Inspiroiva esimiestyö, Tehokas työskentely

Työnjohtokoulutus

Työnjohtokoulutuksessa saat käytännön taitoja arkeesi. Pohdimme miltä teidän työpaikkanne työnjohtajien työpäivä näyttää. Mihin aikaa kuluu eniten? Mistä työnjohdon rooli koostuu, mitkä ovat vastuut ja oikeudet?

Kenelle työnjohtovalmennus sopii?

Koulutus on suunnattu kaikille työnjohtotehtävissä toimiville sekä uusille, että jo työnjohtajina toimiville jotka haluavat kehittää valmiuksiaan johtamistehtäviä varten.

Sisältö

1. päivä: Työnjohdon rooli

 • Työjohdon perustehtävät
 • Työtä johtavan tehtävien vaikutus tuloksiin, työ-turvallisuuteen ja työhyvinvointiin
 • Työkaluja itsensä johtamiseen, ajanhallintaan ja priorisointiin
 • Luottamuksen rakentamisen elementit
 • Omat tilanteen haasteet ja mahdollisuudet
 • Työmotivaation edellytykset

2. päivä: Työnjohdon vastuut ja oikeudet

 • Työoikeuden rakenne ja luonne
 • Työnantajan työnjohto-oikeus käytännössä
 • Arjen tilanteet ja ratkaisut
 • Osapuolten yleisvelvollisuudet
 • Työsuhteen elinkaari työsopimuksesta työsuhteen päättymiseen

3. päivä: Yritystalous työnjohdon työssä

 • Oma talous vs. yritystalous – yhtäläisyydet ja erot
 • Johdanto yritystalouteen – tase, tulos ja tunnusluvut
 • Tietokoneavusteisia talouspeliharjoituksia
 • Talouspelin oppien soveltaminen
 • Johtopäätökset ja oma kehittyminen

4. päivä: Työnjohdon viestintätaidot

 • Viestintä arjessa
 • Läsnäolo ja tavoitettavuus
 • Muutoskyvykkyys
 • Viestintä työntekijä-näkökulmasta
 • Palutteen antamisen työkalupakki
 • Haasteelliset tilanteet, harjoituskliniikka
 • Perehdytys
 • Ryhmän johtaminen
 • Omat kehittämisaskeleeni

Hyödyt

 • hahmotat perusasioita työnjohtotyöskentelyssä
 • ymmärrät työnjohdon merkityksen ja roolin
 • opit ennaltaehkäisemään ja kohtaamaan haasteellisia vuorovaikutustilanteita
 • saat uusia johtamisen työkaluja
 • ymmärrät työoikeuden ja hyvän johtamisen välisen yhteyden
 • opit antamaan rakentavaa ja korjaavaa palautetta
 • saat johdannon ja ymmärryksen yritystaloudesta
 • verkostoidut ja saat vertaistukea

Aikataulu

1. jakso 1. - 2.9.2021
2. jakso 4.- 5.10.2021

Hinta 2450 € (+ alv 24%)

Koulutuksen osallistumismaksu sisältää oppimateriaalit, lähikoulutuspäivien lounaat ja taukotarjoilut.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!