Ammatilliset tutkinnot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tule meille suorittamaan arvostettu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Osoita osaamisesi omassa työssäsi. Tule kehittämään ammattitaitoasi ja pätevöitymään ammatissasi.

Kenelle

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Sisältö

Käytännön työtehtävissä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkinnon suorittajan omissa organisaatioiden tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Ammattitaito arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työstä.

Tutkinto järjestetään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti ja se sijoittuu kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (NQF / EQF) tasolle 5.

Tutkinnon sisällöt

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on yksi pakollinen osa ja neljä valinnaista osaa, joista valitaan kaksi.

1. Proaktiivinen kehittäminen (pakollinen osa, 90 osp)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä, joissa hänellä on mahdollisuus tehdä omaan tai toimeksiantajan organisaatioon tuotteen, palvelun tai toimintamallien kehittämiseen liittyviä tuotekehitystöitä. Tuotekehitystöissään hän toteuttaa organisaation strategiaa, toimii verkostoissa, testaa ideoitaan käytännössä ja parantaa jatkuvasti niiden laatua.

2. Brändin rakentaminen (valinnainen osa, 45 osp)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä, joissa hänellä on mahdollisuus organisaation brändin rakentamiseen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa.

3. Innovaattorina toimiminen (valinnainen osa, 45 osp)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä, joissa hän voi toteuttaa radikaalia innovaatiotoimintaa ja käyttää ketteriä menetelmiä tuotekehitystöitä tehdessään.

4. Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (valinnainen osa, 45 osp)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä, joissa hänellä on mahdollisuus kehittää organisaation toimintaa, asiakaslähtöisiä palveluja tai henkilöstöä palvelumuotoilun keinoin organisaation laatukriteerit huomioiden.

5. Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (valinnainen osa, 45 osp)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä, joissa hänellä on mahdollisuus osallistua tuotteen tai palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja ansaintamallin luomiseen.

Tutkintokoulutus

MIF tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja tapoja kehittää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittajien puuttuvia valmiuksia valituissa tutkinnon osissa.  

Osaamisen kehittäminen on joustavaa. Oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja miten voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi. Sinulle laaditaan omia tarpeitasi vastaava opinto- ja tutkintopolku, jotka kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS). Aikaisempi osaamisesi voidaan edellytysten täyttyessä tunnustaa osaksi tutkintoa.

Opiskelijoiden ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesta eri menetelmin. Osaamista voidaan kehittää mm. lähijaksoilla ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Kehittyminen tapahtuu yhdistämällä MIFin eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä opiskelijan omassa työssä tapahtuvaan oppimiseen.

Ammatillista koulutusta voidaan järjestää oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella, omaehtoisena koulutuksena sekä työnantajan osittain tukemana henkilöstökoulutuksena.

Haku koulutukseen ja opiskelijalta mahdollisesti perittävä maksu on ilmoitettu kunkin toteutuksen koulutuksen esittelysivulla. Tutkinnon suorittajaksi voi hakea myös jatkuvan haun periaatteella.

Haluatko kysyä lisää, ota meihin yhteyttä!

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!