Menestyvä kansainvälinen toiminta

Hankintakoulutus uudelle hankintapäällikölle

Käytännön työkalut ja toimenpiteet uudelle hankintapäällikölle hankintatoimen määrätietoiseen, ammattimaiseen kehittämiseen.

Miksi Hankintakoulutus uudelle hankintapäällikölle?

Yhä useammassa yrityksessä on tavoitteena saada hankintatoimi nopeasti modernille, ammattimaisesti hoidetulle tasolle.

Onnistunut hankintatoimi ja toimittajasuhteiden hallinta on yksi yritysten merkittävimmistä kilpailutekijöistä. Yhä kiristyvässä globaalissa kilpailussa se on jopa kannattavan toiminnan elinehto.

Tässä koulutuksessa uusi hankintapäällikkö oppii käytännön toimenpiteet hankintatoimen tietoiseen, päämäärähakuiseen kehittämiseen.

Yrityksen menestyksen kannalta on keskeistä suunnitella tarkoin mitä, mistä, keneltä ja miten yritys tekee hankintojaan. Ulkopuoliset hankinnat näyttelevät usein leijonanosaa yrityksen koko liikevaihdosta, joten muutoksella on iso merkitys yrityksen koko tulokseen.

Kenelle tämä hankintakoulutus on suunniteltu

Kohderyhmänä ovat uudet hankintapäälliköt, esim. ammattilaiset jotka tuotannosta, T&K:sta tai myynnistä siirtyvät hankintapäälliköksi. Koulutus sopii myös ison yrityksen kategoriamanagerista pk-yrityksen kokonaisvastuulliseksi hankintapäälliköksi siirtyvälle henkilölle. Tyypillinen osallistujan tehtävänimike on hankintapäällikkö, ostopäällikkö, materiaalipäällikkö, ostaja tai englanniksi sourcing manager, procurement manager, purchasing manager, purchasing engineer, material manager tai supply chain manager.

Useimpien osallistujien työnantajana on keskisuuri valmistava pk-yritys.

Koulutus sopii hyvin myös myynnissä työskenteleville, jotka haluavat paremmin ymmärtää, kuinka asiakkaat arvioivat toimittajaa ja tätä kautta parantaa tarjoustensa onnistumisprosenttia.

Sisältö:

Käytännön toimet hankintojen kehittämiseen (2 pv)

1. Hankintojen nykytilanteen analysointi: fokusoi kehittämistoimet ja ota tilanne haltuun

 • Kuinka kartoitat kustannukset, arvot ja riskit omissa hankintaketjuissa
 • SPEND-analyysi, hankintojen kartoitus ja hankintojen kokonaisuuden hallinta
 • Hankintojen luokittelu ja ABC-analyysi
 • Yrityksen hankintojen ryhmittely, toimivat hankintakategoriat – ja niiden johtaminen
 • Hankintojen kehittämispolku

2. Hankintojen uusien toimintatapojen ja toimittajasuhteiden rakentaminen

 • Toimivan hankintaketjun rakentaminen ja hallinta, toimitusketjun ohjauspisteet
 • Toimittajien hallinnan kehittämissuunnat - kilpailun voimien ja yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Toimittajarajapinnan hallinta ja hankinnan avainkyvykkyydet – Supplier Relationship Management (SRM)
 • Toimitusketjujen eri toimintamallit – miten saada käyttöön sopivin?
 • Kuinka tulla toimeen isojen ja voimakkaiden toimittajien kanssa?
 • Systemaattinen toiminta toimittajien arvioinnissa ja auditoinnissa

3. Hankintojen ohjaaminen, talouslaskenta ja vaikutusten mittaaminen

 • Hankintaprosessien järjestelmällinen hallinta
 • Yrityksen taloudelliset vaikutusmekanismit ja hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet
 • Kannattavuus ja tuloksenteko – miten hankinnan vaikutukset näkyvät
 • Hankintatoimen seuranta ja mittaaminen
 • Kokonaiskustannusajattelu – TCO ja toimittajan kustannusrakenteen mallintaminen

Hankintasopimusten neuvottelu ja laatiminen kansainvälisessä liiketoiminnassa (1 pv)

