Tehokas työskentely

Työnjohtokoulutus

Paikka: Helsinki

Työnjohtokoulutuksessa saat käytännön taitoja arkeesi. Pohdimme miltä teidän työpaikkanne työnjohtajien työpäivä näyttää. Mihin aikaa kuluu eniten? Mistä työnjohdon rooli koostuu, mitkä ovat vastuut ja oikeudet?

Paikka: Helsinki

Kenelle työnjohtovalmennus sopii?

Koulutus on suunnattu kaikille työnjohtotehtävissä toimiville sekä uusille, että jo työnjohtajina toimiville jotka haluavat kehittää valmiuksiaan johtamistehtäviä varten.

Sisältö

1. päivä: Työnjohdon rooli

 • Työjohdon perustehtävät
 • Työtä johtavan tehtävien vaikutus tuloksiin, työ-turvallisuuteen ja työhyvinvointiin
 • Työkaluja itsensä johtamiseen, ajanhallintaan ja priorisointiin
 • Luottamuksen rakentamisen elementit
 • Omat tilanteen haasteet ja mahdollisuudet
 • Työmotivaation edellytykset

2. päivä: Työnjohdon vastuut ja oikeudet

 • Työoikeuden rakenne ja luonne
 • Työnantajan työnjohto-oikeus käytännössä
 • Arjen tilanteet ja ratkaisut
 • Osapuolten yleisvelvollisuudet
 • Työsuhteen elinkaari työsopimuksesta työsuhteen päättymiseen

3. päivä: Yritystalous työnjohdon työssä

 • Oma talous vs. yritystalous – yhtäläisyydet ja erot
 • Johdanto yritystalouteen – tase, tulos ja tunnusluvut
 • Tietokoneavusteisia talouspeliharjoituksia
 • Talouspelin oppien soveltaminen
 • Johtopäätökset ja oma kehittyminen

4. päivä: Työnjohdon viestintätaidot

 • Viestintä arjessa
 • Läsnäolo ja tavoitettavuus
 • Muutoskyvykkyys
 • Viestintä työntekijä-näkökulmasta
 • Palutteen antamisen työkalupakki
 • Haasteelliset tilanteet, harjoituskliniikka
 • Perehdytys
 • Ryhmän johtaminen
 • Omat kehittämisaskeleeni

Hyödyt

 • hahmotat perusasioita työnjohtotyöskentelyssä
 • ymmärrät työnjohdon merkityksen ja roolin
 • opit ennaltaehkäisemään ja kohtaamaan haasteellisia vuorovaikutustilanteita
 • saat uusia johtamisen työkaluja
 • ymmärrät työoikeuden ja hyvän johtamisen välisen yhteyden
 • opit antamaan rakentavaa ja korjaavaa palautetta
 • saat johdannon ja ymmärryksen yritystaloudesta
 • verkostoidut ja saat vertaistukea

Aikataulu

1. jakso 1. - 2.9.2021
2. jakso 4.- 5.10.2021

Hinta 2450 € (+ alv 24%)

Koulutuksen osallistumismaksu sisältää oppimateriaalit, lähikoulutuspäivien lounaat ja taukotarjoilut.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!