Pätevyyskurssit

Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssi

Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssi tarjoaa uuden, digitaalisen ja tehokkaan tavan uudistaa suomalainen tulityöpätevyys eurooppalaiseksi pätevyydeksi. Itseopiskeltava verkkokurssi on sertifioitu, luotettava ja puolueeton todiste siitä, että sen haltijalla on vaatimustenmukainen tulityöpätevyys. Pätevyyden sertifioinnista vastaa Kiwa Inspecta ja se on voimassa kaikissa Euroopan maissa.

Oppimisympäristön ylläpito- ja päivitystöistä johtuen, Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssi on opiskeltavissa viimeistään 15.2.2021 alkaen. Voitte ilmoittautua verkkokurssille jo nyt ja toimitamme siihen liittyvät tiedot heti, kun opiskelun aloittaminen on mahdollista.

Kohderyhmä

Tulitöitä työkseen tekevät sekä henkilöt, jotka työskentelevät palovaaraa aiheuttavissa töissä.

Kurssin kuvaus

Jokaisella tulitöiden tekijällä ja kaikissa palovaaraa aiheuttavissa töissä vaaditaan tulityöpätevyys. Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssi antaa työntekijälle riittävät perustiedot ja -taidot tulityöturvallisuudesta. Kurssi tarjoaa myös kaikille yhteisen terminologian, riittävät tiedot työn vaarallisuudesta ja motivaation turvalliseen työtapaan.

Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat uudistaa suomalaisen tulityöpätevyyden eurooppalaiseksi pätevyydeksi. Verkkokurssi sisältää itseopiskelupaketin ja tentin.

Mikäli olet suorittamassa tulityöpätevyyttä ensimmäistä kertaa, lue lisää Tulityöpätevyyden verkkokurssista »

Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssin lähtökohtana ovat olleet:

 • Eu:n työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva puitedirektiivi 89/391
 • Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ohje työlupamenettelystä ”CIC-The Permit-to-Work-System”
 • CFPA Europe -ohje nro 12: 2012 F ”Paloturvallisuusperiaatteet tulityön eri osapuolille”.

Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssi täyttää puitedirektiivissa 89/391 EU:n työnantajalle asettaman velvoitteen työntekijöiden osaamisen varmistamisesta sekä asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta tulitöihin liittyvissä turvallisuusvaatimuksissa.

Kurssin sisältö

 • EU:n työturvallisuusvaatimukset
 • Vaarojen ehkäiseminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Terminologia
 • Tulityön vaarat
 • Vahinkojen ja tapaturmien estäminen
 • Vastuu tulitöiden turvallisuudesta
 • Ennakkosuunnittelu
 • Tulityöluvan merkitys
 • Turvallinen toteutus
 • Toiminta onnettomuustilanteissa

 

Kurssin tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistuja on saanut vaatimustenmukaisen perehdytyksen tulitöihin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista sekä hallitsee tulitöiden riskinhallintaa ja turvallisuutta koskevat minimivaatimukset.

Kesto

Itseopiskeltava teoriaosuus ja tentti kaksi (2) tuntia verkossa. Kurssin sisältö vastaa päivän mittaista lähikoulutusta.

Voimassaolo

Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssin suorittamisesta saa todistuksena pätevyyskortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyskortti on osoitus pätevyydestä tunnistaa tulityömenetelmiin liittyvät vaarat kaikkialla Euroopassa. Tulityöpätevyydet kirjataan Kiwa Inspectan ylläpitämään eurooppalaiseen pätevyysrekisteriin.

Huomio

Koulutus ei korvaa ammatillista, työmenetelmiin liittyvää osaamista, eikä sisällä tulityöturvallisuuden maa-, vakuutusyhtiö-, toimiala- tai yrityskohtaisia erityispiirteitä.

Hinta 49 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!