search login
Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Sote Lean Master -valmennusohjelma

Paikka: Asiakkaan toiveiden mukaan

Sote-ala on Suomessa tilanteessa, jossa vaaditaan erittäin voimakkaita toimintaa tehostavia toimenpiteitä. Samalla asiakkaan kokemaa palvelua halutaan entisestään parantaa. Sote-uudistuksen määrittämien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaatioilta uudistamista ja uudistumista sekä asiakkaille arvoa tuottavan toimintakulttuurin rakentamista. Lisäksi kaikilta sote-alan toimijoilta edellytetään saumatonta yhteistoimintaa koko verkoston ja yhteiskunnan laajuudelta.

Paikka: Asiakkaan toiveiden mukaan

Tartu nyt tilaisuuteen ja vahvista osaamistasi vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan muuttuviin tarpeisiin!

MIFin Sote Lean Master -ohjelmasta saat uutta näkökulmaa toiminnan kehittämiseen ja opit myös soveltamaan kehittämisessä tarvittavia menetelmiä ja työkaluja.

Kenelle

Kehitysohjelma soveltuu yksityisen ja julkisen puolen sote-organisaatioissa työskenteleville. Voit toimia esimerkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Osallistumisen edellytyksenä on se, että sinulla tulee olla paitsi vahva oma sisäinen motivaatio kehittämiseen, mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työsi ohella ja avulla, mutta myös lupa kehittää – License to Develop!

Se koostuu 12 lähipäivästä, joiden teemoina ovat:

 • Johdanto kehittämiseen
 • Kehittämisen menetelmät
 • Kehittämisen soveltaminen
 • Kehittämisen tuloksellisuuden tarkistus
 • Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Ohjelman rakenne muodostuu moduleista, jotka sisältävät valmistautumispäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sote-palvelujen sisäisiä kehittäjiä, joilla riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät kehitystyöhön.

Hyödyt

Saat tukea oman organisaatiosi toimintatapojen selkiyttämiseen sekä asiakasprojekteissa vaadittavan erityisosaamisen vahvistamiseen. Osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useamman valitsemansa kehittämisprojektin omassa organisaatiossaan.

Osallistujana saat

 • Lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • Ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämisjohtamiseen
 • Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • Monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen
 • Ohjausta systemaattiseen organisaatioanalyysiin ja strategian terävöittämiseen
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT.

MIF Tutkintojen erittäin suositussa Sote Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä tai jo valmistunut yli 500 osallistujaa.

Asiakaspalautteita Sote Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT:sta

Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä:

Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä:

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä
 • Parempi kilpailukyky

Saadaan aikaan kulttuurin muutos:

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa → jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä
 • Kehittämisinnostus ja -motivaatio kasvaa
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat:

 • Lean-ajattelutavan soveltaminen terveydenhuollon prosessien kehittämiseen mahdollistuu
 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä
 • Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto

Sote LeanMaster -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi:

 • Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

Esimerkkejä SOTE Lean Master -valmennuksen aikana tehdyistä projekteista:

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kehittäminen asiakasnäkökulmasta – huostaanotot vähenivät olennaisesti
 • Osaston kehittäminen ja avosairaalatoiminnan aloittaminen – merkittävä kustannussäästö
 • Terveyskeskysvastaanoton lääkärin työn kehittäminen – jonojen olennainen lyheneminen
 • Terveyskeskussairaalan kuntoutuspotilaan hoitoprosessi. Fysioterapeutin ja hoitajien toimintamallin kehittäminen
 • Terveyskeskuksen avovastaanoton asiakaspalvelun kehittäminen, perehdytys ja vastaanottohuoneen leanaaminen – asiakaspalvelu parani selvästi
 • Kotikuntoutuksen kehittäminen, kotikuntoutustiimin perustaminen – merkittävä kustannussäästö, kotihoidon tarve väheniPotilaan kuntoutuksen ja hoitotyön kirjaamisen kehittäminen neurologian osastolla
 • Ohjeet vastuutehtävien hoitamiseen neurologian ja kuntoutuksen osastolla
 • Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo yhteistyössä kuntoutusosaston kanssa -viestinnän ja ennakoinnin kehittämisellä sujuvuutta kotiutukseen.
 • Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito ja ohjaus terveyskeskussairaalan osastolla.
 • Infektiopotilaan hoitopolku kotisairaalassa.
 • Effica ensihoidossa
 • Geriatrian yhteispäivystyksen kehittäminen
 • Geriatria potilaan päivystyksen rajapintojen kehittäminen
 • Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju
 • Haavahoitoon liittyvän osaamisen vahvistaminen
 • Asiakkaan polku ennakoivassa avopalvelussa
 • Palvelutarpeen arviointi ikääntyneitten hoidossa.
 • Kotihoidon esimiesten työn kehittäminen, vastuut ja valtuudet.
 • Palveluohjauksen kehittäminen ikäihmisten palveluissa.
 • Paljon palveluja käyttävien palveluprosessin kehittäminen.
 • Asiakasprosessin kuvaaminen yli hallintorajojen, palvelujen laadun arvioiminen, asiakastyytyväisyys.
 • Palvelulupaus, asiakkaiden profilointi/yksiköiden erikoistuminen.
 • Arviointimittarit kuntoutustyössä ja tuloksen mittaamisessa

Tutustu myös tutkintojen ja niihin liittyvän koulutuksen tarkempiin suorittamismahdollisuuksiin

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Ritva Ranta

Kehittämispäällikkö Puh. 050 408 8032
Ota yhteyttä
Pysy ajantasalla

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja mielenkiintoisia blogikirjoituksia. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje