Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Turku 5

Sote Lean Master on alusta systemaattiselle ja osallistavalle kehittämistyölle. Tavoitteena on kasvattaa osallistujista sisäisiä kehittäjiä, jotka palvelumuotoilun ja lean-menetelmien avulla kykenevät kehittämään toimintaa asiakkaan parhaaksi. Sisäisten kehittäjien avulla luodaan elinvoimainen ja kilpailukykyinen jatkuvasti kehittyvä organisaatio sekä rakennetaan muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.

Kenelle Sote Lean Master - Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu?

Kaikille, jotka toimivat esimerkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Tärkeintä on, että työhösi kuuluu kehittämistä. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella – ja sen avulla.

Tuloksena on jatkuvasti uudistuva organisaatio, joka toteuttaa uusia toimintatapoja arjen työssä

Asiakasta kuunnellen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuna

 • Sote-uudistuksessa onnistumisen määrittelee aina asiakas
 • Tavoitteet saavutetaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja prosesseja
 • Lean- ja palvelumuotoilumenetelmille on ominaista osallistamalla kaikki toimijat kehitystyöhön mukaan lukien asiakas
 • Yhteisenä tavoitteena on kehittämisosaamisen kasvattaminen, toiminnan systemaattinen uudistaminen ja asiakasakokemuksen parantaminen

Haluatko vahvistaa osaamistasi projektien läpiviennissä ja kehittämisessä? Oppia Lean-menetelmiä, hyödyntää palvelumuotoilua ja omaksua jatkuvan parantamisen ajattelutavan?

 • Sote Lean Master -ohjelmassa kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi prosesseja. Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä, jonka ammattitaitoa tarvitaan vielä pitkään ohjelman päättymisen jälkeenkin.
 • Saat valmiuksia todellisiin asiakastarpeisiin pohjautuvien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Keskeistä ohjelmassa ovat sinun ja organisaatiosi todelliset prosessien tai palveluiden kehitystarpeet, joiden pohjalta sinä suunnittelet ja toteutat kehittämistyötä.
 • Lisäksi ohjelma antaa sinulle valmiuksia vuorovaikutustaitoihin, joiden avulla motivoit ja osallistat muita tekemään parhaansa yhteisen päämäärän eteen.
 • Osallistujilla tulee olla paitsi vahva oma sisäinen motivaatio kehittämiseen, myös lupa kehittää – License to Develop!

 

Sote Lean Master kehittymisohjelman sisältö

Kehitysohjelman sisältää 12 lähiopiskelupäivää ja sen kokonaiskesto on noin 1½ vuotta.

SOTE Lean Master ohjelman rakenne muodostuu moduuleista, jotka sisältävät valmennuspäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sote-palvelujen sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät tähän kehitystyöhön.

Moduulien teemat:

 • Johdanto asiakaskokemuksen kehittämiseen
 • Kehittämisen menetelmät
 • Kehittämisen soveltaminen
 • Kehittämisen tuloksellisuuden varmistus
 • Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Asiakaspalautteita Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT:sta

Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä:

Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä
 • Parempi kilpailukyky

Saadaan aikaan kulttuurin muutos

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa, jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä.
 • Kehittämisinnostus ja motivaatio kasvaa.
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat

 • Lean-ajattelutavan soveltaminen terveydenhuollon prosessien kehittämiseen mahdollistuu
 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä
 • Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto

Sote LeanMaster -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi

 • Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

 

Esimerkkejä SOTE Lean Masterin aikana tehdyistä projekteista:

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kehittäminen asiakasnäkökulmasta – huostaanotot vähenivät olennaisesti
 • Osaston kehittäminen ja avosairaalatoiminnan aloittaminen – kustannussäästö merkittävä
 • Terveyskeskusvastaanoton lääkärin työn kehittäminen – jonojen olennainen lyheneminen
 • Terveyskeskussairaalan kuntoutuspotilaan hoitoprosessi. Fysioterapeutin ja hoitajien toimintamallin kehittäminen
 • Terveyskeskuksen avovastaanoton asiakaspalvelun kehittäminen, perehdytys ja vastaanottohuoneen leanaaminen – asiakaspalvelu parani selvästi
 • Kotikuntoutuksen kehittäminen, kotikuntoutustiimin perustaminen – kustannussäästö merkittävä, kotihoidon tarve väheni

Hyödyt Sote Lean Master -kehittymisohjelmassa

Osallistujana saat

 • lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämiseen
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen
 • ohjausta strategisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamaan
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT.

MIF Tutkintojen erittäin suositussa Sote Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä tai jo valmistunut yli tuhat osallistujaa!

Aikataulu

Hakeutumiset viimeistään 20.8.2021

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Hyvät Sote-uutiset

Vakuuttavat työelämän tutkinnot Aki Pekurin lean-videot katsottavissa alta Aki Pekurin 8 hukkaa Aki Pekurin kiteytys leanista Aki Pekurin PDCA-malli 4/2019 Lean Master – Nykytilanteen kuvaaminen Edellisen kerran pelikokemuksesta ...

Parempaa vähemmällä: turhuudet pois sote-alalta

Vakuuttavat työelämän tutkinnot “Leanin avulla silmät ovat auenneet hukan löytämiselle lähes joka prosessista”, kommentoi Tommi Reiman. Hänet on hiljattain nimetty ikäihmisten palvelujen muutosagentiksi Kymenlaakson maakuntaan. Reiman kertoo soveltavansa ...

Sote-uudistus, asiakas keskiössä

Tehostuva työskentely Sote-selonteon punainen lanka on palvelujen kehittäminen, siihen palataan yhä uudelleen ja siihen kannustetaan kaikkea osapuolia panostamaan. Siis me kansalaiset saamme sujuvaa hoitoa oikeaan aikaan ja ...