoamissuojauksen suunnittelu
  • Töiden suunnittelu ja perehdytys
  • Putoamiskorkeus
  • Pelastaminen
  • Putoamissuojaimien hoito ja huolto
  • Putoamissuojainten tarkastus
  • Määräaikaistarkastukset

Aikataulu

Verkkokurssin kesto on keskimäärin 4 tuntia. Suorituksen voi tehdä milloin ja missä vain, myös osissa, silloin kun oma työ sen mahdollistaa.

Hinta 229 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!