Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Tavoitteena kansainvälistyminen – vientiyrityksen koulutusohjelma Tornio

Suomi elää viennistä! Tavoitteena on edistää vientiyrityksen sekä vientiä suunnittelevan yrityksen avainhenkilöiden osaamista kansainvälisessä liiketoiminnassa. Koulutuksessa opitaan, kuinka suunnitelmallisesti toimimalla kasvatetaan jo vientiä harjoittavan yrityksen viennin osuutta ja kannattavuutta tai edistetään vientiin tähtäävän yrityksen valmiuksia viennin aloittamiseen.

Koulutuksen teemat

- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen kansainvälistymällä
- Kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toteuttaminen
- Jakelukanava- ja myyntiverkostoyhteistyö, verkoston kehittäminen ja johtaminen
- Kansainväliset kauppa- ja kumppanuussopimukset, riskien hallinta ja maksuliikenteen turvaaminen
- Kansainvälisen yrityksen talous, budjetointi ja kannattavuus
- Business Cultures, International Negotiation and Presentation Skills.

Koulutusohjelma sopii sinulle, joka

- toimit vastuullisissa kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin tehtävissä
- vastaat itsenäisesti joko koko yrityksen, tuotteen, tuoteryhmän tai markkina-alueen vientitoiminnasta tai niitä tukevista toiminnoista
- omaat kokemusta kansanvälisen kaupan tehtävistä

Hyödyt ja tavoitteet koulutusohjelmasta

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin osaamista ja siten edistää yrityksen menestymistä kansainvälisillä markkinoilla.
Koulutus edistää osallistujan
- valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yrityksen kansainvälistä markkinointi- ja myyntitoimintaa
- taitoja neuvotella ja solmia kansainvälisiä sopimuksia kulttuurierot huomioiden
- kykyä hoitaa ja johtaa toimialakohtaisia vientiverkostoja
- taitoja tunnistaa kehittämiseen tarvittavia yhteistyötahoja
- sisäisten toimintojen tehokkuuden lisäämistä

Aikataulu

Koulutus toteutetaan 10.9.2020 - 12.3.2021 välisenä aikana Torniossa yhteistyössä ammattiopisto Lappian ja MIFin kanssa.
Hakeutumiset viimeistään 26.8.2020

Ammattiopisto Lappian alueella oppisopimuskoulutus on maksuton.

Tiedustelut oppisopimuksista:
Mirja Anttila, asiakkuuspäällikkö
p. 040 574 8351, mirja.anttila@lappia.fi

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!