Tehokas työskentely

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Tutkinto on työmarkkinajärjestöjen hyväksymä ja se antaa valmiudet oikeanlaisten työntutkimus- ja mittausmenetelmien käyttöön ja hallintaan.

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Tiedätkö, paljonko aikaa työpaikalla kuluu erilaisiin työvaiheisiin ja prosesseihin? Entä tiedätkö, mitä eri vaiheissa tapahtuu? Voitaisiinko jotain tehdä toisin? Usein asioiden huolellinen ja luotettava selvittäminen edellyttää työnmittauksen ja työntutkimuksen menetelmien käyttöä, hallintaa ja tietojen soveltamista.

Mittaamisen ja tutkimuksen avulla saaduilla tiedoilla helpotetaan eri työvaiheiden tasapainottamista, ohjataan tuotantoa ja hankitaan resursseja. Tutkittuja työaikatietoja voidaan käyttää myös tuotteen hinnoittelun suunnitteluun sekä palkka- ja palkkioratkaisujen perusteena. Oikein tehty työnmittaus on keino saada tarkkaa faktoihin perustuvaa tietoa.

Tulevaisuudessa työehdoista, palkoista ja työajoista sovitaan ja päätetään paikallisesti yhä enemmän, mikä edellyttää, että omasta talosta löytyy mittaamisen asiantuntijoita.

Kenelle Työntutkimus- ja mittaustutkinto on tarkoitettu?

Tutkinto on tarkoitettu asiantuntijoille, luottamushenkilöille, työnjohdolle ja keskijohdolle, esimerkiksi tuotanto-, toimisto-, palvelu-, käyttö- ja kunnossapitopäälliköille sekä tuotanto-, kehitys- ja projektihenkilöstölle sekä julkisen sektorin esimiehille.

Ohjelman rakenne ja sisällöt

1. jakso: Työntutkimus kokonaisuutena

 • työntutkimus kokonaisuutena
 • käsitteet
 • aikalajit
 • joutuisuuden ja elpymisaikojen määritys
 • apuaikalaskelmat
 • excel-koulutusta työntutkijoille

2. jakso: Ergonomia ja työturvallisuus

 • ergonomia
 • työturvallisuus menetelmäkehityksessä
 • työnmittauksen soveltaminen palkkauksen pohjaksi
 • työnopastus menetelmätyön varmistajana
 • urakkapalkkaus ja palkkausjärjestelmän rakentaminen

3. jakso: Havainnointitutkimus

 • havainnointitutkimuksen perusteet, tutkimukseen valmistautuminen
 • käytännön tutkimukset parityönä harjoitustehtaassa
 • tutkimustulosten analysointi ja mahdollinen tarkkuuslaskenta
 • työmenetelmien kehittäminen ja standardisointi

4. jakso: Normaaliaikatutkimus

 • normaaliaikatutkimuksen perusteet, tutkimukseen valmistautuminen
 • käytännön tutkimukset parityönä harjoitustehtaassa
 • tutkimustulosten analysointi

 Jatkuva ajankäyttötutkimus

 • jatkuvan ajankäyttötutkimuksen perusteet, tutkimukseen valmistautuminen
 • käytännön tutkimukset parityönä harjoitustehtaassa
 • tutkimustulosten analysointi

5. jakso: Työnmittauskoe sekä liikeaikatutkimukset ja ajanmääritysjärjestelmät

 • Työnmittauskoe (aikalajeista ja tutkimusmenetelmistä)
 • liikeaikatutkimukset MTM2
 • laskennalliset ajanmääritysjärjestelmät ja STJ (standardiaikajärjestelmä), esim. ajojärjestelyihin ja logistiikkaan
 • työmenetelmien kehittäminen

6. jakso: Työyhteisöviestintä, loppukoe ja lopputöiden esittelyt

 • Loppukoe, työnmittaus ja tutkimus
 • Esitellään lopputyöt sekä pohditaan niiden avulla yhteisesti opitun käytäntöön soveltamista
 • työyhteisöviestintä ja työntutkimus henkilöstön kannalta

Jaksojen välillä tehdään harjoitustöitä soveltaen opittuja tietoja ja taitoja omaan työympäristöön.

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä.

 • Helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja.
 • Osallistava tuki oppimisprosessille
 • Materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin.
 • Helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin.

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Lähipäivien sisältö koostuu luennoista, käytännön yksilö- ja ryhmäharjoituksista, simulaatioista, opittuja tietoja ja taitoja mittaavista kokeista (kaksi koetta eri osa-alueilta), jaksojen välillä tehtävien välitöiden käsittelystä sekä niiden esittelystä. 3. ja 4. jakson tutkimusmenetelmät sekä menetelmäkehitys opetellaan käytännönläheisesti Lean-harjoitustehtaassamme. Tutkintoon kuuluu lisäksi projektityö, joka voi olla omassa yrityksessä tehtävä työntutkimus- tai kehittämisprojekti.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

 • osaat soveltaa oikein työnmittauksen ja työntutkimuksen menetelmiä
 • osaat päivittää ja selvittää oman organisaatiosi aikatietoja sekä palveluprosesseja
 • osaat ostaa työntutkimuksen ja mittauksen palveluja
 • osaat vaikuttaa yrityksen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä.

Hinta 5950 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu sisältää 12 koulutuspäivää, koulutusmateriaalit sekä lounaan ja taukotarjoilut lähikoulutuspäivissä.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!