Ammatilliset tutkinnot

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tule meille suorittamaan korkealle arvostettu Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tule kehittämään ammattitaitoasi ja pätevöitymään johtajana. Paranna suunnittelu-, organisointi- ja johtamisosaamistasi.

Käytännön työtehtävissä

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkinnon suorittajan omissa johtamisen työtehtävissä liittyen oman vastuualueen johtamistehtäviin tai sisäisen tarkastuksen tehtäviin.

Tutkinto järjestetään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti ja se sijoittuu kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (NQF / EQF) tasolle 5.

Sisältö

Tule kehittämään ammattitaitoasi ja pätevöitymään johtajana. Paranna suunnittelu-, organisointi- ja johtamisosaamistasi.

Vaihtoehtoiset osaamisalat

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on kaksi vaihtoehtoista osaamisalaa.

1. Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut

  • osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa.
  • osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana.
  • osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Johtajana toimiminen (80 osaamispistettä). Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 100 osaamispisteen laajuisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

2. Sisäisen tarkastuksen osaamisala

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittanut

  • osaa toteuttaa sisäisen tarkastuksen toimeksiannon ja suunnitella tarkastustoimeksiannon
  • osaa kerätä ja analysoida tietoa, raportoida tarkastuksen tulokset ja seurata suositusten toteutumista.

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen (80 osaamispistettä). Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 100 osaamispisteen laajuisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Koulutusmenetelmät

Opiskelijoiden ammatillista kehittymistä tuetaan eri menetelmin lähijaksoilla ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Osaamisen kehittäminen on aktiivinen ja suunnitelmallinen prosessi, joka tapahtuu yhdistämällä työssä oppimista osaamisen kehittämiseen MIFin eri oppimisympäristöissä.

Tutkintokoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Osaamisalasta ja valituista tutkinnon osista riippuen koulutus edistää osallistujien kehittymistä johtajina, esimiehinä, asiantuntijoina tai sisäisinä tarkastajina.

Opiskelu on joustavaa. Oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja miten voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi. Sinulle laaditaan omia tarpeitasi vastaava opinto- ja tutkintopolku, jotka kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaaasi (HOKS). Aikaisempi osaamisesi voidaan edellytysten täyttyessä tunnustaa osaksi tutkintoa.

Hinta ja haku

Ammatillista koulutusta voidaan järjestää oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella, omaehtoisena koulutuksena sekä työnantajan osittain tukemana henkilöstökoulutuksena.

Haku koulutukseen ja opiskelijalta mahdollisesti perittävä maksu on ilmoitettu kunkin toteutuksen koulutuksen esittelysivulla. Tutkinnon suorittajaksi voi hakea myös jatkuvan haun periaatteella.

Haluatko kysyä lisää, ota meihin yhteyttä!

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!