Tutkimus paljastaa yhteistyön johtamisen menestystekijät

Miten onnistua yhteistyön johtamisessa? Miten tukea yhteistyöstä vetovastuussa olevaa johtajaa tai esimiestä tässä vaativassa tehtävässä?

Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia alkuvuonna 2018 toteutetussa Yhteistyön johtamisen tutkimuksessa. Kyselyyn vastasi 141 yhteistyön konkaria. Jokaisen vastaajan yhteistyökokemukset tarjoavat hyödyllisiä näkökulmia yhteistyön johtamiseen – ja sen tukemiseen.

Tehdäänpä seuraavaksi pieni kurkistus tutkimuksen tuloksiin!

Yhteistyön johtamisen parhaat käytännöt

Yhteishenki, luottamus, esimiestyö, viestintä ja organisaatiorakenne. Siinä tiivistetysti yhteistyön johtamisen konkareiden oppi menestyksekkään yhteistyön johtamiseen. Tutkimuksen vastaajat neuvovat erilaisia ryhmiä johtavia panostamaan erityksesti:

  • ryhmän yhtenäisyyden kehittämiseen
  • jäsenten keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen
  • tasa-arvoiseen ja oikea-aikaiseen viestintään
  • ryhmän sisäisen yhteistyön tukemiseen
Photo by Charles Koh on Unsplash

Yhteistyön johtamisen haasteet

Yhteistyö sujuu suurimmalta osalta tutkimukseen osallistuneista hyvin. Silti yli kolmasosa vastaajista kokee, että yhteistyön eteneminen omassa ryhmässä ei ole sujuvaa ja tehokasta.

Yhteistyössä haastavat erityisesti ristiriitatilanteet, toiminnan muuttamiseen liittyvä yhteinen päätöstenteko, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumattomuus sekä avoimuuden ja rehellisyyden puute. Näiden haasteiden ylittämiseen kaivataan tukea: esimerkiksi erilaisia työkaluja, valmennusta, fasilitointia tai case-esimerkkejä.

Yhteistyön johtamiselle tarjottu tuki koetaan puutteelliseksi

Tutkimus tuo esille, että yhteistyön johtamiselle tarjotaan tukea erilaisissa organisaatioissa hyvin vaihtelevasti. Hieman yli neljäsosa organisaatioista ei tarjoa minkäänlaista tukea yhteistyön johtamiselle. Lisäksi lähes 10% vastaajista ei tiedä, onko tukea tarjolla. Nämä luvut ovat hälyttävän suuria kun otetaan huomioon yhteistyön onnistumisen kriittisyys organisaatioiden kilpailukyvyn kannalta.

Myös vastaajat ovat havainneet kuilun yhteistyön merkityksen ja sille tarjotun tuen välillä. Tuki koetaan yleisesti ottaen riittämättömäksi.

Tilaa maksuton tutkimusraportti

Haluatko tietää lisää yhteistyön johtamisen hyvistä käytännöistä, koetuista haasteista tai yhteistyön johtamiselle toivotusta tuesta?

Lataa maksuton tutkimusraportti täältä >>

Kirjoittaja: Satu Koivisto

Satu-Koivisto-ajatusjohtaja-tutkimuspäällikkö-MIF.pngManagement institute of Finlandin ajatusjohtajana ja tutkimuspäällikkönä toimiva Satu Koivisto on tutkinut ja kehittänyt johtamista 15 vuoden ajan. Satu Koiviston osaamisen ydintä on yhteistyön johtamisen kehittäminen. Tällä hetkellä Satu kehittää yhdessä työryhmänsä kanssa yhteistyön johtamisen täysin uudenlaista koulutuskokonaisuutta, Team Identity Compassia. 

 

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email