Saatko sinä passin hyvästä yhteistyökäyttäytymisestä? [ladattava aineisto]

Hyvä työyhteisö on sen jokaisen jäsenen vastuulla. Esimiestyön ja johtamisen merkitys on suuri, mutta huippujohtamisellakaan ei välttämättä saa parasta mahdollista työilmapiiriä, jos yhteisön jäsenet eivät tule toimeen keskenään. Hyvän esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä on ilmapiiristä ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Jos työpaikalla riidellään, tulee siihen puuttua ja mielellään ajoissa.

Puuttuminen ei kenenkään mielestä ole miellyttävä asia. Työpaikalla oletetaan ihmisen käyttäytyvän aikuismaisesti ja tunteitaan halliten – niin ei vain aina tapahdu. Moni konflikti syntyy, kun erilaiset persoonallisuudet, tavat ja tottumukset kohtaavat. Se mikä minulle on ok, voi toiselle olla kauhistus. Oletamme liian usein toisen ajattelevan ja ymmärtävän asiat kuten me itse. Jos erilaisista näkökulmista ei keskustella, emme mitenkään voi päästä toisen kanssa samalle aaltopituudelle.

Työyhteisön hirnyrkit ja nyhveröt

erilaiset persoonat työyhteisössäVoimakkaasti työpaikalla tunteitaan purkava voi pitää oikeutenaan ladata tiskiin kaiken mitään suodattamatta. Onhan hänen mielestään oikeus olla tunteva ihminen. Tietämättään hän voi luoda yhteisöön pelon ja jähmettymisen kulttuurin. Harmoniahakuiset kärsivät, vaikenevat ja luikkivat mieluummin pakoon, kuin kohtaavat tuon hirnyrkin. Toisaalta tuota tunteitaan purkavaa voi ärsyttää liian nyhveröt ja itseään hillitsevät viilipytyt.

Ihminen on kokonaisuus kaikkine tunteineen. Kuitenkin sopii kysyä, mikä on tunnetarpeiden pääasiallinen tyydytys- ja purkupaikka? Yhdessä työyhteisön kanssa voidaan keskustella rajoista ja luoda pelisääntöjä sopivalle, toisia loukkaamattomalle käyttäytymiselle.

Hyvästä peruskäyttäytymisestä on kysymys

Konflikteja selvitettäessä ja ratkottaessa huomataan usein, että joudutaan palaamaan peruskäyttäytymiseen ja siitä uudelleen sopimiseen. Mikä on sopivaa tässä työyhteisössä, mikä ei. Hyväksi työyhteisöjen kehittämisen välineeksi ja keskustelun virittäjäksi on monissa valmennuksissa havaittu Yhteistyön käyttäytymispassi.

Lataa passi tästä

Siinä kukin tiimin jäsen täyttää käyttäytymiseen liittyvän kyselyn vastaten väittämiin olevansa samaa mieltä tai eri mieltä. Kun jokainen on täyttänyt kyselyn, on aika keskustella. Erityisesti väittämät, joissa ollaan eri mieltä on syytä perustella huolella. Näin eri näkökulmat tulevat huomioiduksi ja myös toivottavasti ymmärretyksi.

Vastaa passin väittämiin ja pyydä myös työkavereitasi vastaamaan. Keskustelkaa ja sopikaa, mikä teidän työyhteisössänne on sopivaa käytöstä. Näin otatte askeleen kohti avoimempaa yhteisöä, jossa kunnioitetaan jokaista yhteisön jäsentä erilaisuudesta huolimatta.

 

Pirjo Jääskeläinen
Portfolio Manager @JTO

Yhteistyön käyttäytymispassi on Pirkko-Liisa Vesterisen kehittämä.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email