Työsopimus tulee nähdä elinkaariajattelun kautta

Elinkaari sisältää aina ajatuksen alusta, muutoksesta ja lopusta. Tämä pätee myös työhön ja työsopimukseen. Maailma muuttuu aina, joten työsopimus on hyvä laatia tavalla, joka ottaa mahdollisimman hyvin huomioon muutokset työsuhteessa.

Mikäli työsopimusta ei tehdä määräaikaisena, niin se on voimassa toistaiseksi. Tällöin työsopimus voi olla voimassa päivän tai 50 vuotta. Tällä hetkellä on mahdotonta arvioida kaikkia niitä asioita, joita työsopimukselta sen elinkaaren aikana edellytetään.

Mitä asiassa voidaan sitten tehdä? Tärkeää on ymmärtää, että työsopimusta voidaan muuttaa, jos työantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus tai mikäli molemmat sopimusosapuolet niin haluavat. Jos siis haluat varata mahdollisuuden tehdä muutoksia työsopimussuhteisiin mahdollisimman joustavasti, niin tähän tarvitaan tyytyväiset työntekijät, jotka ovat valmiita muutoksiin.

Työnantajan ei kannata tuudittautua siihen ajatukseen, että työntekijät tarttuvat aina innosta kiljuen ideaan työsopimuksen muutoksesta. Tällöin tarvitaan ennakoivaa työsopimusjuridiikkaa. Muutoksiin ja niiden mahdollisesti sisältämiin riskeihin on halvinta varautua etukäteen.

Helpointa tulevaisuuden riskienhallintaa on tehdä kattavia ja ymmärrettäviä työsopimuksia. Seuraaviin asioihin kannattaa kuitenkin kiinnittää erityisesti huomiota laadittaessa elinkaarimallin mukaisia työsopimuksia.

Yhtiön liiketoiminnalle tärkeää luottamuksellista tietoa tulevat käsittelemään yhä useammat yhtiön työntekijät. Tällöin työsopimuksen tulee sisältää ehtoja, jotka vähentävät myös tulevaisuudessa riskejä luottamuksellisen tiedon käsittelyyn liittyen.

Edelleen todennäköistä on se, että immateriaalioikeuksien merkitys yhtiön toiminnalle kasvaa. Työsopimukset tuleekin laatia tavalla, joka varmistaa sen, että yhtiö pystyy täysipainoisesti hyödyntämään yhtiön toiminnassa tehtyjä innovaatioita.

Työ muuttuu projektiluonteisemmaksi ja työ on yhä vähemmän sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Työsopimusten on hyvä heijastaa myös tätä mahdollista kehitystä.

Mikko Pihlajamäki

oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
MIFin työ- ja sopimusoikeuden kouluttaja

Mikko Pihlajamäki kouluttaa Esimiehen työsuhdeasiat erityistilanteissa -koulutuspäivässä. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone