Inspiroiva esimiestyö

Vaikuttava lähijohtaminen

Paikka: Helsinki

Remote – osallistu etäyhteydellä! Oletko pohtinut, miten voit tiimin vetäjänä innostaa tiimin yhteistyöhön? Oletko vetänyt tiimiä, jonka sitoutuminen on riittämätön ja yhteistyö ei suju?

Paikka: Helsinki

Esitiedot

Innosta ryhmäsi tuloksiin!

Miten ihmiset saadaan mukaan aidosti ja innostuneesti yhteiseen tekemiseen?

Kohderyhmä

Koulutus tarjoaa johtajille, esimiehille, ja projektien tai verkostojen johtajille, apua oman organisaation, verkoston tai tiimin yhteistyön johtamisen avuksi.

Sisältö

Koulutus perustuu sosiaalisen identiteetin johtamismalliin (SIMOL), jota on tutkittu sekä Suomessa että maailmalla. SIMOL tarjoaa johtajille ja esimiehille käytännönläheisen ja toimivan mallin oman ryhmän sitoutumisen nostamiseen ja yhteistyön johtamiseen. 

Asiantuntijatiimin johtaminen ryhmäilmiöitä hyödyntämällä

Yhteistyöhön motivointi

SIMOL-mallin käytäntöön soveltaminen

Tavoite

Valmennuksen tavoitteena on tukea johtajan ja esimiehen yksi tärkeimpiä tehtäviä rakentaa ryhmälle yhteinen identiteetti, joka palvelee laajemmin organisaation tavoitteita ja tavoittaa riittävän hyvin kaikki ryhmän jäsenet.

Hinta 790 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!