Vältä kehitysprojektin harhapolut

Erilaisista kehitysprojekteista on tullut merkittävä osa työelämää. Muutos on jatkuvaa. Siitä seuraa että avainhenkilöt ottavat haltuun useita uudistuksia samanaikaisesti.

Edelliset muutokset eivät ole vielä ehtineet muuntua rutiineiksi, kun seuraavat laskeutuvat työpöydälle. Puhutaan muutosvastarinnasta, mutta se taitaa olla vain kilpailua ajankäytöstä. Näköalattomalta, epäselvältä tai hyödyttömältä vaikuttava muutos jää jonoon.

 

Huomaamatta kehitysprojektit paisuvat epärealistisiksi

Olen tutustunut useisiin kehitysprojekteihin mm. ohjatessani Johtamistaidon opiston Henkilöstönkehittäjän koulutusohjelman projekteja. Olen huomannut, että jopa projektin rajaus hyötyy ulkopuolisesta näkemyksestä. Kehitystarve voi olla elefantin kokoinen. Sen pilkkominen sopiviksi paloiksi on haastavaa, mutta välttämätöntä.

Valmennusryhmässä myös muiden osallistujien kommentit ja näkemykset auttavat erottamaan ydinprojektiin kuuluvat asiat siihen liittyvistä erillisprojekteista. Kokemusten vaihto vertaisryhmässä on oivalluttavaa. Projektin rönsyjen kimputtaminen omiksi projekteikseen pelastaa paitsi projektin myös sen tekijän:

  • kehitysprojekti on realistinen
  • se valmistuu aikataulussa
  • muutoshanke on loppuun asti mietitty
  • uudistus on kompakti ja helppo ottaa käyttöön

Ajallinen rajaus pitää muutoshankkeen rönsyt kurissa

Henkilöstönkehittäjän koulutusohjelmassa projektityöhön käytettävissä oleva rajattu aika on myös osoittautunut tehokkaaksi rytmittäjäksi. Lisäksi turhat rönsyt on pakko karsia, jotta hanke on mahdollista joko suunnitella tai toteuttaa valmennusohjelman aikana.

Tiukalla aikarajalla on voimakas vaikutus ihmismieleen. Se auttaa fokusoimaan eli keskittymään olennaiseen.

Se mitä ei ääneen kysytä: mitä minä tästä hyödyn?

Mietitty, auringontarkka prosessi käy ja kukkuu paperilla. Ulkopuolisin silmin näkee, että sen edessä on muutosvastarintaryöppy. Luvassa on suuria muutoksia eivätkä ne näytä hyödyttävän kuin kehitysidean isää. Se ei tietenkään ollut totta, muutosidean myynti oli vain suunnittelematta. Eli mitä hyötyvät ne, joiden arkipäivän uudistus hetkeksi sotkee. Kun ihmisiltä haluaa aikaa ja sitoutumista, heidän pitää nähdä että se on hyödyllistä. Heidän omasta näkövinkkelistään.

Hyvä suunnittelu on myös riskien ennakointia, töyssyjen ja kuoppien välttämistä muutosten tiellä.

Kirkkaasti kohti tavoitetta ja vain sitä kohti

Henkilöstönkehittäjän koulutus

Kehitysprojekteja ohjatessani olen huomannut, että yksinkertaistaminen on kaikkein vaikeinta talon sisäisin voimin. Asioita ajatellaan liian monimutkaisesti, koska nähdään ne moninaiset syy-yhteydet.

Esimerkiksi osaamiskartoituksista on houkuttelevaa tehdä liian yksityiskohtaisia. Saadaan paljon dataa, jolle ei ole suunniteltua käyttöä. Nice to know, mutta hyödyttääkö se ketään? Kerätään mieluummin vain sen verran tietoa, että sen ehtii analysoimaan ja hyödyntämään.

Seuraavassa kehitysprojektissa dataa voi hankkia lisää, jos on tarpeen. Tai pohtia, miten henkilöstöhallintoon kertyvää dataa hyödynnetään entistä paremmin. Tästä HR:n Big Data Klondikestä puheen ollen: lue Timo Helosuon mainio blogi HR Business Partner – Master of Analytics. Odotan innolla pääseväni ohjaamaan myös digitalisaatio-projekteja seuraavassa Henkilöstönkehittäjä koulutuksessa tai Strategisen henkilöstöjohtamisen ohjelmassa.

 

Karin Honkavaara, KTM, henkilöstönkehittäjä, työnohjaaja STOry, on henkilöjohtamisen ja organisaation kehittämisen puolestapuhuja. Hän on kokenut henkilöstöammattilainen, joka on vahvasti suuntautunut liiketoimintaan sekä muutos- ja kehittämistyöhön. Hän toimii myös Henkilöstönkehittäjän valmennusohjelman yhtenä valmentajana ja projektityön ohjaajana.

Henkilöstötyön kehitysprojektin ohjaus sisältyy:

  • Henkilöstökehittäjän koulutusohjelmaan, lue lisää
  • Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutusohjelmaan, lue lisää
  • HR Business Partner koulutukseen, lue lisää
Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email