 • Hankintasopimuksen eri sopimusosien keskinäiset vuorovaikutukset
 • Yleisten kansainvälisessä kaupassa vallitsevien periaatteiden vaikutukset omiin hankintoihin
 • Toimivat kansainväliset hankinta- ja yhteistyösopimukset
 • Eri tarkoituksiin sopivimmat sopimusehdot kansainvälisessä kaupassa
 • Legal code of conduct
 • CISG – kansainvälisen kauppalain hyödyt hankinnoissa
 • Tehokas sopimusriskien hallinta globaaleissa hankinnoissa
 • Käytännön neuvoja ja vinkkejä hankintasopimusten sudenkuoppiin
 • Esimerkkeinä Ruotsin, Saksan, EU:n ja USA:n hankintasopimuskäytännöt verrattuna Suomen toimintatapaan

Hankintatoimen koulutuksen hyödyt

 • Saat käytännön työkalut hankintojen nykytilan haltuunottoon, esimerkiksi hankintojen toimivalla luokittelulla ja hankintasopimusten kriittisellä tarkastelulla
 • Tuot ammattimaisen otteen hankintoihin mm. yrityksen sisäisten toimintojen kuntoon laittamisella ja ajanmukaisten hankintasopimuspohjien käyttöönotolla
 • Pystyt analysoinnin pohjalta keskittämään resurssit eniten vaikuttaviin toimiin hankintojen kehittämisessä
 • Rakennat järjestelmällisesti yhteistoimintaa kannattavaksi nykyisten alihankkijoiden ja toimittajien kanssa
 • Opit kartoittamaan ja arvioimaan alihankkijoita ja toimittajia, systematisoit uusien toimittajien valintaprosessin
 • Kartoitat ja analysoit oikein yrityksesi hankinnan tehokkuutta ja riskejä sekä esim. sopimusriskiltä suojautumista.

Hankintapäällikön kehityskartta

Hankintapäällikkö-valmennuksessa teemme useita oman yrityksen hankintojen kehittämiseen liittyviä pohdintatehtäviä. Kehittämisideoita ja ajatuksia jalostetaan yhdessä, siinä tulee myös opittua muiden osallistujien kokemuksista ja tilanteista.

Näiden pohdintojen eli sprinttien tuotoksista kouluttaja kokoaa uuden hankintapäällikön kehityskartan eli pelikirjan (PlayBook) valmennuksen jälkeen. Kehityskarttanasi toimiva pelikirja auttaa sinua jatkamaan hankintojen kehittämistä heti työhön palattuasi. Visuaalinen pelikirja myös palauttaa mieleesi valmennuksen opit ja oivallukset jälkeenpäin.

Aikaisempien koulutusten osallistujat ovat kuvailleet pelikirjaa mm. seuraavasti

”Erittäin hyödyllinen ja antoi tosi paljon eväitä jatkoon” sekä

”Innovatiivinen ja virkistävä! Tilannekuvista välittyy kurssin hyvä fiilis!”.

Paikka

Käytännön toimet hankintojen kehittämiseen -jakso järjestetään etäkoulutuksena, koska sprinttien on huomattu tuottavan laadukkaampia tuotoksia etänä kuin lähikoulutuksessa.

Hankintasopimusten neuvottelu ja laatiminen -jakso järjestetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15.

Hinta 2300 € (+ alv 24%)

Koulutuskortilla maksettaessa kolme koulutuskorttipäivää.

Osallistumismaksu sisältää:

- kolme interaktiivista koulutuspäivää pienryhmässä
- visuaalinen kehityskartta hankintojesi suunnitelmalliseen kehittämiseen
- koulutusmateriaalit sähköisesti
- lounas ja taukotarjoilut lähikoulutuspäivässä

Koulutus toteutetaan pienryhmässä, jotta harjoitteissa päästään arkiseen konkretiaan asti. Näin hankintojen kehityskartasta tulee käytännönläheinen. Pienryhmässä myös vertaisoppimiselle ja omille caseille on hyvin aikaa, mikä puolestaan lisää koulutuksen innostavuutta.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Näin perustelet koulutuksen pomollesi – muista nämä 4 asiaa kun perustelet koulutusinvestointia

Arvokas asiantuntijuus   Elämme yhteiskunnassa ja ympäristöissä, jossa elinikäisen oppimisen tarve on tunnistettu ja tunnustettu tosiasia. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että oppimista tukeva koulutus ja kehittyminen ...