Ammatilliset tutkinnot

Miten voin opiskella?

Haluatko kehittyä työssäsi tai edetä urallasi? MIF Tutkinnot auttaa kehittymään ja päivittämään tietojasi sekä suorittamaan tutkinnon käytännön työssäsi.

Tutkintojen ja niihin liittyvän koulutuksen suorittamismahdollisuus

Järjestämme tutkintoja ja koulutuksia eri paikkakunnilla sekä etätoteutuksena. Meillä voit opiskella oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella, omaehtoisena koulutuksena sekä työnantajan osittain tukemana henkilöstökoulutuksena. Koulutus voi olla joko tutkintotavoitteista tai muuta ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua tutkinnon suorittajaksi ja koulutuksiin joustavasti ympäri vuoden. Hakemuksia otetaan vastaan koko ajan! Osa koulutuksista on aikataulutettuja.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa opiskelulla muissa oppimisympäristöissä. Tyypillisesti hankit osaamista työpaikallasi omia käytännön työtehtäviäsi tehden. Kehität osaamistasi edelleen MIFin järjestämillä koulutusjaksoilla kunkin aihealueen asiantuntijoiden ja muiden osallistujien kanssa. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Yrittäjän oppisopimuksessa sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä.

Lisätietoa oppisopimuksista löydät täältä »

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Lisätietoa koulutussopimuksesta löydät täältä »

Henkilöstökoulutus

Myös yrityksen henkilöstökoulutuksena voidaan rakentaa tutkintotavoitteinen koulutus. Tällöin yritys pystyy vaikuttamaan oleellisesti koulutuksen sisältöön. Kehittämisestä saadaan pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Tuloksena on korkeatasoinen ammatillinen osaaminen ja pätevyys ja yritykselle selkeä kannattavuuden kasvu.

Opiskelu työttömyystuella

Mikäli edellytykset täyttyvät, sinulla on mahdollisuus opiskella päätoimisesti menettämättä työttömyysetuuttasi. Lisätietoja täältä »

Hakumenettely

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua tutkinnon suorittajaksi ja koulutuksiin joustavasti ympäri vuoden. Hakemuksia otetaan vastaan koko ajan, mutta koulutuksen aloitusaika vaihtelee tutkinnoittain. Koulutusten ajankohdat ja linkin hakeutumiseen löydät koulutuksen esittelysivulta. Tutustu alkaviin tutkintoihin täältä! »

Valintaperusteet

Jatkuvassa haussa MIF päättää koulutuksen järjestäjänä opiskelijaksi ottamisesta. Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijavalinnan kriteerit löytyvät kunkin koulutuksen esittelysivulta.

Oppisopimuskoulutus edellyttää, että sinulla on 

  • työpaikka, jossa voit kehittää tutkinnon edellyttämää osaamista ja suorittaa osaamisen todentamisen eli näytöt 
  • työnantajan suostumus koulutukseen osallistumisesta 
  • työaika keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa 
  • työpaikaltasi nimetty työpaikkaohjaaja 

Myös yrittäjänä toimivalle voidaan tehdä oppisopimus. Lisätietoa oppisopimuksesta »

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Jokainen tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa omista lähtökohdistaan. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti omassa organisaatiossa omien työtehtävien kautta. Sovitut tutkinnon suorittamistavat sekä ammattitaidon kehittämistavat sovitaan yhdessä. Ne kirjataan kunkin opiskelijan kanssa tehtävään henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Suunnitelmaan kirjataan myös mm. yksilölliset osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat tiedot. Suunnitelmaa päivitetään ohjausten yhteydessä koko koulutuksen ajan.

Yhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyöllä vastataan mm. eri alueiden ja toimialojen erityistarpeisiin. Tällä mahdollistetaan kunkin alueen työntekijöiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin sopivimmat kouluttautumismahdollisuudet.

Oppimisympäristöt

Monimuoto-oppiminen yhdistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri oppimisympäristöissä tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen: kouluttajien ja ohjaajien alustukset, pienryhmätyöskentely ja sähköiset oppimisympäristöt.

Ohjaus ja tuki

Ohjaamme sinua ja olemme tukenasi koko prosessin ajan. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan myös mahdollisia ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Tavoitteena on, että sekä sinä itse että organisaatiosi saatte tutkinnon suorittamisen kautta mahdollisimman suuren hyödyn.

Perittävät maksut

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa sekä ammatillista osaamista syventävässä tai täydentävässä koulutuksessa opiskelijalta mahdollisesti perittävä maksu on ilmoitettu kunkin koulutuksen esittelysivulla. Opiskelijamaksuja ei peritä henkilöstökoulutuksessa.

Tutustu ajankohtaisiin MIF-tutkintoihin!

Blogi

Kasvu edellyttää tuotteistamista. Kontaktit ja verkostot, joiden kanssa tehdä yhteistyötä, ovat tärkeitä. Tarvitset tiimin, jossa tehdä kehitystyötä – rakenna ja hae itsellesi sellainen.

Imagovalmentaja lähti kehittämään palveluita verkkoon

Oululainen imagovalmentaja ja pitkän linjan yrittäjä lähti opiskelemaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa, jossa painotuksena on digitaalisten palveluiden kehittäminen. Haluatko kuulla lisää miten voit kehittää omaa ammattitaitoa työsi ohella?

verkostoituminen, ryhmä ihmisiä

Alumnitoiminta

MIF Tutkintojen alumniverkosto

MIF Tutkinnot tarjoaa opiskelijoilleen uutta mahdollisuutta verkostoitua ja pitää yllä ajantasaista osaamista!

Liittymällä mukaan alumnitoimintaamme saat tietoa ajankohtaisista kehittämisen trendeistä ja osaamisen kehittämisen uusista tuulista.

Ota yhteyttä

Tutkinnot

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.