Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Turku 4

Sote Lean Master on alusta systemaattiselle ja osallistavalle kehittämistyölle. Tavoitteena on kasvattaa osallistujista sisäisiä kehittäjiä, jotka palvelumuotoilun ja lean-menetelmien avulla kykenevät kehittämään toimintaa asiakkaan parhaaksi. Sisäisten kehittäjien avulla luodaan elinvoimainen ja kilpailukykyinen jatkuvasti kehittyvä organisaatio sekä rakennetaan muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.

Kenelle Sote Lean Master - Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu?

Kaikille, jotka toimivat esimerkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Tärkeintä on, että työhösi kuuluu kehittämistä. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella – ja sen avulla.

Tuloksena on jatkuvasti uudistuva organisaatio, joka toteuttaa uusia toimintatapoja arjen työssä

Asiakasta kuunnellen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuna

 • Sote-uudistuksessa onnistumisen määrittelee aina asiakas
 • Tavoitteet saavutetaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja prosesseja
 • Lean- ja palvelumuotoilumenetelmille on ominaista osallistamalla kaikki toimijat kehitystyöhön mukaan lukien asiakas
 • Yhteisenä tavoitteena on kehittämisosaamisen kasvattaminen, toiminnan systemaattinen uudistaminen ja asiakasakokemuksen parantaminen

Haluatko vahvistaa osaamistasi projektien läpiviennissä ja kehittämisessä? Oppia Lean-menetelmiä, hyödyntää palvelumuotoilua ja omaksua jatkuvan parantamisen ajattelutavan?

 • Sote Lean Master -ohjelmassa kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi prosesseja. Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä, jonka ammattitaitoa tarvitaan vielä pitkään ohjelman päättymisen jälkeenkin.
 • Saat valmiuksia todellisiin asiakastarpeisiin pohjautuvien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Keskeistä ohjelmassa ovat sinun ja organisaatiosi todelliset prosessien tai palveluiden kehitystarpeet, joiden pohjalta sinä suunnittelet ja toteutat kehittämistyötä.
 • Lisäksi ohjelma antaa sinulle valmiuksia vuorovaikutustaitoihin, joiden avulla motivoit ja osallistat muita tekemään parhaansa yhteisen päämäärän eteen.
 • Osallistujilla tulee olla paitsi vahva oma sisäinen motivaatio kehittämiseen, myös lupa kehittää – License to Develop!

 

Sote Lean Master kehittymisohjelman sisältö

Kehitysohjelman sisältää 12 lähiopiskelupäivää ja sen kokonaiskesto on noin 1½ vuotta.

SOTE Lean Master ohjelman rakenne muodostuu moduuleista, jotka sisältävät valmennuspäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sote-palvelujen sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät tähän kehitystyöhön.

Moduulien teemat:

 • Johdanto asiakaskokemuksen kehittämiseen
 • Kehittämisen menetelmät
 • Kehittämisen soveltaminen
 • Kehittämisen tuloksellisuuden varmistus
 • Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Asiakaspalautteita Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT:sta

Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä:

Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä
 • Parempi kilpailukyky

Saadaan aikaan kulttuurin muutos

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa, jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä.
 • Kehittämisinnostus ja motivaatio kasvaa.
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat

 • Lean-ajattelutavan soveltaminen terveydenhuollon prosessien kehittämiseen mahdollistuu
 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä
 • Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto

Sote LeanMaster -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi

 • Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

 

Esimerkkejä SOTE Lean Masterin aikana tehdyistä projekteista:

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kehittäminen asiakasnäkökulmasta – huostaanotot vähenivät olennaisesti
 • Osaston kehittäminen ja avosairaalatoiminnan aloittaminen – kustannussäästö merkittävä
 • Terveyskeskusvastaanoton lääkärin työn kehittäminen – jonojen olennainen lyheneminen
 • Terveyskeskussairaalan kuntoutuspotilaan hoitoprosessi. Fysioterapeutin ja hoitajien toimintamallin kehittäminen
 • Terveyskeskuksen avovastaanoton asiakaspalvelun kehittäminen, perehdytys ja vastaanottohuoneen leanaaminen – asiakaspalvelu parani selvästi
 • Kotikuntoutuksen kehittäminen, kotikuntoutustiimin perustaminen – kustannussäästö merkittävä, kotihoidon tarve väheni

Hyödyt Sote Lean Master -kehittymisohjelmassa

Osallistujana saat

 • lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämiseen
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen
 • ohjausta strategisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamaan
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT.

MIF Tutkintojen erittäin suositussa Sote Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä tai jo valmistunut yli tuhat osallistujaa!

Aikataulu

Hakeutumiset viimeistään 31.5.2021

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!