Inspiroiva esimiestyö

Esihenkilötyö – Esihenkilön osaamisen kehittäminen

Esihenkilötyö - Esihenkilön osaamisen kehittäminen

Valmennukset voivat käsitellä erilaisia esihenkilön osaamisen kehittämisalueita. Ne voivat koskea esim. esihenkilön roolia, etä- ja monipaikkajohtamista, valmentavaa johtamisotetta, suorituksen johtamista, jaettua johtajuutta, muutoksessa johtamista, palautteen antamista, palautteen vastaanottamista, motivointia, omaa jaksamista, työhyvinvointia ja sen johtamista, juridisia vastuita ja velvollisuuksia sekä esihenkilön viestintää ja vuorovaikutustaitoja. Kutakin osaamisaluetta voidaan käsitellä suppeammin tai syvemmin tarpeesta riippuen.

Sisältö

Esihenkilötyö – esihenkilön perustehtävät, 2h – 5 pv

Esimerkkejä kehittämisen sisällöstä

 • Johtamisen rajatehtävä: haasteet ja vaatimukset suhteessa omaan ryhmään, vertaisiin ja johtoon
 • Etäjohtaminen ja monipaikkajohtaminen. Miten luoda tuottavalle toiminnalle edellytykset etätoimintaympäristössä
 • Esihenkilö perustehtävän selkiyttäjänä ja jaetun johtajuuden (vastuullisuuden) tuottajana
 • Johtaminen viestintätyönä, avaintaitojen kehittäminen. Tunnetason tunnistaminen vuorovaikutuksessa ja viestinnässä
 • Asiantuntijasta / työntekijästä esihenkilöksi nousemisen haasteet ja onnistumisen edellytykset
 • Muutoksen ja muutoksessa johtaminen
 • Motivaation ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen; kehityskeskustelun taitava toteuttaminen
 • Oman hyvinvoinnin, motivaation ja ajanhallinnan työkalut

Menetelmät:

 • Toiminnalliset ryhmäharjoitukset ja simulaatiot
 • Tietoiskut ja caset
 • Workshop-työskentely
 • Pedagogisesti laadukas etätyöskentely

Tavoite

 • Selkiyttää johtajan roolia ja siihen liittyvää vastuuta
 • Antaa työkaluja päivittäisiin johtamishaasteisiin, motivaation johtamiseen ja tuottavuuden edistämiseen
 • Lisätä sitoutumista ja vastuunottoa omaan sekä ryhmän / yksikön työhön
 • Kehittää kykyä johtaa erilaisia johdettavia ja toimia tuloksellisesti erilaisten ihmisten kanssa

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!