Rekisteriseloste | MIFin asiakastietokanta

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö
Tanja Sundström, markkinointiasiantuntija
044 576 8541, tanja.sundstrom@mif.fi


Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä

Management Institute of Finland MIF Oy (jäljempänä ”MIF”)
Y-tunnus 2460281-5

Tammasaarenkatu 5,
00180 HELSINKI

p. 0104321004
info@mif.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö
Tanja Sundström, markkinointiasiantuntija
044 576 8541, tanja.sundstrom@mif.fi

Rekisterin nimi

MIFin asiakastietokanta

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka)
  • Kontaktin (rekisteröidyn) tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, osoite, sähköpostiosoite
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaaksi tulopäivä, osallistuminen tilaisuuksiin ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot tallennetaan asiakkaan tekemästä koulutusilmoittautumisesta, puhelinsoitosta tai muista vastaavista asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella. Suoramarkkinointikielto ja ostojen rekisteröintikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista.

Tietojen luovutus

MIF voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. MIF voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin MIF huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. MIF voi luovuttaa asiakkaiden yhteystietoja harkintansa mukaan tutkimuskäyttöön (esim. Pro gradu tutkimukset).

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojaus

MIF noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Koulutusmateriaalit ja osallistujien opinnäytetöitä sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen MIFin toimitiloissa. Ainoastaan MIFin työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja. Poikkeuksen tekevät opinnäytetyöt, joiden tekijöiltä lupa on pyydetty.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Ainoastaan MIFin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa MIF Oy:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Management Institute of Finland MIF Oy
Asiakastietokanta
Tammasaarenkatu 5
00180 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää kyseisessä osoitteessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tieto virheestä tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle:

Management Institute of Finland MIF Oy
Asiakastietokanta
Tammasaarenkatu 5
00180 HELSINKI
info@mif.fi

Päivitetty:
15.11.2016

MIFin suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä

Management Institute of Finland MIF Oy (jäljempänä”MIF”)
Y-tunnus 2460281-5
Tammasaarenkatu 5,
00180 HELSINKI
Puh. 0104321004
info@mif.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö
Tanja Sundström, markkinointiasiantuntija
044 576 8541, tanja.sundstrom@mif.fi

Rekisterin nimi

MIFin suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään MIFin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja –kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä, MIFin koulutuksiin rekisteröityessä tai muutoin suoran rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös MIFin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

MIF voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Management Institute of Finland MIF Oy
Markkinointi
Tammasaarenkatu 5
00180 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää myös kyseisessä osoitteessa.

Kielto-oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kielto tai tieto virheestä tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle:

Management Institute of Finland MIF Oy
Markkinointi
Tammasaarenkatu 5
00180 HELSINKI
info@mif.fi

MIFin väliaikainen markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Management Institute of Finland MIF Oy:n (jäljempänä MIF) väliaikainen markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään MIFin viestintään sekä sähköiseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Rekisterin tietokentät

Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön titteli / vastuualue
Henkilön puhelinnumero
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Yrityksen liikevaihto
Yrityksen henkilökuntaluokka

Rekisterin tietolähteet

Asiakastietokanta Intellia Oy >>

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy MIFin valtuuttamilla henkilöillä Soprano Oyj:n sisällä.

Kielto-oikeus

Jokaisessa MIFin lähettämässä suorapostissa on lain vaatima linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Vastaanottaja voi asettaa suoramarkkinointikiellon soittamalla MIFin asiakaspalveluun.

Päivitetty:
15.11.2016

MENU

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä mm. tilastointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close