Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Paikka: Asiakkaan toiveiden mukaan

Lisää kilpailukykyä ja osaamista asiakasprojekteihin ja organisaatioiden palvelujen ja prosessien kehittämiseen TKEAT MIF – tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta!

Paikka: Asiakkaan toiveiden mukaan

TKEAT MIF -ohjelma keskittyy yrityksen sekä organisaatioiden tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseen. Ohjelman aikana suoritetaan arvostettu Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, joka perustuu Opetushallituksen näyttötutkinnon perusteisiin. Tutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkinnon suorittajan omissa johtamisen työtehtävissä.

Kenelle

Ohjelma soveltuu isoissa ja pienemmissä organisaatioissa tuote- ja palvelukehityksen parissa työskenteleville henkilöille, myös yrittäjille toimialasta riippumatta.

Keskeistä ohjelmassa on osallistujan ja hänen yrityksensä todellinen tuote-, palvelu- tai prosessikehitysidea, jonka hän suunnittelee ja vie ohjatusti toteutusasteelle.

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa käytännönläheisiä menetelmiä ja välineitä tuote- ja palvelukehityksen toteuttamiseen, oman organisaation toimintatapojen ja prosessien selkiyttämiseen sekä asiakasprojekteissa vaadittavan erityisosaamisen vahvistamiseen.

Osallistujana saat:

 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden tuote- ja palveluprosessien kehittämiseen ja johtamiseen
 •  ohjausta systemaattiseen yritysanalyysiin ja oman yrityksen strategian terävöittämiseen
 • lisää tehokkuutta yrityksen sisäiseen toimintaan
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Ohjelman sisällöt

 • Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset palveluun
 • Asiakkaiden odotukset palvelulta
 • Palveluprosessien arviointi ja uudistusten vaikuttavuus
 • Asiakaslähtöisen palvelun suunnittelu ja selvitykset
 • Asiakaslähtöinen palvelukehitys
 • Prosessien kehittäminen
 • Toiminta kumppanuuksissa ja verkostoissa
 • Tuote- ja palveluinnovaatiot ja niiden kaupallistaminen
 • Projektin suunnittelu, hallinta ja johtaminen
 • Talouden suunittelu, kannattavan liiketoiminnan kehittäminen

Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan yritykselle tai yksikölle merkittävä kehittämisprojekti.
TKEAT MIF -ohjelmat kestävät noin puolitoista vuotta ja sisältävät yhteensä 12–18 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • pienryhmäsimulaatiot ja -harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • suunnitelmat
 • workshopit
 • sähköinen oppimisympäristö

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan lähijaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä. Osallistujan kehittyminen TKEAT MIFissä nähdään aktiivisena ja suunnitelmallisena prosessina, joka tapahtuu lähijaksojen ja työssä kehittymisen yhdistämisellä.

Ohjelman aikana tarjotaan mahdollisuus ohjauskeskusteluihin, joissa paneudutaan osallistujan henkilökohtaisten taitojen karttumiseen ja kehittämistöiden edistymiseen tutkinnossa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi.

Valmennuspaikka

TKEAT MIF -ohjelmia alkaa vuosittain ympäri Suomea, sekä avoimina että yrityskohtaisina toteutuksina.

Hinta ja hakeutuminen

Hinta ja hakeutumisaika vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. TKEAT MIF -ohjelmia järjestetään myös oppisopimuskoulutuksina.

Tutustu myös tutkintojen ja niihin liittyvän koulutuksen tarkempiin suorittamismahdollisuuksiin

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja mielenkiintoisia blogikirjoituksia. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje