Tutkittu juttu: Osaamisen kehittäminen sitouttaa ja motivoi

Kun organisaatiossa mietitään säästötoimenpiteitä, niitä ei kannata kohdistaa henkilökunnan koulutuspäiviin, ilmenee tuoreesta kyselytutkimuksesta. Jopa 85 % suomalaisista sitoutuu vahvemmin työnantajaan, joka suo työntekijälle mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen. Tämä ilmenee Soprano Tieturin teettämästä tuoreesta kyselystä, johon vastasi 330 HR:n parissa työskentelevää suomalaista päättäjää huhtikuussa 2014.

Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan vaikuttaa merkittävästi suomalaisten työssäviihtymiseen ja sitoutumiseen omaa työnantajaansa kohtaan. Tämä ilmenee Soprano Tieturin teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta.

“Mitä paremmin töissä viihdytään, sen vähemmän ilmenee turhia sairauspoissaoloja. Kyselymme mukaan jopa 77 % kokee valmennuksien lisäävän merkittävästi omaa työhyvinvointiaan. Jos omassa työyhteisössä sairastellaan runsaasti, saattaa tästä löytyä tehokas lääke”, kommentoi tuloksia Tieturin johtaja Veli-Matti Heiskanen .

Nopeutunut työtahti ja jatkuvasti päivittyvät työvälineet ovat ajaneet monet suomalaiset ajattelemaan, ettei töistä enää tahdo selvitäkään ilman säännöllistä lisäkoulutusta.

“Tieto ja parhaimmat käytännöt muuttuvat niin nopeasti, että osaamisen ylläpitäminen vaatii myös työnantajalta intressiä kouluttaa henkilökuntaansa. Tehokkuus muodostuu osaavista työntekijöistä. Ajankohtaista tietoa omaavat työntekijät ovat paras investointi organisaation nykyiseen ja tulevaan toimintaan”, kommentoi eräs vastaajista.

Myös työnantaja hyötyy valmennuksesta

Moni näki lisäkoulutuksen hyödyttävän suoraan paitsi valmennukseen osallistuvaa, myös työnantajaa.

“Jokainen valmennus kehittää minua työntekijänä ja esimiehenä, jolloin myös työnantaja saa minusta enemmän irti. Kun työnantaja satsaa valmennukseen, se on samalla arvostuksen osoitus – myös rahanarvoinen sellainen – minuun”, kommentoi kyselyyn vastannut työntekijä.

Lisäkoulutus kasvattaa kyselyn mukaan positiivista urakehitystä, ja vain neljännes kokee, ettei ole saanut valmennuksesta nostetta uraansa. Silti lähes 70 % ilmoittaa, ettei todennäköisesti pysty osallistumaan valmennuksiin lähitulevaisuudessa.

Joka kolmannen vastaajan kohdalla heikko taloustilanne on vaikuttanut negatiivisesti mahdollisuuksiin osallistua lisäkoulutukseen.

“Trendi on huolestuttava. Jos emme panosta osaamisen kehittämiseen, kuinka voisimme kehittää liiketoimintaa ja luoda uutta talouskasvua?”, Heiskanen hämmästelee.

”Osaamisen kehittämisen on todettu monissa suomalaisissa selvityksissä olevan keskeinen kilpailukyvyn tekijä. Uusi kolmen päivän koulutusvähennys tulee työnantajille selvästi todelliseen tarpeeseen”, Heiskanen jatkaa.

Veli-Matti Heiskanen,
Myyntijohtaja

MIFin tytäryhtiö Tieturin koulutukset löydät täältä >>

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email